Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih > Türk-İslâm Tarihi Kültür ve Medeniyet Testi 3

Soru 1
Büyük Selçuklu Devleti’nde, mali işlerle ilgilenen ve başkanına müstevfi adı verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar zamanında yazılan Kutadgu Bilig, Atebetü’l-Hakayık isimli eserlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi’ne ait medreselerden biri değildir?
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu ordusunda sultana bağlı olup hizmetlerinin karşılığında kendilerine ikta denilen belirli bir arazi tahsis edilen özel birliklerdir?
Soru 5
UNESCO tarafından, 1985 yılında Türkiye’den “evrensel tarihî miras” listesine alınan ilk mimari eser olan ve 1228 yılına tarihlenen Mengücekoğullarına ait yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 6
Karahanlılar Döneminde, Yusuf Has Hacip’in yazdığı, Türk devlet anlayışını, kanun ve siyaset üzerine görüşler ile hükümdarlara öğütleri içeren eser aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 7
Aşağıdaki beyliklerden hangisi denizcilikle uğraşmamıştır?
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi’nin şairlerinden biri değildir?
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu Devleti’nde bir bölgenin yönetimi ile görevlendirilen hanedan üyelerine verilen unvandır?
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerindeki toprak yönetimiyle ilgili arazi çeşitlerinden biri değildir?

Soru 11
-1207 yılında Belh şehrinde doğmuştur.
-Asıl Adı Celalettin Muhammed'dir.
-1273 yılında Konya'da vefat etmiştir.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru 12
1281 yılında Horasan'da doğmuştur.Sohbet Meclislerinde kolay anlaşılır, sade bir Türkçeyle 'nefes' adı verilen beyitler söylemiştir. Manzum olarak söylediği şiirlerinin toplandığı 'Makalat' adlı Arapça bir eseri vardır.
Soru 13
Dünyada ilk üniversite olarak kabul edilen Nizamiye Medresesi, aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılmıştır?
Soru 14
Türkiye Selçuklu Devleti'nde donanma komutanına 'Melikü's Sevahil' veya '..........' denilirdi. Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Soru 15
İslamiyet’in kabulünden önceki dönemde, dinî matem törenlerinde, sevilen bir kimsenin ölü- münden duyulan acının ifade edildiği ve ölen kişinin iyilikleriyle yiğitliklerinin anlatıldığı şiir türüne ne ad verilir?
Soru 16
Yüknekli Edip Ahmet’in Karahanlı Türkçesiyle 12. yüzyılda yazdığı 484 mısralık eseridir. Bir ahlak kitabı olan bu eserde, Müslüman Türklerin kültür anlayışı çerçevesinde bireylerin ahlaki eğitimini amaçlayan kurallar, dönemi için anlaşılır bir Türkçe ile manzum olarak verilmiştir.
Bu paragrafta tanıtılan eser, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 17
Türkiye Selçuklu Devleti’ndeki “emirüs-sevahil” isimli devlet görevlisinin yaptığı iş, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 18
Türk-İslam mimarisinin temelleri aşağıdaki devletlerden hangisinin zamanında atılmıştır?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Tarih Testleri

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

gkhn 24 Temmuz 2019 tarihinde saat 08:35'de demiş ki;

teşekkür

2-1

Benzer Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim