Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

TÜBİTAK Teknik ve Destek Personeli Alım İlanı

.
17 Aralık 2016 - 18:05

TÜBİTAK

MAM

KURUMSAL GELİŞİM BAŞKAN YARDIMCILIĞI İlan No: TBTK.MAM.BYKG.2016-1

1- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYKG.2016-1.01 Teknik ve Destek Personeli pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilgi Hizmetleri ve Sistem Yönetimi Birimi görevleri kapsamında yürütülen sunucu ve sistemleri, ağ ve güvenlik cihazlarının yönetimi, ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sunucu ve sistem altyapısına, ağ ve güvenlik bileşenlerine yeni cihaz ve sistemler ekleme, bunların kurulum ve yönetimlerini yapma, sunucu, sistem ve ağ yöneticiliği ile ilgili çeşitli ihtiyaçlar için çözümler üretme çalışmalarında görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

1.2.2- Sistem ve ağ yöneticiliği konularında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Windows Server ve Linux işletim sistemleri yükleme, yapılandırma ve yönetimi yapmış olmak,

Ağ protokolleri ve ağ cihazları hakkında bilgi sahibi olmak ve bunların yapılandırma ve yönetimini yapmış olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYKG.2016-1.02 Teknik ve Destek Personeli pozisyonu için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilgi Hizmetleri ve Sistem Yönetimi Birimi görevleri kapsamında yürütülen yazılım projelerinde geliştirme ekibinde yer alarak yazılımlar için iyileştirme çalışmalarına dahil olmak, yeni yazılım çözümleri üretmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

2.2.2- Tercih edilen nitelikler;

ASP.NET, C# teknolojilerinde en az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

SQL konusunda bilgi sahibi olmak,

Veritabanları konusunda bilgi sahibi olmak.

3- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYKG.2016-1.03 Teknisyen pozisyonu için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilgi Hizmetleri ve Sistem Yönetimi Birimi görevleri kapsamında yürütülen bilgisayar ve ağ teknik destek çalışmalarına dahil olmak üzere Teknisyen istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Bilgisayar, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetim bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

3.2.2- Bilgisayar ve ağ konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

3.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Bilgisayar, yazıcı, vb çevre birimleri kurulum, kullanım ve problem çözümü konusunda tecrübeli olmak,

Microsoft tabanlı uygulamaları etkin olarak kullanabilmek, kurabilmek ve problemlerini tespit edebilmek,

Bilgisayar montajı konusunda tecrübeli olmak,

Temel elektronik kompanentleri tanımak, ölçmek ve değiştirebilmek,

Bilgisayar, yazıcı, vb çevre birimleri ürünlerde arıza tespitini yapabilmek,

Ağ alt yapısında bulunan ağ cihazları ve data bağlantılarına müdahale konusunda deneyime sahip olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

c) Askerliğini tamamlamış olmak veya en az 2 yıl tecilli olmak (erkek adaylar için).

d) Seyahat engeli bulunmamak.

e) Analitik düşünme ve gelişmiş problem çözme yeteneğine sahip olmak.

f) İnsan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın olmak.

g) İletişim becerileri kuvvetli, sorumluluk sahibi ve sonuç odaklı olmak.

h) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli

güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

i) Teknik ve Destek Personeli için, Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

j) Teknik ve Destek Personeli için aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + >3,00

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

k) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğrenim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

l) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz

Sınav Türü KPDS

 

UDS

YDS

TOEFL

 

IBT

TOEFL

 

CBT

TOEFL

 

PBT

FCE CAE CPE
Sınav Puanı 1 60 55 157 480 C C C
Sınav Puanı 2 65 61 173 500 B C C

Teknisyen ilanları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)

Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test First Certificate in English Certificate in Advanced English Certificate of Proficiency in English

Teknik ve Destek Personeli için; lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

Teknik ve Destek Personeli için; lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

m) Teknisyen alımlarında aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

Ağırlıklı ön lisans mezuniyet notu 4’lük sistemde en az 2,80 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

BAŞVURU SÜRECİ

a) Adaylar www.mam.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b) Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.

Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (Ön Lisans, Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de iletmeleri gerekmektedir),

Ön Lisans, Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,

Yabancı dil belgesi (veya lisans eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge), (Teknisyen pozisyonu hariç)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

Özgeçmiş,

Alanında Deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü,

ÖSYM-ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı), (Teknisyen pozisyonu hariç)

ÖSYM-ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı), (Teknisyen pozisyonu hariç)

c) Başvuruların en geç 05 / 01 / 2017 tarihi saat 17:00’ye kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

d) Başvurunun referans kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Adaylar en fazla 1 (bir) adet referans kodlu pozisyona başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

f) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan Teknik ve Destek Personeli referans kodlu pozisyonlar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (j) maddesine göre, oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

g) Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan Teknisyen referans kodlu pozisyon için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümün (m) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata çağrılacaktır.

h) Lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (j) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın

(www.tubitak.gov.tr) ve MAM’ın (www.mam.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: 0262 675 35 89

0262 675 36 26


İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 15.12.2016 - İlan Bitiş: 5.1.2017

Bu ilan 749 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer KPSS-B İlanları

Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Alım İlanı
 
Başvurular 09/01/2017 tarihinde başlayıp 20/01/2017 tarihinde saat 17:30'da sona erecektir. KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.
Görüntülenme: 864 Yorum: 0 Tarih: 27 Aralık 2016 - 22:58
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Alım İlanı
 
Başvuru Tarihi : 08 - 17 Haziran 2016
Görüntülenme: 847 Yorum: 0 Tarih: 6 Haziran 2016 - 19:41
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avukat Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 952 Yorum: 0 Tarih: 31 Mayıs 2016 - 16:28
Iğdır Üniversitesi Avukat Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 805 Yorum: 0 Tarih: 31 Mayıs 2016 - 16:23
Dokuz Eylül Üniversitesi Avukat Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 873 Yorum: 0 Tarih: 11 Mayıs 2016 - 15:22
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Avukat Alım İlanı
 
AVUKAT ALIMI İLANIDIR.
Görüntülenme: 1009 Yorum: 0 Tarih: 9 Mayıs 2016 - 15:24
Dışişleri Bakanlığı, 35 mütercim alacak
 
.
Görüntülenme: 968 Yorum: 0 Tarih: 4 Mayıs 2016 - 13:17
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10 Avukat alacak
 
Giriş sınavı başvuruları 16/05/2016 tarihinde başlayacak 03/06/2016 tarihi mesai bitimi (saat 17:00) itibariyle sona erecektir. KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 05 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak.
Görüntülenme: 891 Yorum: 0 Tarih: 3 Mayıs 2016 - 13:41
Artvin Çoruh Üniversitesi Avukat Alım İlanı
 
AVUKAT ALINACAKTIR
Görüntülenme: 764 Yorum: 0 Tarih: 2 Mayıs 2016 - 13:07
Kastamonu Üniversitesi Avukat Alım İlanı
 
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden: AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Görüntülenme: 723 Yorum: 0 Tarih: 19 Nisan 2016 - 09:58
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim