Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Coğrafya > Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme Testi 2

Soru 1
Nüfus yoğunlukları Türkiye ortalamasının altında olan aşağıdaki illerin hangisinde, nüfus yoğunluğunun azlığı yüzey şekillerinin engebeli olmasına bağlı değildir?
Soru 2


www.guncelakademi.com
Bir ülkede nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı, son 15 yıl içinde I. şekilden II. şekle gelmiştir. Nufusun yaş gruplarına gore dağılışında meydana gelen bu değişmeye

I. Doğum oranının düzenli olarak azalması
II. Ortalama yaşam süresinin uzaması
III. Dışarıya göçün artması

etmenlerinden hangilerinin neden olduğu soylenebilir?

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinin Turkiye’deki hızlı nufus artışından en az etkilenmesi beklenir?
Soru 4
“Ülkemizde 1950 yılında çalışan nüfusun %75’i tarı m sektöründe çalışırken bu oran 1995’te %40’a düşmüştür.” Bu değişmeye yol acan temel etmen, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5


www.guncelakademi.com
Yukarıdaki haritada gosterilen yorelerin hangisinin nufuslanmasında “yeraltı zenginliği” daha fazla etkili olmuştur?

Soru 7
I. Yıldız dağları
II. Asıl Ege
III. Adana
IV. Hakkari
Yukarıda verilen bolumlerin hangi ikisinde nufus yoğunluğu Turkiye ortalamasının altındadır?
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Bolumunde, kırsal alanlardaki yerleşmenin “dağınık” olmasına yol acan en onemli etkendir?
Soru 9


www.guncelakademi.com
Yukarıdaki haritada gosterilen taralı alanların hangisinde aritmetik nufus yoğunluğu en azdır?

Soru 10


www.guncelakademi.com
Yukarıda bir ülkedeki doğum - ölüm oranlarının yıllar içindeki değişim grafiği gösterilmiştir.

Buna gore işaretli hangi iki donem arasında nufus artış hızı en fazladır?

Soru 11
Bursa, İstanbul, İzmit ve İzmir gibi kentlerde yapılan konut sayısı, ihtiyacın gerisinde kalmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kentlerdeki konut azlığına yol açan bir etken değildir?
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez?
Soru 14

www.guncelakademi.com
Yukarıdaki haritada gösterilen alanların hangisinde, nüfus artışının temel nedeni doğurganlığın yüksek olmasıdır?

Soru 15
Çalışma çağında (15-64 yaş arası) olan ve bir işte çalışan nüfusa aktif nüfus denir. Türkiye’de 1955 yı- lında nüfusun % 82’si aktifken bu oran 2005 yılında % 45’e düşmüştür.
Türkiye’de, kalkınma hızının ve kişi başına düşen ulusal gelirin artmasına karşın aktif nüfusun azalmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz?
Soru 16
Benzer topoğrafik ve klimatik özelliklere sahip olmasına karşın İstanbul ilinin nüfus yoğunluğu Çanakkale ilinin 50 katıdır.
Bu yoğunluk farkının oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerinden daha fazladır?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Coğrafya

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim