Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih > Osmanlı Dağılma Dönemi Testi 8

Soru 2
Osmanlıların Egemenliğinde yaşayan uluslar içerisinde ulusçuluk akımından en son etkilenen aşağıdakilerden hangisi olmuştur ?
Soru 3
Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde ilk kez görev almıştır ?
Soru 4
Aşağıdaki cephelerden hangisi I. Balkan Savaşı’nın çıkışı üzerinde etkili olmuştur ?
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi sırasında çıkan karışıklıkta Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiştir ?
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet’in ilan edilmesini istememiş olabilir ?
Soru 7
Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında meydana gelen gelişmelerden hangisi kısmen de olsa Osmanlı Devleti’ne kazanç sağlamıştır ?
Soru 8
Osmanlılar Ege Adaları’nı aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Yunanistan’a bırakmak zorunda kaldı ?
Soru 9
İttihat ve Terakki Partisi’nin Bab-ı Ali Baskını denilen Hükümet darbesi ile iktidara gelmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olmuştur ?
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, 1911 yılında İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı kurulmuş ve Mondros Anlaşması’ndan sonra Millî Mücadele’ye karşı faaliyette bulunmuştur?
Soru 11
Trablusgarp Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin bu savaşa gönüllü katılan subaylarını geri çağırmak durumunda kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 12
Balkan Devletleri, Balkan Savaşlarında Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları kendi aralarında aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle paylaşmışlardır?
Soru 15
Osmanlı Devleti’nde XX. yüzyılın başlarında görülen;
I. İkinci Meşrutiyet’in ilanı,
II. Babıali Baskını,
III. 31 Mart Vakası
olaylarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 16
Bilgi : Rusya Balkanlarda Slav birliğini sağlamaya çalışmaktadır.
Durum : İngiltere, Reval görüşmeleri sonucunda Rusya'yı Balkanlarda serbest bırakmıştır.
Balkanların XIX. yüzyıldaki genel durumu düşünüldüğünde, yukarıdaki durumun aşağıdaki devletlerden hangisini olumsuz etkilediği söylenebilir?
Soru 17
- İttihat ve Terakki Cemiyeti ile bu cemiyete bağlı subayların çalışmaları sonucunda II. Abdülhamit 1908'de ikinci kez meşrutiyet ilan etmek zorunda kalmıştır.
- II. Meşrutiyet'in ilanını izleyen günlerde Avusturya Bosna-Hersek'i topraklarına katarken, Bulgaristan da bağımsızlığını ilan etmiştir.
Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılamaz?
Soru 18
Osmanlı Devleti'nde, 13 Nisan 1909'da İstanbul'da meşrutiyet yönetimine karşı bir ayaklanma çıkmıştır. Halkın bir bölümünün de katıldığı bu ayaklanma Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır.
Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru 19
1909’da Kanun-i Esasi'de yapılan bir değişiklikle; "Meclis-i Mebusan'ın güvenini alamayan bir başbakan, bakanlar kuruluyla birlikte istifa eder." hükmü getirilmiştir.
Anayasadaki bu değişiklik aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacına yöneliktir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim