Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > İnkılap Tarihi Soruları Test > Türk İnkılap ve Devrimleri

Soru 1
Kurtuluş Savaşı'nın tek deniz çatışmasının silahsız kurtarma gemisi olan ve Milli Mücadele döneminde harp malzemesi taşıyan gemilere kollama görevini de üstlenen "tek deniz çatışmasının kahramanı" aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 2
I. TBMM’de, kabul edilen ilkelerden bazıları şunlardır:
I. Meclis’in üstünde bir güç yoktur.
II. Padişah ve Halife, baskıdan kurtulduğu zaman, Meclis’in düzenleyeceği yasaya uygun esaslar içinde durumunu alır.
III. Meclis’te toplanan milli iradeyi, doğrudan vatanın geleceğine egemen kılmak esastır.
Bu ilkelerden hangileri, Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesiyle doğrudan örtüşmektedir?
Soru 3
Lozan Konferansı’nda;
I. Suriye sınırının Ankara Antlaşması’yla belirlenen şekilde kalması
II. Azınlık haklarının Anlaşma Devletleri tarafından denetlenmesi
III. Musul sorununun sonraki görüşmelere bırakılasını
IV. Osmanlı borçlarının, enkaz altından çıkan devletlere pay edilmesi
gibi isteklerden hangileri, Türkiye açısından bağımsız devlet anlayışına açıkça aykırıdır?
Soru 4
Lozan Antlaşması’nda yeni Türk adliyesini düzenlemek için birkaç yabancı uzmanın 5 yıl süreyle Türkiye’de görevlendirilmesi; ancak Türk Hükümeti’nin, bu uzmanların önerilerini dikkate almak zorunda olmaması esası kabul edilmiştir. Bu esaslara göre;
I. Egemenlik haklarının gözetildiği
II. Hukuk alanında birlik olmadığı
III. Her konuda uzmana gereksinim olduğu
Gibi yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Soru 5
Atatürk’ün Türkiye’nin İktisadi anlamda gelişmesini sağlayacak çalışmaları göz önüne alınırsa, aşağıdakilerden hangisinin kendi döneminde gerçekleştiği savunulamaz?
Soru 6
Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Türkiye’nin İngiltere ile yaşadığı ilk bunalım aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 7
1923 yılında Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikle 25 yaş yerine 18 yaşını tamamlayan her erkek vatandaş milletvekili seçme hakkını kazanmıştır. Bu düzenlemeyle;
I. Seçilen milletvekillerinin aynı siyasi görüşte olması II. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına önem verilmesi
III. Milletvekili sayısının artırılması için yeni seçim yöntemlerinin denenmesi
IV. Milletvekili seçiminde seçmen sayısının artırılması
gibi yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Soru 8
3 Mart 1924, Türkiye’nin Cumhuriyet’in temel niteliklerini koruması adına önemli bir tarihtir. 3 Mart 1924 tarihinde TBMM tarafından alınan kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Soru 9
Yeni Türk Devleti Lozan’da bağımsızlığa ulaştıktan sonra birçok ülkenin hukuksal alandaki düzenlemelerinden faydalanarak kendi hukuk sistemini temelleştirmiştir.
Alınan Düzenleme-Alındığı Ülke eşleştirilmesi düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru 10

Atatürk’ün Toplumsal alanda gerçekleştirdiği inkılaplardan bazıları şunlardır;
I. Kılık, Kıyafet  Kanunu
II. Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması
III. Uluslararası rakamların kabulü
IV. Soyadı Kanunu’nun kabulü
gerçekleştirilen İnkılapların tarihleri göz önüne alınırsa, kronolojik olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

Soru 11
Türkiye’nin Musul’u kaybetme süreci düşünüldüğünde, Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu süreç içerisinde yer almamaktadır?
Soru 12
Atatürk "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünden hareketle Yeni Türk Devleti'nin barışçıl bir politika izlemesinde rol oynamıştır. Atatürk Döneminde bu barışçıl siyasetin izlemiş olduğu hareket ile;
I. Briand-Kellog Paktı
II. Litvinov Protokolü
III. Milletler Cemiyeti
IV. Balkan Paktı
gibi oluşumlardan hangisine Türkiye dahil olmuştur?
Soru 14
Aşağıdaki devletlerden hangisi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni izlediği politika sebebiyle daha geç imzalamıştır?
Soru 15
Lozan’da varılan antlaşma ile batılı devletler alacaklarını Osmanlı İmparatorluğu’nun enkazı altından çıkan devletlere paylaştırdılar.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Osmanlı Borçlarına tabii tutulmamıştır?
Soru 16
Türkiye’nin imzalamış olduğu Üçlü İttifak Antlaşmasına göre; Türkiye'ye bir saldırıda bulunulursa, askeri yardımda bulunulacak, öte yandan savaş Akdeniz’e sıçrayacak olursa Türkiye de Akdeniz'deki bu savaşa askeri anlamda müdahalede bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Üçlü İttifak’ı imzaladığı devletlerden biridir?
Soru 17
Günümüz litaretüründe "Türk Boğazları" olarak bilinen bölgenin silahtan ve askerden arındırılması aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle gerçekleşmiştir?
Soru 18
Türk kuvvetlerinin 9 Eylül 1922'de İzmir'e girmesinden sonra, Eylül 1922'de İngiliz-Fransız kontrolündeki Boğazlar Tarafsız Bölgesi'ne ilerlemesiyle ortaya çıkan siyasi ve askeri bir krizdir. Bu kriz, Birleşik Krallık Başbakanı David Lloyd George'un iktidarını kaybetmesine ve İngiliz Milletler Topluluğu'na üye devletlerin dış işlerinde serbest bırakılmasının önünü açan 1931 Westminster Tüzüğü'nün oluşmasında en önemli etkenlerden biridir.
Yukarıda tanımlanan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün 1927 yılında CHP’nin II. Büyük Kurultayında okuduğu nutkunda değindiği konulardan biri değildir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

birsen 15 Ağustos 2018 tarihinde saat 19:52'de demiş ki;

gerçekten tebrikler çok zordu yapamadım

30
gülay 10 Mart 2016 tarihinde saat 14:52'de demiş ki;

Bazı sorular abartı derecesi olsa da emeğinize sağlık teşekkürler.

11-3
murat k 27 Ağustos 2015 tarihinde saat 16:26'da demiş ki;

çok güzel sorular teşekkürler

4-4

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim