Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Türkçe > Türkçe Testi 2

Soru 2
“Öğrenmeye, okumaya susamış bir genç için artık tekdüzelik, can sıkıntısı kalmaz. Her gün, bir önceki günün üstünde bir basamak olur. Çünkü genç adam için yeni bilgiler, yeni düşlerin, yeni tutku ve özlemlerin kaynağını oluşturur.”
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu parçanın sonuna getirilirse, belirtilmek istenen anlama olumsuz bir yön katılmış olur?
Soru 3
Ankara, tarihin şaşırtıcı terkipleriyle doludur. Burada kerpiç bir duvardan İyonya tarzında bir sütun başlığı fırlar; bir türbe merdiveninin basamağında bir Roma konsülünün şehre gelişini kutlayan bir baş görünür. Ahi Şerafettin’in türbesini, asırlardır Greko Romen aslanları bekler. Bu yüzden Aslanhane adını alan caminin mihrabında Etilerin toprak ve bereket ilahesinden başka bir şey olmayan bir yılan, meyveler arasında dolanır.
Yazar, parçanın ilk cümlesindeki savını inandırıcı kılmak için aşağıdakilerin hangisine özellikle başvurmuştur?
Soru 4
“Her şeyden acı duyuyordu. Fakat asıl sofra başında, o sobası tüten, kapısı gıcırdayan, duvarlarından rutubet sızan bu küçük oda, canına tak ediyordu. Sanki ömrünün bütün burukluğu tabağına konmuş da önüne gelmiş gibiydi. Kocası ise yemekte pek yavaş davranırdı. Birkaç fındık geveler ya da dirseği masaya dayalı, bıçağın ucuyla muşamba örtüyü çizik çizik etmekle vakit geçirirdi.” Bu parçadaki ayrıntılar neyi vurgulamak amacıyla seçilmiştir?
Soru 6

(I) Okuma, tutkuların en soylusudur.

(II) Ekmek nasıl bedeni beslerse, o da öyle ruhu besler.

(III) Bir yazar, okuma için “tatlı tatlı kendinden geçme” demiştir.

(IV) Büyük yazarlar ömürlerinin yarısını okumakla geçirmişlerdir.

(V) Bir başka yazar da ‘Çeyrek saatlik bir okumanın gideremediği kederim olmamıştır.’der.

(VI) Bir kitap her zaman güvenilebilecek dosttur.

(VII) Yas içinde bir ahbabına, bir düşünür, ‘Güzel kitaplar okuyun.’ diye yazmıştır.

Yukarıdaki parçada aynı düşüncenin dile getirildiği iki cümle aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 7
“Şinasi ve arkadaşları, Batıdan yeni görüşler ve kavramlar getirdiler. İlk özel gazeteyi çıkardılar. İlk piyesi yazdılar. Birçok yazın türünü Türk edebiyatına kazandırdılar. Fransız şiirinden ilk çeviriyi onlar yaptılar. Fransız düşünürlerinin toplum, politika, ekonomi alanlarındaki görüşlerini Türkçeye aktardılar. Kısaca Türk okurunun ufkunu genişlettiler. Bunlara diyeceğim yok…”
Yukarıdaki parçanın son cümlesi tamamlanmış olsa, bu cümlenin işlevi aşağıdakilerden hangisi olur?
Soru 8
“Çünkü salt kendisi için var olan güzellik yalnız doğa güzelliğidir. Deniz bize, ‘Beni istersen beğen!’ der, ama yüzlerce nüsha olarak basılmış bir kitap ‘Beni istersen beğen!’ diyemez.”
Bu parçanın başına, aşağıdaki cümlelerden hangisi eklenirse parça en uygun biçimde tamamlanmış olur?
Soru 9
Yargılarında nesnel davranıyor. Değerlendirdiği romanın öğelerine sıkı sıkıya bağlı kalıyor. Bunları irdelerken de işin içine kendi duygularını karışmaktan özellikle kaçınıyor. ” diyen bir kişi, sözünü ettiği eleştirmenden seçtiği şu cümlelerden hangisini kendi vargılarını desteklemek için örnek olarak verebilir?
Soru 10
“Betimlemede anlatıcı, canlı ve cansız varlıkları anlatırken onları birbirinden ayırarak özgün niteliklerini bulmaya, göstermeye çalışır. Bunun için gözlem gücüyle birlikte beş duyusunu kullanır. Ayrıntıları bu yolla seçer. Kimileyin duyularından biri daha ağır basar; ayrıntılar o duyuda yoğunlaştırılır.”
Parçaya göre anlatıcı, aşağıdakilerden hangisine başvurmaz?
Soru 11
“Ağıt türünün, ilkçağdan beri edebiyatta var olduğu, en içli en duygulu şiirlerin bu konuda düzenlendiği görülür. Günümüz Anadolu halk şiirinde, türkülerde en güzel bölümler de ağıt türündedir. Bütün içini, inceliğini, acısını, özlemini ağıtla dile getirir Anadolu insanı. Bu, insan düşüncesinin belli bir konuda birleştiğinin, kimi konuların ortak bir çizgi üzerinde geliştiğinin kanıtıdır.”
Parçadaki düşünce akışına göre, ikinci paragraf aşağıdakilerden hangisi ile başlamalıdır?
Soru 12
“Tiyatroya, genel olarak sululuklar, kaba şakalar, ya da bir iki cümle ile açıklanabilecek toplumsal içerikli konular egemen oldu. Gelişigüzel, özgünlükten yoksun konuşmalar diyalog sanılıyor. Bu koşullar altında tiyatroyu soylu bir sanat olarak yaşatmak, güç bir sorun olarak ortada duruyor.”
Böyle diyen bir yazarın, tiyatrodan istediği nedir?
Soru 13
“İşler olacağına varırmış. Ne yapsak boşunaymış. Bırak bunları da kendi gücüne inan. Unutma ki her şeyi yönlendiren insanoğlunun kendisidir. Daha doğrusu insan, kendi kaderinin demircisidir. Sen, asıl bunu anlamıyorsun. Her şeye boş verişinin özünde de bu yatıyor.”
Karşısındakini böyle eleştiren biri, aşağıdaki yargılardan hangisini öne sürerse, bu eleştirisiyle çelişkiye düşer?
Soru 14
“Odada tıknaz, orta yaşlı biriyle karşılaştım. Üstü başı perişandı ama pek heybetli bir yakalık takmıştı. Sesinde, tepeden bakıyormuş gibi bir hava, davranışlarında kibar bir iş yapıyormuş gibi anlatılmaz bir hal vardı. Bu kişi, Mr. Micawber’di. ‘Bu akşam uğrayıp en kestirme yolu göstermekten mutluluk duyacağım.’ dedi. Sonra şapkasını giydi. Bastonu koltuğunda, bir türkü mırıldanarak uzaklaştı.”
Bu parçada, Mr. Micawber’in aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösteren bir ipucu yoktur?
Soru 15
“Burası önceleri benim yerimdi, evimdi, yurdumdu. Her adımda bir tanıdık yüz bulurdum. Üzüntülerimi bu kaldırımlar üzerine döker, umutlarıma burada gülerdim. Şimdi hani o eski canlılık, hani o eski coşku, umut? Hani o eski tanış yüzler?”
Bu parçada en belirgin duygu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 16
“Bir uygarlığın doğuşunda etkin olan ilk öğe insan, ikinci öğe ise doğadır. Doğa, insan çalışmalarının yönünü belirler. Ağaç olmayan yerde ağaç (la, taş olmayan yerde taşla ilgili yaratmalar da olmaz. Orada doğa insanlara ne vermişse, nelerden yararlanma olanağı sağlamışsa uygarlık ona yönelir.”
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
Soru 17
“Gerçek bir bilim adamının ilk özelliği düşünceye saygılı olmasıdır. Bu özelliği taşıyan bilim adamı, görüp incelediği olaylarla artık uzlaşmaz saymaya başladığı bir düşünceyi çürütme gereğini duydu mu işe ilk önce onu derinlemesine incelemekle başlar. Düşüncenin kendince benimsenmesi olanaksız görünen yanlarını ortaya koyar. Ama onu hor görmez. Bugünün yanlışından yarının gerçeğini selamlar… “
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bilim adamının davranışıyla tam bir uyum göstermez?
Soru 18
“Gelişme gösterebilmiş her toplumun sanatı, özgünlük açısından irdelenmeli, incelenmelidir. Ama şu gerçeği göz önünde tutmak koşuluyla: Sanat yapıtı, kaçınılmaz olarak geçmişte yaratılmış olanlarla yeni koşulların olanaklarından beslenir.”
Bu parçadaki görüşten, aşağıdaki yargıların hangisine varılabilir?
Soru 19
“Klasik, zamanın sınavını kazanarak değeri saptanmış yapıtlar anlamına da gelir. Sözcüğün bu anlamını bir yana bırakırsak klasik, belli ilkelerin, belli birimlerin düzenidir. Bu ilkelerin ilk olarak ilkçağ düşünürlerince saptanarak gene ilkçağ yazarlarınca uygulanması, sonra da 17. yy. Fransız yazınında varlığını duyurması, bu kavramın zamanla sınırlanmasına gerekçe olmamalıdır. Bir zamanlar bizde yanlış bir deyim vardı: Yeni klasik. Klasik ilkelerinin saptandığı günden bu yana nice yazar yapıtını o ilkelerle sınırlamıştır ama hiçbiri de ‘yeni klasik’ diye anılmamıştır. Moliere de bir klasik yazardır, Ionesco da…”
Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 20
“Yazarlık yeteneği yiter mi? Yitiyor, yitebiliyor. Bir şair, bir yazar bir gün daha kötü bir şair, yazar durumuna gelebiliyor. Bunu, sanatçının belli bir anda ulaştığı doruk noktasına artık bir daha ulaşamaması gerçeği ile karıştırmayalım. Koşutlar değiştiği için geri düşmüş olmaktan, yeni durumlara ayak uyduramamaktan, eskimiş olmaktan başka bir şey benim demek istediğim.”
Parçaya göre “yazarlık yeteneğinin yitmesi” ne demektir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

filozof 6 Ocak 2015 tarihinde saat 14:14'de demiş ki;

sorular gayet güzel beyni harekete geçiren düşündürücü sorular..

3-3

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim