Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Coğrafya > Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Test 1

Soru 2
Türkiye vejetasyonunu (bitki coğrafyası) inceleyen bir bilim adamı, gittiği bölgelerde sırasıyla; maki, karma ormanlar ve yüksek otlar görüyor. Bu bilim adamının incelediği bölgeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, sırasıyla verilmiştir?
Soru 3
Akdeniz Bölgesi'nin İç Anadolu ile en benzer özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5
Aşağıdaki coğrafi bölümlerden hangisi içinde bulunduğu bölgenin en sık nüfuslanmış bölümüdür?
Soru 6
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile aynı enlemlerde bulunmasına rağmen, Akdeniz Bölgesi'nin kışın Güneydoğu Anadolu'dan daha ılık olması aşağıdakiler-den hangisiyle açıklanabilir?
Soru 7
I. Yıldız dağları bölümü
II. Orta Kızılırmak bölümü
III. Konya bölümü
IV. Erzurum-Kars bölümü
Yukarıdaki bölümlerden hangilerinde bitki örtüsünün bozkır olması nedeniyle küçük baş hayvancılık daha çok gelişmiştir?
Soru 8
Türkiye'nin bölgeleri ve bölümleri belirlenirken bir çok unsur dikkate alınmıştır. Aşağıdaki bölümlerden hangilerinin ayırt edilmesinde iklim farklılığından bahsedilemez?
Soru 9
.-Hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır.
- Yükselti ortalaması fazladır.
- Doğal bitki örtüsü Dağ çayırlarıdır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 10
"Ormanların yararlarından biri de yeraltı su rejimini düzenlemesidir."
Buna göre, sadece ormanların etkisi dikkate alınırsa, aşağıdaki yörelerden hangisinde yeraltı su rejiminin daha düzensiz olduğu söylenebilir?
Soru 11
Erzurum-Kars ve Ardahan Yörelerinde yaz yağışlarının fazla olması;
I. Mera hayvancılığını
II. Büyükbaş hayvancılığı
III. Tahıl tarımını
IV. Çayır ve otlakları
V. Toprak nemliliğini
yukarıdakilerden hangisini olumlu yönde etkilememiştir?
Soru 12
"Türkiye'de yağış azlığı sorununa bağlı olarak bazı yıllarda şiddetli kuraklıklar yaşanmış ve bazı alanlarda âdeta çöl özellikleri oluşmuştur." diyen bir araştırmacı bu gözlemini aşağıda verilen bölgelerden hangisinde yapmış olabilir?
Soru 13
İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nin yüzey şekilleri göz önüne alındığında, bu iki bölge arasında aşağıdakilerden hangisi bakımından belirgin bir farklılık olduğu söylenemez?
Soru 14
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuraklık İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya göre daha azdır. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Soru 15
İklim koşulları benzer olan bölgelerin tarım ürünleri ve bitki örtüsü de benzerlik gösterir.
Buna göre, İç Anadolu Bölgesi'nde yetişme ortamı bulan bir bitkiye aşağıdaki bölgelerden hangisinde rastlamak daha zordur?
Soru 16
Aşağıdaki bölümlerden hangisinde yer şekilleri tarım ve ulaşım bakımından diğerlerinden daha elverişlidir?
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisinde, mevsimlere göre akarsuların taşıdığı su miktarında en az değişim görülür?
Soru 19
Karadeniz bölgesi' nde orman üst sınırının düşük olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Coğrafya

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim