Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Üniversite ek yerleştirme için tercih süresi belli oldu..

ÖSYS merkezinden yapılan açıklamaya göre; ek yerleştirme için tercih süresi 18-25 Eylül 2014 tarihleri arasında olacağı belirlendi.
18 Eylül 2014 - 08:54

• Ek Yerleştirme için tercih süresi 18-25 Eylül 2014 tarihleri arasındadır.


• Ek yerleştirme ücreti 10 TL'dir.

2014 ÖSYS'de başvuru yapıp YGS'de 140 puan, LYS'de 180 puan barajlarını geçip tercih yapma hakkı kazandığı halde tercih formu göndermeyen adaylar,

2014 ÖSYS'de SINAVSIZ GEÇİŞ için başvuru yapıp YGS ve LYS'ye girmeyen Merkezi Yerleştirmede herhangi bir programa yerleşmeyen,

2014-ÖSYS'de sınava girmek için başvurduğu hâlde sınava girmeyen veya sınava girerek 140,00000'ın altında YGS puanı alan meslek lisesi mezunları sadece Tablo-3A'dan kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarını SINAVSIZ yerleşmek için tercih edebilirler.

2014-ÖSYS'de sınava girerek ilgili puan türünde 140,0000 ile 179,9999 arasında YGS puanı alan meslek lisesi mezunları gerek kendi alanlarında gerek alanları dışında Tablo-3A ve Tablo-3B'deki tüm programlar ile Tablo-4'teki açık öğretim programlarını tercih edebilirler.

2014'te özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirme için tercih yapabilirler.

2014-ÖSYS Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar (özel yetenek sınavı ile yerleşenler hariç) ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Yeni açılan yükseköğretim programları ile merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan yükseköğretim programlarını, ilgili puanı hesaplanmış ve tercih hakkı kazanmış tüm adaylar tercih edebilecektir.

Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve taban puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-4'teki lisans programlarını ve Tablo 3B'deki ön lisans programlarını, sadece o programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilir.

• Tablo 3A'daki ön lisans programları için en küçük puan koşulu aranmayacaktır.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri edebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekir.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 30'u geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

EK YERLEŞTİRMEDE HANGİ PROGRAMLAR TERCİH EDİLEBİLECEK?

2014-2015 öğretim y ılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi ek yerleştirme kontenjanlarını,

2014-ÖSYS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar,

2014-ÖSYS merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar ile

2014 -ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu basıldıktan sonra açılan ve bu nedenle merkezi yerleştirme işlemlerine girmemiş olan yeni yükseköğretim programlarının kontenjanları oluşturur.

MERKEZİ EK YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

2014-ÖSYS'de Merkezi Ek Yerleştirme için tercih yapmak isteyen adayların yapacakları işlemler şöyle sıralanabilir:

1- 2014-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunun edinilmesi: 2014-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden görülebilir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

2- Tercih işleminin nasıl yapılacağının belirlenmesi ve 2014-ÖSYS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi;

A-Başvuru Merkezlerine başvurularak (Başvuru Merkezine giderken doldurulmuş Tercih Formunuzu ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportunuzu yanınızda bulundurunuz. Başvuru Merkezleri, resmi iş günü ve resmi iş saatleri arasında başvuru alacaklardır),

B-T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılabilir.

2014-ÖSYS merkezi genel yerleştirmede tercih işlemi yapılabilen tüm Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ek yerleştirmede de Başvuru Merkezi olarak görev yapacaklardır.

Açıklanan yöntemler dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

İnternet kullanımında deneyimi bulunmayan veya yanlış yapmaktan çekinen adayların tercih bildirimini Başvuru Merkezi aracılığıyla yapmalarında yarar olabilir.

Tercihlerini internet üzerinden bireysel olarak yapacak adayların sorumluluğu kendilerinde olacaktır.

TERCİH FORMU NASIL DOLDURULACAK?

Adayların kılavuzu inceleyip yapacakları tercihleri ve sıralarını belirledikten onra Tercih Formunu doldurmaları gerekir

Tercih Formu, başvuracak bütün adayların doldurmaları gereken bir formdur. Adaylar sınava girip girmediklerini ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir.

Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını Tercih Formunun ilgili alanlarına tercih sırasına göre yazacaklardır.

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

2014-ÖSYS'ye başvurmuş meslek lisesi mezunları, 2013-YGS/LYS'ye girseler de girmeseler de kendi alanlarında olmak koşuluyla Tablo 3-A'da yer alan programlara sınavsız geçiş öncelikleri dikkate alınarak tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 3A'daki programlara yerleştirme yapılırken önce kendi alanlarında sınavsız geçiş hakkına sahip olan meslek lisesi mezunu adaylar yerleştirileceklerdir. Bu programların kontenjanları sınavsız geçiş ile dolmadığı durumlarda, ilgili puan türünde en az 140 YGS puanı alan genel lise mezunu adaylar ile alanları dışında tercih yapmak isteyen meslek lisesi mezunları da yerleştirme işlemine alınacaktır. Bu nedenle sözü edilen adaylar Tablo 3-A'daki programları da tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Ön lisans programlarına, sınav sonuçlarına göre yapılacak yerleştirmelerde kullanılacak puan türleri de Kılavuzda Tablo 3A'da gösterilmiştir. Tablo 3B'deki programlar hem genel lise hem de meslek lisesi mezunlarından 2014-YGS'de ilgili puan türünde 140 ve daha fazla YGS puanı almış adaylar tarafından tercih edilebilecektir.

2014-YGS/LYS'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan tüm adaylar Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Bu tablodaki açık öğretim programları en az 140 puan alınması koşuluyla tercih edilebilecektir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo 3A, Tablo 3B veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve Tercih Formuna yazması gerekir.

Tercih Formu doldurulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır.

Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır. Tercihlerinizi, 1 numaralı tercih alanından başlayarak yazınız.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Her şeyden önce hangi tablolardan tercih yapacaksanız bu tabloları dikkatle incelemelisiniz. Bu tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların koşulların ı karşılayıp karşılamadığınız kontrol edilmeyecektir.

Ancak, Merkezî Ek Yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilen tercihleriniz geçersiz sayılacaktır. Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır. Bu nedenle "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü mutlaka okuyunuz.

Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için Merkezî Yerleştirme sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar vardır. Merkezî Yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına,tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayarla yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:

Her yükseköğretim programına, kılavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

a) Sınavsız geçiş ile yapılacak yerleştirme işlemlerinin esasları "SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI "Kılavuzda yer alacaktır.

b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.

c) Merkezî Ek yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.

d) Kayıt hakkı kazanan bütün adayların bilgileri ve fotoğrafları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

e) Kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazmanız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralaman ız yararınıza olacaktır. Tercihlerinizi, Tablo 3A (önceliğin sınavsız geçiş hakkı olanlarda olduğunu unutmadan), Tablo 3B ve Tablo 4'te verilen yükseköğretim programlarının en küçük puanlarına göre sıralamanız şart değildir.

Duruma göre yapabileceğiniz tercihlerin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Ancak ne olursa olsun bir yükseköğretim programına kaydolmak istiyorsanız, sonlardaki birkaç tercih sıranıza girebileceğinizi tahmin ettiğiniz programlar ı yazabilirsiniz.

Merkezi Ek Yerleştirme sistemine ilişkin olarak buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra, Tercih Formuna yazdığınız bilgileri son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz.

Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?

Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?

Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu?

Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım " demeyeceğinizden emin misiniz?

Bütün tercihleriniz için bu doğru mu?

Bütün bu kontrollerden sonra Tercih Formundan yararlanarak Başvuru Merkezi veya internet üzerinden tercih bildirim işleminizi gerçekleştiriniz.

DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde http://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Tercih iptali yapılmaz.

Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde http://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.

2014 EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI TABLO-4
MF 19.320
TM 20.266
TS 5.715
DİL 2.020
YGS 7.186
TOPLAM 54.507
AÖF 18.229
TOPLAM 72.736


Bu haber 1180 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer LYS/YGS Haberleri

2017-YGS başvuruları başladı
 
Üniversiteye giriş için ilk adım olan YGS başvuruları başladı. Peki 2017-ÖSYS YGS başvuruları nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte YGS kılavuzu ve başvuru detayları...
Görüntülenme: 4118 Yorum: 0 Tarih: 4 Ocak 2017 - 22:37
İşte LYS'deki açık uçlu soru örneği
 
Demir, LYS'de bu yıl ilk kez uygulanacak kısa cevaplı sorular olacağını söyledi
Görüntülenme: 1075 Yorum: 0 Tarih: 4 Ocak 2017 - 22:17
LYS'de 'kısa cevaplı' soru sayıları belli oldu
 
LYS'de kısa cevaplı soru dönemi
Görüntülenme: 907 Yorum: 0 Tarih: 3 Ocak 2017 - 23:07
2017 YGS ve LYS Sınavında Değişiklikler Yapıldı
 
Üniversitelere giriş için kullanılan çift sınav sistemi olan YGS ve LYS’de bu yıldan geçerli olmak üzere bir dizi değişiklikler yapıldı. 2017 LYS’de açık uçlu soru ile karşılaşacak olan öğrenciler, soruların yorum sorusu olmadığını genel bilgiye daya
Görüntülenme: 1064 Yorum: 0 Tarih: 24 Aralık 2016 - 22:41
YÖK'ten üniversite tercihlerinde değişiklik
 
YÖK Başkanı Saraç, üniversite tercih sürecinde yapılan yeniliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Görüntülenme: 1227 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2016 - 23:12
LYS2, LYS5 ve LYS3 Soru Kitapçıkları Yayımlandı
 
.
Görüntülenme: 6818 Yorum: 0 Tarih: 26 Haziran 2016 - 18:58
LYS soru ve cevapları 2016 açıklandı!
 
LYS-1 ile LYS-4 soru ve cevaplarına haberimizde bulunan linkten ulaşabilirsiniz.
Görüntülenme: 15098 Yorum: 0 Tarih: 19 Haziran 2016 - 16:06
Dikkat : Özel Üniversitelerin ek ücretlerine geri ödeme kararı
 
Yargıtay’dan yüzbinlerce üniversite öğrencisine müjde… Vakıf üniversitesinde okuyan bir öğrenci kaldığı dersler için ödediği parayı yargı kararıyla geri aldı. Uzmanlara göre karar emsal teşkil edecek.
Görüntülenme: 1448 Yorum: 0 Tarih: 5 Eylül 2014 - 16:20
Üniversite Sınavı Yerine TEOG Sistemi Geliyor
 
Bakan Nabi Avcı: Yeni sınavlar icat edilmeyecek
Görüntülenme: 1307 Yorum: 0 Tarih: 5 Eylül 2014 - 15:49
ÖSYM açıkladı, 2014 YGS ve LYS sınavları ne zaman?
 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2014 yılında yapılacak sınavlara ilişkin takvimi belirledi. 2014 YGS ve LYS sınavları ne zaman?
Görüntülenme: 1154 Yorum: 0 Tarih: 29 Ağustos 2013 - 10:39

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim