Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

.
4 Temmuz 2016 - 22:53

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD'yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların "Eğiticilerin Eğitimi" ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

10 - Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4 Ulus/ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara ( Fizyoloji Yardımcı Doçent kadrosu hariç) başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Profesör

1

1

Fiber optik ağları, bilgisayar ağları ve bant genişliğinin artırılması konularında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

1

Üç boyutlu görme ve modelleme, derinlik algısı ve çok düzlemli 3 boyutlu ekranlarda görüntüleme konularında çalışmış olmak. Lisans ve doktorasını Bilgisayar Mühendisliğinde tamamlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

1

1

Yazılım mühendisliği diyagramlarının anlaşılması, Türk Dili üzerine bilişimsel dilbilim çalışmaları ve muhakeme sistemleri üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Profesör

1

1

Essential oil extraktlarının zararları ve hastalıklara olan etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Yardımcı Doçent

2

1

Tek molekül algılama, elektrofizyoloji ve mikroakışkan biyosensörler konularında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Profesör

1

1

Doğrusal olmayan kontrol sistemleri, Robot kontrolü, esnek sistemler ve sensörler konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doçent

1

1

Korozyon, elektrokimya, bor ve hidrojen enerjisi konularında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

Yardımcı Doçent

2

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında almış olmak. Sosyal ağlarda, beyin ağlarında optimizasyon, gruplama modelleri karakterizasyonu ve tespiti ile sosyal ağlarda klikler üzerinde deneysel ve teorik çalışma yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

Profesör

1

1

Kamu borçları, bütçe ve yerel yönetimler maliyesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye

Maliye Teorisi

Yardımcı Doçent

3

1

Mali yerelleşme ve refah analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Yardımcı Doçent

1

1

Kentsel politikaların planlaması ve yerel yönetimler ile Orta Asya'da kent siyaseti alanında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

 

Doçent

1

1

Uluslararası göç alanında çalışmaları bulunmak, lisansını sosyoloji, yüksek lisans ve doktorasını sosyal hizmet alanında yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Arap Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

1

Yüksek Lisans ve doktorasını Arap Dili ve Eğitimi alanında yapmış olmak ve yurtdışı pratiği ve tecrübesi bulunmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Kalça yüzey artroplastisi ve artroplasti kayıt sistemi hakkında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Robotik artroskopik cerrahi, omuz eklemi cerrahisi ve diğer eklem ve kıkırdak cerrahisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Robotik ürolojide deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Kriyoablasyon, 3D-haritalama kullanılarak yapılan ablasyon ve TAVİ tedavileri konularında deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

1

Travma konusunda deneyimli ve eğitici olmak, sağlık hukuku ve çocuk istismarları konusunda eğitim almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

1

Çocuk nefroloji uzmanı olmak ve bu alanda doçentlik unvanını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk onkolojisi uzmanı olmak ve bu alanda doçentlik unvanını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıbbi onkoloji uzmanı olmak. Kolorektal kanser ile D vitamini ilişkisi hakkında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Elektroensefalografi ve bipolar bozukluk alanlarında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

1

Aile hekimlerinin 2.aşama uyum eğitimlerini yürütmek, aile hekimliği Türkiye modeli konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Deneysel obezite alanında çalışma yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Doçent

1

1

İslam Ahlak felsefesinin gelişimi ve felsefe savunması konularında çalışmaları bulunmak.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Türk Müziği

Türk Din Musikisi Anasanat Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Ud eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı

 

Profesör

1

1

Teknoart laboratuvarları konusunda deneyimi olmak.

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Profesör

1

1

Endüstriyel kümeler ve örgütsel güven konularında akademik çalışmalara sahip olmak.

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Yardımcı Doçent

5

1

Para politikası, uluslararası finansman, ekonomik büyüme ve finansal gelişme konularında çalışmaları bulunmak.

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Yardımcı Doçent

5

1

Enerji finansmanı, finansal piyasalar ve makro ekonomik göstergeler konularında çalışmaları bulunmak.

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

2

1

E-Devlet, bilgi yönetimi ve e-öğrenme konularında akademik çalışmalara sahip olmak.

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Doçent

4

1

Sosyal ağ analizi, veri madenciliği ve metin madenciliği konularında çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Profesör

1

1

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doçent olmak, tekerlekli sandalye basketbolu ve engelli bireyler ile ilgili çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Profesör

1

1

Telif hakları konusunda çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Yardımcı Doçent

3

1

Çok kültürlülük konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Yardımcı Doçent

3

1

İzole organ banyosu sistemleri ve AFM( Atomik Force Mikroskop) alanlarında çalışmaları olmak.

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 1.7.2016 - İlan Bitiş: 15.7.2016

Bu ilan 1318 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Akademik İlanlar

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alım İlanı
 
Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00' ye kadar yapılması gerekmektedir.
Görüntülenme: 802 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 820 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:32
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1272 Yorum: 0 Tarih: 12 Aralık 2016 - 21:59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 865 Yorum: 0 Tarih: 8 Aralık 2016 - 20:17
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 719 Yorum: 0 Tarih: 6 Aralık 2016 - 20:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 944 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:25
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 833 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:20
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 817 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:29
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 718 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:25
Nato Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00'de T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde yapılacaktır.
Görüntülenme: 939 Yorum: 0 Tarih: 11 Kasım 2016 - 23:25
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim