Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

.
2 Mayıs 2016 - 13:25

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD'yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların "Eğiticilerin Eğitimi" ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

10 - Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4 Ulus/ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara (Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör kadrosu hariç) başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI ALANI

UNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

1

Demokrasi Tarihi, seçimler ve Anayasa üzerine çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doçent

1

1

Tıp Ceza Hukuku alanında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

 

Yardımcı Doçent

2

1

Mimarlık Bölümü mezunu olmak. Yapı Bilimi ve Yapı Teknolojisi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış, bina enerji performansı ve yapılar arası havalandırma konularında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

1

Lisans ve Doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği'nde yapmış olmak. Yeşil tedarik zinciri yönetimi, etkileşimli bulanık programlama ve genetik algoritma konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Yardımcı Doçent

2

1

Betonarme yapıların deprem performanslarının değerlendirilmesi, Deprem Mühendisliği'nde lineer ve nonlinear yöntemler, binaların nonlinear davranışı, yapıların 3 boyutlu modellenmesi ve (lineer/nonlinear) analizi konusunda deneyimli olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Malzemelerinin sönümleme, darbe, statik ve dinamik davranışları ile helikopter pallerinin tasarımı konularında çalışmış olmak. Havacılık malzemeleri konusunda yurtiçi ve yurtdışı destekli projeler yönetmiş olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

2

1

Kanat çırpma hareketi yapan mikro hava taşıtlarına yönelik kirişlerin linear olmayan yapısal dinamiği ve aeroelastisitesi konularında deneysel, sayısal ve teorik çalışmalar yapmış; tercihen özellikle havacılık uygulamalarında kullanılan fiber takviyeli tabakalı polymerik kompozit malzemelerin karakterizasyonu ve üretimi konusunda da tecrübeli olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

2

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Havacılık Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarında almış olmak, rüzgar türbini kanatçıklarının tasarımı ve geometri eniyilenmesi ile yüksek çözünürlüklü akı hesaplama şemaları konularında çalışmış olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

2

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Havacılık Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarında almış olmak, hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri kullanarak kanat çırpma hareketinden itki ve güç üretimi hesaplanması konularında çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

2

1

Farklı planlamalarla implant yerleştirilmiş dişsiz yarık damaklarda, çiğneme kuvvetlerinin implant çevresinde oluşturduğu streslerin FEM Analizi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Transoral robotik dil kökü ve larenks cerrahisi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Nörooftalmoloji, optik sinir rejenerasyonu ve ekstraoküler kas sinirleri manyetik rezonans görüntülemesi alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Kornea, oküler yüzey hastalıkları, korneal cross-linking tedavisi ve biyomühendislik alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmak. Tüberküloz konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Egzersizin tetiklediği astım ve solunum fonksiyonlarını ölçen ekipmanlar ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Yardımcı Doçent

2

1

Adli Tıp alanında tıpta uzmanlık ve hukuk alanında yüksek lisans yapmış olmak. Çocuk izleme merkezleri konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Biyokimya ve klinik biyokimya alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. İdrar glikozaminoglikanları ve idrar protein ölçümleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Entomoloji ve parazitoloji konusunda çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Yardımcı Doçent

4

1

Arap dilinde edatların anlamsal ilişkileri konusunda doktora yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Yardımcı Doçent

3

1

Sosyal yardımlar konusunda doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Yardımcı Doçent

1

1

Omuz ekleminde PNF konusunda çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

 

Yardımcı Doçent

2

1

Beslenme eğitimi alanında yüksek lisans, beslenme bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Yeme davranışları ve beslenme bilgilerini ölçmeye yönelik ölçek geliştirmiş olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

 

Yardımcı Doçent

4

1

Ebelik lisans mezunu olmak, yüksek lisans ve doktorasını kadın doğum hemşireliği alanında yapmış olmak. Gebelerde gevşeme egzersizleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yardımcı Doçent

2

1

Biyoloji lisans mezunu ve tıbbi laboratuvarda çalışmış olmak, akreplerin moleküler filogenisi konusunda çalışma yapmış olmak.

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 28.4.2016 - İlan Bitiş: 13.5.2016

Bu ilan 560 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Akademik İlanlar

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alım İlanı
 
Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00' ye kadar yapılması gerekmektedir.
Görüntülenme: 754 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 776 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:32
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1217 Yorum: 0 Tarih: 12 Aralık 2016 - 21:59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 816 Yorum: 0 Tarih: 8 Aralık 2016 - 20:17
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 685 Yorum: 0 Tarih: 6 Aralık 2016 - 20:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 896 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:25
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 791 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:20
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 775 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:29
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 678 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:25
Nato Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00'de T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde yapılacaktır.
Görüntülenme: 889 Yorum: 0 Tarih: 11 Kasım 2016 - 23:25
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim