Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Coğrafya > Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü Testi 1

Soru 1


www.guncelakademi.com
Yukarıdaki şekilde görülen dağın kuzey yamacı, güneş ışığını doğrudan görmediği halde tamamen karanlık değildir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu en iyi açıklar?

Soru 2

Çernozyum toprak tipi aşağıdaki bölgelerin hangisinde geniş alan kaplar?

Soru 3

Bir gözlemci ulaştığı yerde;
I. Havanın çabuk ısınıp soğuduğunu
II. Sıcaklık farkının arttığını, gözlemlemiştir.

Buna göre, gözlemcinin ulaştığı yer, aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 4

Yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklık azalırken, sıcaklık farkı artar.

Buna göre, sıcaklık farkının yüksek kesimlerde daha fazla olmasının temel sebebi nedir?

Soru 5

Aşağıdaki merkezlerden hangisinde sıcaklık farkının daha fazla olması beklenir?

Soru 6

I. Ovaya yağmur yağarken aynı anda dağlara kar yağması
II. Türkiye'de güneyden esen rüzgarların sıcaklığı artırması
III. Yoğunlaşmanın belli bir yükseklikte oluşması
IV. Sıcaklığın Ekvator'dan kutuplara doğru azalması

Yukarıda verilenlerden hangileri yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek gösterilir?

Soru 7

Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe, güneş ışınlarının düşme açısı daralır.

I. Mersin'de denize girme süresinin İstanbul'dan daha uzun olması
II. Adana'da meyvelerin İzmir'den önce olgunlaşması
III. Doğu Karadeniz'de yıllık sıcaklık farkının Akdeniz'den az olması
IV. Bitki örtüsünün kutuplara doğru kuşaklar oluşturması

gibi özelliklerden hangileri yukarıda verilen durum ile açıklanamaz?

Soru 11

Türkiye'de iklim bölgeleri ana özellikleriyle Akdeniz, Karadeniz ve Karasal (iç bölge) iklimler olarak üçe ayrılır.

Buna göre farklı iklim bölgelerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

Soru 12

Aşağıda verilen kentlerden hangisinde yağışın en çok düştüğü dönemler aynıdır?

Soru 14

Bir ülkede iklimin çeşitli olmasında özel konumun doğrudan etkisi vardır.

Türkiye'nin tamamında karaların deniz seviyesinde ve engebesiz olduğu düşünülürse aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

Soru 15

Türkiye'nin kuzey kıyıları ile güney kıyıları arasındaki yıllık ortalama sıcaklık farklarının oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Soru 16

Kuzeydoğu Anadolu Dağlarında yüksek boylu otların altında gelişen koyu renkli organik topraklar yaygındır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bahsedilen bir toprak tipidir?

Soru 17

- Konya bölümü
- Orta Fırat bölümü
- Adana bölümü

Yukarıdaki bölümlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18

Rüzgar aşındırmasının aşağıda verilen illerimizden hangisinde daha etkili olması beklenir?

Soru 19

Türkiye’de değişik mevsim özelliklerinin aynı zamanda görülebilmesini sağlayan başlıca etken nedir?

Soru 20

Aşağıdaki illerin hepsinde mera hayvancılığı yapılsa, hangisinde süt verimi yıllara göre daha az dalgalanır?

Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Coğrafya

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim