Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Arş. Ens. Personel Alım İlanı

.
19 Mayıs 2016 - 11:54

TÜBİTAK

UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK. UZAY.2016-1

1- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-001 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler kapsamında Hadoop Dağıtık Hesaplama Yazılım Geliştirme çalışmalarında görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Dağıtık Yazılım Geliştirme ve Java Programlama konusunda en az 2(iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: İş tanımına uygun konuda yüksek lisans/doktora yapmış/yapıyor olmak. Hem kullanıcı hem de geliştirici olarak Linux İşletim Sistemini kullanıyor olmak. C++, Hadoop, Storm, Spark gibi Açık Kaynaklı Dağıtık Hesaplama Sistemlerinin en az birinde tecrübe sahibi olmak. Küme Yönetimi (Cluster Management) ve İş Takvimleme (Job Scheduling) konularında tecrübe sahibi olmak. Hata Toleransı (Fault Tolerance) ve büyük veri tecrübesine sahip olmak, Veri Madenciliği konusunda bilgi sahibi olmak.

2- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-002 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Hava Platformu Projelerinde, Yapısal Tasarım gerçekleştirmek, Hava Platform Yapılarının Üretim Teknikleri, Montaj Yöntemleri, Tolerans Analizi ve Teknik Resim Hazırlama konularında çalışmak üzere Ar-Ge Personeli (Yapısal Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı :1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının dört yıllık lisans eğitimi veren, Makina Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Yapısal Tasarım konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: Alanında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak. İleri derecede Hava Aracı Tasarım bilgi ve tecrübesine, Yapısal Tasarım Teknikleri, Üretim Yöntemleri, Tolerans Hesapları ve Teknik Resim Hazırlama konusunda ve Catia V5 vb. 3 Boyutlu Modelleme Programlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak.

3- Referans Kodu TBTK. UZAY.2016-1-AR-003 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Hava Platformu Projelerinde, İnsansız Hava Aracının aviyonik sistem tasarım, geliştirme ve test aşamalarını gerçekleştirmek, uçuş kontrol için gerekli olan yazılımları geliştirmek, aviyonik sistemlerin (Embedded GPS-INS, Pitot-Statik Sistemler, aOa, AOS, güç sistemi, telemetri vb ) seçimi, modifikasyonu ve entegrasyonunu gerçekleştirmek, hazır ekipmanlara ait yazılımları test ve modifiye etmek üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Hava araçlarının ve/veya İHA'ların aviyonik sistem tasarımında ve uçuş kontrol yazılımlarının gerçeklenmesinde en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Matlab-Simulink, C, C++, gömülü yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak; aviyonik sistem ekipmanları, arayüzleri ve haberleşmesi konularında bilgi sahibi olmak; hava araçları ve/veya İHA'ların aviyonik sistem alt-sistemlerinin tasarımı, otomatik kontrolü konusunda tecrübe sahibi olmak.

4- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-004 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler kapsamında, Gözlem Sistemleri Donanım Entegrasyon Faaliyetlerini yürütecek, Kontrol Yazılımları geliştirecek, Görüntüleme Sistemleri ile Gözlem İstasyonlarında yer alan diğer ekipmanların Donanım ve Yazılım Arayüzlerini kullanabilecek, Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Gözlemevleri Kontrol ve Otomasyonu konusunda en az 4 (dört) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Astronomi ve Uzay Bilimleri konusunda bilgili, Gözlemevleri Kurulumu, İşletilmesi, Kontrol ve Otomasyonu ile ilgili projelerde tecrübe sahibi olmak. C/C++/ Java Programlama Dilleri, Windows ve Linux işletim sistemlerinde, Donanım Sürücülerini yükleyebilecek ve Yazılım Arayüzlerini, Ağ İletişim Protokollerini etkin olarak kullanabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Robotik Teleskop Kontrolü ve Uzaktan Yönlendirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

5- Referans Kodu: : TBTK. UZAY.2016-1-AR-005 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, Uydu Yörüngelerinin Hesaplanması, Analiz ve Tasarımının Yapılması ve kullanılan sistemlerin iyileştirilmesi için Yörünge Mekaniği konusunda araştırma yapmak ve Algoritma geliştirmek, geliştirilen Algoritmaların Java ile mevcut Yazılım Sisteminde çalıştırılmak üzere kodlamasını yapmak ve üretilen kodların birim testlerini hazırlamak üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Astronomi ve Uzay Bilimleri, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Yörünge Mekaniği konusunda 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Uydu Sistemleri, Yörünge Mekaniği, Kalman Filtreleri ile Sayısal Modelleme/Entegrasyon konuları ile MATLAB, C, C++, C# veya Java Programlama Dilleri alanlarında bilgi sahibi olmak. Yörünge Mekaniği konusunda lisansüstü eğitimi yapmak/yapıyor olmak.

6- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-006 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, Uydu Yörüngelerinin Hesaplanması, Analiz ve Tasarımının Yapılması ve kullanılan sistemlerin iyileştirilmesi amacıyla; Yörünge Mekaniği konusunda araştırma yapmak, Algoritma geliştirmek, geliştirilen Algoritmaların Java ile mevcut Yazılım Sisteminde çalıştırılmak için kodlamasını yapmak ve üretilen kodların birim testlerini hazırlamak üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Astronomi ve Uzay Bilimleri, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 - 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Uydu Sistemleri, Yörünge Mekaniği, Kalman Filtreleri ile Sayısal Modelleme/Entegrasyon konuları ile MATLAB, C, C++, C# veya Java Programlama Dilleri alanlarında bilgi sahibi olmak.

7- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-007 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler kapsamında, Yazılım Analiz, Tasarım, Gerçekleştirme, Modül ve Entegrasyon Test Faaliyetlerini yürütmek, Yazılım Modüllerinin Doğrulama (Test, Gözden Geçirmeler, vb.) ve Geçerleme Faaliyetlerinde görev almak üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Yazılım geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: Yazılım ve sistem mühendisliği süreçlerinde, Sistem analizi ve tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak. Linux üzerinde geliştirme yapmış olmak, Nesne Tabanlı Programlama Dillerini (C++/Java) kullanmış olmak. Tasarım şablonları (Design Pattern), Git, SVN, Rational Team Concert, DOORS, Rational Rhapsody gibi araçlar hakkında bilgi sahibi olmak.

8- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-008 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı Ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler kapsamında, Yazılım Analiz, Tasarım, Gerçekleştirme, Modül ve Entegrasyon Test Faaliyetlerini yürütmek, Yazılım Modüllerinin Doğrulama (Test, Gözden Geçirmeler, vb.) ve Geçerleme Faaliyetlerinde görev almak üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak

Tercih Edilen Nitelikler: Yazılım ve Sistem Mühendisliği süreçlerinde, Sistem Analizi ve Tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak, Linux üzerinde geliştirme yapmış olmak, Nesne Tabanlı Programlama Dillerini (C++/Java) ve Teknolojilerini kullanmış olmak, SOA (XML Web services, SOAP vs.),Tasarım Şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak, Git, SVN, Rational Team Concert, DOORS, Rational Rhapsody gibi araçları kullanmış olmak.

9- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-009 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Yer İstasyonu Yazılımları ve Uydu Entegrasyon Yazılımlarının geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli (Yazılım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Java dili ile Yazılım Geliştirme, OSGI Altyapısı, Eclipse RCP Platformu, Sunucu-İstemci Yazılımları, Veritabanı Yönetimi, Kullanıcı Arayüzü Geliştirme, 3 Boyutlu Görselleştirme, Donanım Haberleşme Protokolleri, Ağ Haberleşme Protokolleri, Yüksek Boyutlu/Performanslı Görüntü İşleme, Uzaktan Algılama, Çevik Yazılım Geliştirme Süreçleri konularının bir veya daha fazlası hakkında deneyim sahibi olmak.

10-Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-010 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, Isıl Tasarım ve Isıl Analiz Faaliyetleri yürütmek, Uydu/Uzay Yapılarının Isıl Matematiksel Modellerini hazırlamak, Isıl Analizlerini gerçekleştirmek ve Analiz Raporlarını hazırlamak üzere Ar-Ge Personeli (Isıl Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı :1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: MSC Patran, MSC Sinda, Thermica, ESATAN, ESARAD, TSS veya Thermal Desktop yazılımlarını kullanabiliyor olmak, Uydu ve Uzay Araçlarının Isıl Tasarımı ve/veya Isı Transferi Teorisi konularında bilgi sahibi olmak.

11- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-011 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı Ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Sayısal Elektronik Tümdevreler, Sayısal/Analog Çevrim Devreleri, Arayüz ve Arayüz Uyumlandırma Devrelerinin Tasarımı, FPGA'ler üzerinde Donanım Tanımlama Dilleri kullanarak Tümdevre Tasarımlarının gerçekleştirimi ve simülasyonlarla, testlerle doğrulanması, Geliştilen Tümdevrelerin yer alacağı Elektronik Donanımların Tüm Tasarım, Tedarik, Üretim ve Test Süreçlerine, Uydu Entegrasyon test faaliyetlerine katılmak üzere Tümdevre Tasarım Mühendisi olarak çalıştırılacak tecrübeli Ar -Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama, Verilog ve/veya VHDL Donanım Tanımlama Dilleri konularında veya Sayısal Elektronik ve Mantıksal Tasarım (Logic Design) konularında veya Bilgisayar Mimarisi (Computer Architecture) Tabanlı Elektronik Devrelerin Tasarımı, çeşitli Elektronik Donanım Bileşenlerinin biraraya getirilmesi/ uyumlandırılması ve test edilmesinde en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: İlgili Tasarım Araçlarını kullanabiliyor olmak, Uydu Sistemlerinde yer alan donanımların Veriyolları (MIL-STD-1553, CAN, SpaceWire v.b) ve haberleşme ortamları hakkında bilgi sahibi olmak ve ilgili alanlarda lisansüstü öğrenim yapmış veya yapıyor olmak.

12- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-012 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, Yer İstasyonu ve Yer Elektrik Destek Ekipmanı Donanımlarını geliştirmek, haberleşme /kontrol/anten Alt Sistemleri veya Modülleri tasarlamak üzere Ar- Ge Personeli (Donanım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Haberleşme Sistemleri, Uydu Teknolojileri, Endüstriyel kontrol, Yüksek frekans, Gömülü Yazılım, Güç Elektroniği konularında bilgi sahibi olmak.

13- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-013 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Güç Alt Sistemlerinin Üretim, Depolama, Düzenleme ve Dağıtım Birimlerinin analiz, tasarım ve testlerini gerçekleştirecek, Uydu Entegrasyon, Fırlatma ve Yörünge Operasyonlarına destek verecek Güç Elektroniği konusunda tecrübeli Ar-Ge Personeli (Elektronik Tasarım Mühendisleri) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Güç Elektroniği alanında en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak veya Güç Elektroniği alanında yüksek lisans / doktora mezunu olup en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Analog ve Güç Sistemleri (Tercihen Güneş Paneli-Pil Sistemleri) Tasarımı (özellikle Anahtarlamalı Güç Kaynakları (SMPS) Topolojileri), Şematik ve Baskı Devre Tasarımı konularında bilgi sahibi olmak, ilgili Tasarım ve Analiz Araçlarının ve Güç Elektroniği test cihazlarının kullanımı konusunda deneyimli olmak.

14- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-014 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, 3 Boyutlu Modelleme Araçlarını kullanarak Mekanik Tasarım Faaliyetlerini yürütmek, Üretim ve Montaj resimlerini hazırlamak, Uydu/Uzay Yapılarının ve Alt Sistemlerinin Sonlu Elemanlar Modelini hazırlamak, Yapısal Analizlerini gerçekleştirmek, Analiz Raporlarını hazırlamak, ilgili standartlara göre Mekanik Testleri planlamak, uygulamak ve raporlamak üzere Ar-Ge Personeli (Mekanik Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) CAD Yazılımları kullanarak Mekanik Tasarım ve/veya Sonlu Eleman Analiz Yazılımlarını kullanarak Yapısal Analiz ve/veya Teknik Resim, Boyut ve Geometrik Toleranslandırma ve/veya Katı Mekaniği ve Mekanik Titreşim konularından birisinde en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Solidworks veya Catia Tasarım Yazılımlarını kullanabiliyor olmak, Ansys veya MSC Patran/Nastran analiz yazılımlarını kullanabiliyor olmak, Sonlu Elemanlar Teorisi, Kompozit Yapılar, Uydu ve Uzay Aracı Yapıları ve Mekanizmalar konusunda bilgi sahibi olmak.

15- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-015 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı Ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Elektronik Devre Tasarımı, Simülasyonu, Doğrulanması ve Testlerinde görev almak, uydu entegrasyon faaliyetlerinde çalışmak üzere Ar-Ge Personeli (Elektronik Donanım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Şematik - PCB seviyesi Devre Ve Sistem Tasarımı ve ilgili tasarım araçlarının kullanımı, Donanım Tasarımı ve Hata Ayıklama, İşlemci Mimarileri ve Arayüzleri, Bellek Birimleri, MIL-STD-1553B, CAN-BUS gibi haberleşme protokolleri, Yüksek Güvenirlikli Tasarım ve Yedeklilik konularında bilgi sahibi olmak.

16- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-016 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Uydu Uçuş Bilgisayarı Uygulama Yazılımlarının geliştirilmesinde görev almak; sorumlu olduğu yazılım biriminin tasarımını yapmak ve gerçeklemek, Yazılımın Birim ve Entegrasyon Testlerini gerçekleştirmek, Doğrulama ve Geçerleme sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, Yazılım Süreçlerine destek vermek üzere Ar-Ge Personeli (Gömülü Yazılım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: C/C++/Assembly ile Programlama, Linux ve GNU araçları, Gerçek Zamanlı İşletim Sistemlerinde (RTOS), Uygulama Yazılımı Geliştirme, test amaçlı Kullanıcı Arayüzü Geliştirme, Donanım Haberleşme Protokolleri, Python ile Yazılım Geliştirme konularında deneyim sahibi olmak.

17- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-017 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, Elektronik Kart Üretim, Elektromekanik Montaj, Kablaj Üretim ve Entegrasyon işlerinde görev alacak, Üretim Süreçlerini takip edecek, Süreç ve Alt Yapı Geliştirme Faaliyetlerini yürütmek üzere Ar-Ge Personeli (Elektronik Üretim Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Elektronik üretim konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: Elektronik Üretim Planlama ve Üretim Süreçlerinde, Kablaj Tasarımı ve Üretimi konularında görev almış olmak, Elektronik Şematik - PCB seviyesi Devre ve Sistem Tasarımı konularında, IPC, ESA veya NASA üretim standartlarında, DFM (Design for Manufacturing) ve DFT (Design for Testing) konularında bilgi sahibi olmak.

18- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-018 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Sistem yaşam döngüsü araçlarının projelerde kullanılmasına destek sağlayacak ve SysML ile sistem modelleme faaliyetlerinde yer alacak Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: IBM Jazz ortamı, OSLC, Java / JavaScript konularında bilgi sahibi olmak, IBM DOORS, IBM DOORS NG, IBM Rational Rhapsody System Architect/Designer, IBM Rational Quality Manager, IBM Rational Team Concert araçlarından bir veya birkaçını kullanmış olmak, SysML ile Sistem Modelleme konusunda bilgi sahibi olmak.

19- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-019 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projelerinde, Sayısal Elektronik Tümdevrelerin ve Çevre Elemanlarının Tasarımı, FPGA'ler üzerinde Donanım Tanımlama Dilleri kullanarak Tümdevre Tasarımlarının Gerçekleştirimi ve Simülasyonlarla doğrulanması, Geliştirilen Tümdevrelerin yer alacağı Elektronik Donanımların Tüm Tasarım, Tedarik, Üretim ve Test Süreçlerine, Uydu Entegrasyon ve Test Faaliyetlerini yürütmek üzere Ar-Ge personeli (Elektronik Mühendisleri) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: . FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama, Verilog ve/veya VHDL Donanım Tanımlama Dilleri konusunda bilgi sahibi olmak, Sayısal Elektronik veya Mantıksal Devre Tasarımı (Logic Design) ile ilgili dersleri almış olmak, Sayısal Haberleşme ve Sinyal İşleme Uygulamaları konusunda bilgi sahibi, ders almış veya lisansüstü öğrenim yapmış/yapıyor olmak, Haberleşme/Sinyal, veya Görüntü işleme ve görüntü sıkıştırma uygulamaları alanlarında ders almış veya lisansüstü öğrenim yapmış/yapıyor olmak, İlgili Tasarım Ve Analiz Araçlarını (Matlab, Simulink, vb) kullanabiliyor olmak.

20-Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-020 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Elektro-Optik Sistem ve Faydalı Yük Altsistem Projelerinde, Elektronik Devre Tasarımı, Simülasyonu, Doğrulanması ve Testlerinde görev almak, uydu entegrasyon faaliyetlerinde çalışmak üzere Ar-Ge Personeli (Elektronik Donanım Mühendisleri) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş veya 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Şematik - PCB seviyesi Devre Ve Sistem Tasarımı ve ilgili tasarım araçlarının kullanımı, Donanım Tasarımı ve Hata Ayıklama, Bellek Birimleri, Görüntüleme detektörleri, Yüksek Hızlı Seri Veri İletim Yöntemleri, Yüksek Güvenirlikli Tasarım ve Yedeklilik konularında bilgi sahibi olmak.

21-Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-021 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projelerinde, Yer İstasyonu ve Yer Elektrik Destek Ekipmanı Donanımlarını geliştirmek, haberleşme /kontrol/anten Alt Sistemleri veya Modülleri tasarlamak üzere Ar- Ge Personeli (Donanım Mühendisleri) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Sistem Tümleştirme, Donanım geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: Sistem mühendisliği süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, sistem tümleştirme, test ve doğrulama faaliyetleri, haberleşme sistemleri tasarımı ve donanım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

22-Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-022 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler kapsamında, Görüntü ve Video İşleme çalışmalarında görev almak üzere Ar-Ge Personeli (Bilgisayar Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirmiş veya 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisansüstü eğitim yapmış/yapıyor olmak. C/C++ programlama, İmge/video sıkıştırma konusunda bilgi sahibi olmak, Görüntü İşleme ile ilgili SCI endeksine girmiş dergi makalesi ve konferans bildirisi yayınlamış olmak,

23-Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-023 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu Projeleri kapsamında, Elektrikli İtki Sistemleri alanında Hall Etkili İtki Motoru (HET) Manyetik ve Isıl Tasarımı ile Plazma Analizi çalışmalarında görev almak üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Fizik bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b) Manyetik Tasarım, Isıl Tasarım veya Plazma Analizi alanlarından birisinde en az 2(iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: Alanında Lisansüstü eğitim yapmış/yapıyor olmak. Elektrikli itki sistemleri manyetik devre tasarımı, ısıl tasarım ve plazma analiz ve testleri konusunda, Elektrikli İtki Sistemi Bileşenlerinde Doğrulama (Test, Gözden Geçirmeler, vb.) ve Geçerlik Faaliyetlerinde tecrübe sahibi olmak, Manyetik Tasarım, Isıl Tasarım alanlarında kullanılabilecek yazılım (Maxwell, Magnet, Femm, Comsol gibi) bilgisine sahip olmak, Plazma Fiziği dersleri almış olmak ve Plazma Analiz Testleri sırasında kullanılan Ölçüm Ucu ve Ekipmanlar konusunda bilgi sahibi olmak.

24-Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-024 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu projeleri kapsamında, Elektrikli İtki Sistemleri alanında Güç İşleme ve Kontrol Birimi (GİKB) çalışmalarında görev almak üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Şematik - PCB Seviyesi Devre ve Sistem Tasarımı, Sayısal-Analog Elektronik ve Mantıksal Tasarım (Logic Design) konularından birisinde en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tercih Edilen Nitelikler: Alanında lisansüstü eğitim yapmış veya yapıyor olmak. VHDL ve/veya Verilog Donanım Tanımlama Dilleri konusunda, Uydu Sistemlerinde yer alan donanımların veri yolları (MIL-STD-1553, CAN, SpaceWire v.b) ve Haberleşme Ortamları, DSP/FPGA içeren Elektronik Devrelerin Şematik ve Çok Katlı Baskı Devre Tasarımı, Elektrikli İtki Sistemleri Güç İşleme ve Kontrol Birimi konularında tecrübe sahibi olmak.

25-Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-KR-001 AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler kapsamında, enstitü bilişim ağı, sunucu sistemleri, güvenlik sistemleri yönetimi konularında çalıştırılmak üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Fizik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Ağ ve Sistem Yönetimi konularında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: Windows İşletim Sistemlerine sahip Sunucu Sistemlerinin yönetilmesi konusunda bilgi sahibi olmak, Layer 2/3 Ağ Cihazlarının Kurulumu ve Yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, Güvenlik Duvarı Kurulumu ve Yönetimi konusunda tecrübeli olmak, CEH, CCNA, CISSP veya CISA sınav sertifikalarından en az birine sahip olmak, iyi düzeyde Network bilgisine sahip olmak, Vmware Platformu Kurulumu ve Yönetimi konularında tecrübeli olmak, Linux İşletim Sistemlerine sahip sunucuların yönetiminde tecrübeye sahip olmak,

26- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-025 AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu donanımlarının elektronik üretim ve kablolama çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az iki yıllık Ön Lisans eğitimi veren Elektronik, Endüstriyel Elektronik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) IPC J-STD-001 ve IPC 620 belgelerine sahip olmak,

c) Elektronik Üretim ve Kablaj konularında 8 (sekiz) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: Elektronik Üretim, Kablaj Tasarımı konularında görev almış olmak, Elektronik Şematik - PCB seviyesi Devre şemalarını okuyabilmek, Baskı Devre Muayene ve Elektronik komponent yüzey montaj tecrübesine sahip olmak.

27- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2016-1-AR-026 AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

İş Tanımı ve Özellikleri

Uydu donanımlarının ekipman, uydu seviyesi mekanik entegrasyon ve montaj çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az iki yıllık Ön Lisans eğitimi veren Makine, Mekatronik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Solidworks ve Catia programlarına ait sertifikalarına sahip olmak,

c) Mekanik Üretim ve Montaj konularında 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Tercih Edilen Nitelikler: Mekanik entegrasyon ve montaj konularında görev almış olmak, Teknik resim okuyabilme, tolerans bilgisine sahip olmak, Takım tezgahlarını kullanabilme ve üretim yapabilme, Hassas Montaj yapabilme tecrübesine sahip olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e) Referans kodu UZAY.2016-1-AR-025 ve UZAY.2016-1-AR-026 için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

f) Ağırlıklı Lisans Mezuniyet Not Ortalaması 4'lük sistemde en az 2,50 olmak (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir. )

g) Ar-Ge Personeli alımlarında aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + ------------------------------------------------ >3,20

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır. (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir.)

2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adayların yukarıdaki formüle göre sıralaması yapılırken 2015-2016 güz dönemi sonu transkriptlerindeki ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında Lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

h) Ar-Ge Teknisyeni alımlarında aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

Ağırlıklı Önlisans mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,80 olmak. (100'lük sistemde mezun olanların notları Yükseköğretim Kurulu 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosuna göre 4'lük sisteme dönüştürülecektir.)

i) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim sürecinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

j) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

*TÜM REFERANS KODLAR İÇİN

70

84

221

561

B

B

C

* UZAY.2016-1 -AR-025 ve UZAY.2016-1-AR-026

referans kodları için koşul olarak aranmaz.

: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı : Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

: Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

: Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

: First Certificate in English

: Certificate in Advanced English : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, Inkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerin %100'ünün İngilizce alındığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

a) Başvuruların en geç 01 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur.

İş Başvuru Formu,

Özgeçmiş,

Diploma - Çıkış Belgesi fotokopisi (önlisans/lisans ve varsa üstü) veya 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten yazı. (Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de getirmeleri gerekmektedir),

Önlisans/Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi (Öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar için 2015-2016 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi sonu genel ortalamayı gösterir belge),

Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

İlan edilen alanla ilgili tecrübesine ait belge (İlgili alanda çalıştığını belgelendiren kurum/kuruluştan alınan Hizmet Belgesi ve SGK Dokümanı)

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM Onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu Olan İnternet Çıktısı)

Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

c) Adaylar www.uzay.tubitak.gov.tr adresinden başvurularını yapacak olup talep edilen belgeler sisteme yüklenecektir. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

d) Eksik bilgi ve belge bulunan, koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır.

e) Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurumumuz web sayfasında (www.uzay.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, adayın bildirdiği e- posta adresine de gönderilecektir. Eksik bilgi ve belgesi bulunanlar ile koşulları uymadığı halde başvuru yapan adaylara herhangi bir bilgi verilmeyecektir.

f) Enstitümüz ilanlarından adaylar en fazla 2 (iki) adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

g) Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir AR-GE Personeli (Araştırmacı) referans kodlu pozisyon için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (g) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş)

katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata çağırılacaktır.

h) Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir AR-GE Personeli (Teknisyen) referans kodlu pozisyon için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (h) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağrılacaktır.

i) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

İletişim Bilgileri:

Adres: TUBİTAK UZAY ODTÜ Yerleşkesi 06800 Ankara

E-posta :ik@uzay.tubitak.gov.tr

Telefon: 0312 210 13 10 /1637-1638-1235

 
 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 17.5.2016 - İlan Bitiş: 30.5.2016

Bu ilan 663 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Genel İlanlar

Şırnak Valiliği Bekçi Alım İlanı
 
Çarşı ve Mahalle Bekçisi / Başvurular 06 Ocak 2017 tarihinde son bulacak. Bekçi adayları, çalışmak istedikleri Valilik ve Kaymakamlıklara istenilen evraklar ile birlikte başvururlar.
Görüntülenme: 2969 Yorum: 0 Tarih: 4 Ocak 2017 - 20:59
BTK Bilişim Uzmanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 926 Yorum: 0 Tarih: 3 Ocak 2017 - 23:17
Adli Tıp Kurumu Personel Alım İlanı
 
Başvurular 09 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 16 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.
Görüntülenme: 1076 Yorum: 0 Tarih: 30 Aralık 2016 - 23:11
Emniyet Genel Müd. Sihhı Tesisat Teknisyeni Alım İlanı
 
Başvurular 30/01/2017 - 03/02/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
Görüntülenme: 862 Yorum: 0 Tarih: 26 Aralık 2016 - 21:33
Emniyet Genel Müd. Hizmetli Alım İlanı
 
Başvurular 23/01/2017 - 27/01/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
Görüntülenme: 1284 Yorum: 0 Tarih: 26 Aralık 2016 - 21:31
Emniyet Genel Müd. Aşçı Alım İlanı
 
Başvurular 09/01/2017 - 13/01/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
Görüntülenme: 1219 Yorum: 0 Tarih: 26 Aralık 2016 - 21:28
Sosyal Güvenlik Kurumu 400 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapacak
 
400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu yapıldı. Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı sözlü sınavına alınacak bölümler, kadro sayıları, KPSS Puan Türleri ve Taban Puanları açıklandı. Başvuru şartları ve detaylar için tıkla.Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu SGK 400 Sosyal Güvenlik Denetmen yardımcısı alımı
Görüntülenme: 905 Yorum: 0 Tarih: 25 Aralık 2016 - 22:16
TEMSAN lise mezunu TMY personel alımı İlanı
 
TEMSAN lise mezunu personel alımı yapacak. İŞKUR'da yayınlanan ilana göre TEMSAN'a lise mezunu işçi alımı başvuruları 2 Ocak'a kadar alınacak.Kaynak: TEMSAN lise mezunu TMY personel alımı
Görüntülenme: 1008 Yorum: 0 Tarih: 25 Aralık 2016 - 22:15
Diyanet İşleri Başkanlığı 70 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı
 
Diyanet İşleri Başkanlığı DİB tarafından 70 sözleşmeli personel alımı yapılacağı ilan edildi. DİB yurtdışında istihdam etmek üzere 70 din görevlisi (kadın ve erkek) alımı için sınav yapılacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2017 olarak açıklandı.Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı DİB 70 sözleşmeli personel alıyor
Görüntülenme: 885 Yorum: 0 Tarih: 25 Aralık 2016 - 22:09
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İşçi Alım İlanı
 
İlana başvuru yapacak olan adaylar 19 - 28 Aralık 2016 tarihleri arasında belirtilen illerdeki İŞKUR müdürlüklerine başvurularını yapacaklar.
Görüntülenme: 1010 Yorum: 0 Tarih: 24 Aralık 2016 - 19:55
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim