Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

TÜBİTAK BİLGEM Personel Alım İlanı

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik, Bilgisayar Teknolo
14 Nisan 2016 - 11:17

TÜBİTAK

BİLGEM

YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.BİLGEM.YTE/2016-1

1) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.YTE.2016-1.1/AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

Yazılım bakım hizmeti projelerinde; planlama, yönetim ve izleme için gerekli süreçlere uygun olarak ilgili faaliyetleri yürütmek, tahminlemeyi gerçekleştirmek, belirlenen risk ve kısıtları yönetmek, takip etmek, ihtiyaç duyulduğunda giderme planları yaparak uygulamak, değişiklik yönetimi aktivitelerini yönetmek, kullanıcılara yazılım ile ilgili sorun ve ihtiyaçlarını iletebilmeleri amacıyla tek bir temas noktası sağlayarak destek vermek. İhtiyaçların önceliklendirilmesi ve geliştirme planlamaları için gerekli koordinasyonu sağlamak, problemlere hızlı ve etkili çözüm üretmek, yazılımın yeterliliğini, sürekliliğini ve kullanılabilirliğini izlemek, yönetmek ve işletim faaliyetlerinin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli (Yazılım Bakım Destek Sorumlusu) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri veya Matematik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak (Alanında Doktora mezunlarından tecrübe koşulu aranmamaktadır).

c) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Atlassian JIRA, Confluence, Zephyr, IBM RTC, RQM, QM vb. gereksinim, test ve görev yönetim araçları kullanmış olmak,

Nesne yönelimli analiz, tasarım ve/veya test konusunda deneyim sahibi olmak,

Java Enterprise Edition, ilişkisel veri tabanı, SQL, Hibernate veya benzeri ORM altyapıları konularında tecrübe sahibi olmak,

Servise yönelik mimari ve teknolojileri, mobil uygulama teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

2) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.YTE.2016-1.2/AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

Yazılım bakım hizmeti projelerinin; analiz, tasarım, kodlama, doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak. Sorumlu olduğu yazılım bileşenine ilişkin ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek. Sorumlu olduğu yazılım bileşeni ile ilgili üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak. Etkin şekilde kullanımına yönelik olarak gerektiğinde kullanıcılara yerinde destek vermek ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlamak. Takımın gelişimi için katkı sağlamak ve görevinin gerektirdiği diğer yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Yazılım Bakım Destek Uzmanı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Atlassian JIRA, Confluence, Zephyr, IBM RTC, RQM, QM vb. gereksinim, test ve görev yönetim araçlarını kullanmış olmak,

Java Enterprise Edition, ilişkisel veri tabanı, SQL, Hibernate veya benzeri ORM altyapıları konularında tecrübe sahibi olmak,

Servise yönelik mimari teknolojileri, mobil uygulama teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

3) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.YTE.2016-1.3/AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

Yazılım geliştirme projelerinin; analiz, tasarım, kodlama, doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak. Sorumlu olduğu yazılım parçasına ilişkin ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek. Sorumlu olduğu yazılımla ilgili üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak. Etkin şekilde kullanımına yönelik olarak gerektiğinde kullanıcılara yerinde destek vermek ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlamak. Performans ve yük testleri faaliyetlerinde aktif görev almak, takımın gelişimi için katkı sağlamak ve görevinin gerektirdiği diğer yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Yazılım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 10 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri

Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği,

Sistem Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih

sebebidir.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği / yazılım yönetimi süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Nesne yönelimli analiz, tasarım ve UML konusunda deneyim sahibi olmak,

Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği (CASE) araçlarını (Atlassian JIRA, Confluence, IBM RQM, QM, HP QC, Sparx Enterprise Architect vb.) kullanmış olmak,

Java programlama dili ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

Çok katmanlı kurumsal uygulama mimarileri, Java Enterprise Edition ve uygulama geliştirme çatıları (Spring, Hibernate vb.) ile geliştirme deneyimine sahip olmak,

Güncel web teknolojileri, HTML 4/5, Javascript dili ve kütüphaneleri (AngularJS, Bootstrap, jQuery, vb.) ile geliştirme deneyimine sahip olmak,

İlişkisel veri tabanı ve SQL hakkında bilgi sahibi olmak,

Servise yönelik mimari teknolojileri, REST Servisleri, mobil uygulama teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

4) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.YTE.2016-1.4/AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

Yazılım projelerinde Oracle veri tabanı geliştirme ve yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli (Veri Tabanı Yöneticisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği , Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Alanında en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak veya alanında yüksek lisans mezunu olup, en az 4 (dört) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, (Alanında doktora mezunlarından tecrübe koşulu aranmamaktadır).

c) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Büyük ölçekli (en az 2 TB veriye sahip) ve yüksek işlem kapasiteli (saniyede en az 10.000 transaction) veri tabanını yönetmiş olmak,

Veritabanı tasarımı, yönetimi, performans iyileştirme ve optimizasyonu konularında tecrübe sahibi olmak.

5) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.YTE.2016-1.5/AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

Yazılım projelerinde iş zekası ve analitik uygulama geliştirme faaliyetlerini yürütmek üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli (İş Zekası Uzmanı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

Büyük ölçekli bir projede iş zekası çalışmaları gerçekleştirmiş olmak,

Veri ambarı ve ETL konularında tecrübe sahibi olmak,

Statik ve harita destekli rapor oluşturma ve yönetme konusunda tecrübe sahibi olmak,

İş analizi, gereksinim mühendisliği ve değişim yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak.

6) Referans Kodu: TBTK.BILGEM.YTE.2016-1.6/AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

Yazılım projelerinde iş ve yazılım gereksinim analiz çalışmalarını gerçekleştirmek üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli (İş Analisti) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik veya İstatistik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) İş analisti olarak alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

c) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Büyük ölçekli bir projede iş analizi çalışmaları gerçekleştirmiş olmak,

Son kullanıcı ile yapılan analiz çalışmalarına yönelik teknikleri bilmek ve uygulayabilmek,

Gereksinim oluşturma yöntemleri ve belirtimi yöntemleri konularında bilgi sahibi olmak,

İş analizi, gereksinim mühendisliği ve değişim yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak.

 

7) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.YTE.2016-1.7/AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

BİLGEM ve Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsünün (YTE) stratejik hedeflerini destekleyecek süreç mühendisliğine ilişkin politikaları ve standartları belirlemek, süreçlerin işletiminde eksiklik ve aksaklıkları tespit etmek. Süreçlerin iyileşebilecek yönlerini belirlemek kurumsal süreç performans dayanakları ve modellerine esas olan süreç alanları için projelerden gelen verilerin analizlerini gerçekleştirmek. Analiz sonuçlarına göre öneriler üretmek, analiz sonuçlarını paylaşmak ve önerileri proje ekipleri ile hayata geçirmek için planlamak ve yürütmek. Fonksiyonel büyüklük ve efor tahminleme çalışmalarında kullanılacak yöntem ve sistemler hakkında araştırma yapmak ve süreçte uygulanacak adımları belirlemek. Kurumsal süreç performans modellerini ve dayanaklarını geliştirmek, yeni verilerle güncellemeleri yapmak, modelleri ve dayanakları yönetmek, denetim ve kıymetlendirme faaliyetlerine destek vermek ve süreç eğitimlerinin verilmesi için gerekli koordinasyonu yapmak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli (Süreç İyileştirme Uzmanı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Süreç İyileştirme alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

c) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Yazılım geliştirme süreçlerinde (analiz, tasarım, kodlama, test ve bakım) tecrübe sahibi olmak,

Süreç iyileştirme referans modelleri (CMMI DEV, SPICE vb.) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Süreç modelleme notasyonları, dilleri ve araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

Süreç iyileştirme faaliyetleri konusunda deneyim sahibi olmak,

Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği (CASE) araçlarını (Atlassian JIRA, Confluence, IBM RQM, QM, HP QC vb.) kullanmış ve/veya yazılım geliştirme süreç otomasyonu çalışmalarında bulunmuş olmak,

UML ve/veya BPMN modelleme dillerini kullanmış olmak.

8) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.YTE.2016-1.8/AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

e-Devlet projelerinde kurumsal mimari ve çözüm mimarisi oluşturma çalışmalarını gerçekleştirmek üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli (Kurumsal Mimar) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Alanında en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak veya alanında yüksek lisans mezunu olup, en az 4 (dört) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, (Alanında doktora mezunlarından tecrübe koşulu aranmamaktadır).

c) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) kavramlarını bilmek, TOGAF uygulama tecrübesine sahip olmak,

İş stratejilerinden Bilgi Teknolojileri çözümleri üretebilmek,

Kurumsal yazılım geliştirme projelerinde kalite gereksinimlerini geliştirmiş olmak,

Yazılım mimarileri ve mimari şablonlar (architectural patterns) konularında tecrübe sahibi olmak,

Yazılım mimarisi değerlendirme yöntemleri hakkında deneyim sahibi olmak,

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü metodolojilerine hakim olmak,

UML ve veri modelleme konuları başta olmak üzere yazılım mühendisliği (CASE) araçları hakkında deneyim sahibi olmak ve bu alandaki gelişmeleri takip ediyor olmak,

Servis Odaklı Mimari Yaklaşımı bilmek ve projelerde uygulamış olmak,

İş Süreçleri Yönetimi kavramlarını bilmek ve uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak,

Yüksek erişilebilirlik (high availability) ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

Tasarım şablonları (design patterns) konusunda tecrübe sahibi olmak,

COBIT ve ITIL hakkında bilgi sahibi olmak,

SOA, BPM, yüksek hacimli kurumsal uygulama mimarileri, bulut, big data, NoSQL vb. teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

9) Referans Kodu: TBTK.BILGEM.YTE.2016-1.9/AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

Çevik metotlarla geliştirme yapan takımlara test faaliyetlerini yerine getirmek üzere dahil olmak, yazılım birimlerine ilişkin analiz, yeterlilik testleri ve kabul-muayene faaliyetlerini gerçekleştirmek. Sistem test otomasyon alt yapısını oluşturmak ve idame etmek. Performans testlerinde aktif görev almak, gerektiğinde kendisine atanan yazılım birimlerinin kesintisiz ve en etkin şekilde kullanımına yönelik olarak kullanıcılara yerinde destek vermek ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu eğitimlere destek vermek. Görevinin gerektirdiği diğer yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek, takım çalışmalarını koordine etmek ve takım çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli (Test Uzmanı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri

Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Test Uzmanı olarak alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

 

Yazılım geliştirme projelerinde; test faaliyetleri (test planları hazırlama, test tasarım ve tanımlama, test koşturma) konusunda deneyim sahibi olmak,

İş analizi, gereksinim mühendisliği ve değişim yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği (CASE) araçlarını (Atlassian JIRA, Confluence, IBM RQM, QM, HP QC vb.) kullanmış olmak,

Selenium, HP QTP gibi araçlar kullanarak birden fazla projede birim/entegrasyon/sistem testleri için test otomasyonu geliştirmiş olmak,

Otomatik testlerin Bamboo gibi sürekli entegrasyon araçları da kullanarak koşturulması ve raporlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

ISTQB Foundation Level sertifikasına sahip olmak,

Java Enterprise Edition, İlişkisel veri tabanı, SQL, Hibernate veya benzeri ORM altyapıları konusunda tecrübe sahibi olmak,

UML ve/veya BPMN modelleme dillerini kullanmış olmak,

Servise yönelik mimari ve teknolojileri, mobil uygulama teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

10) Referans Kodu: TBTK.BILGEM.YTE.2016-1.10/AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

Müşteri ihtiyaçlarına göre mevcut sistemleri incelemek, geliştirilecek sisteme yönelik gereksinimleri toplamak, coğrafi veri ihtiyaçları analizi yapmak, yapılan çalışmaların dokümantasyonunu hazırlamak. Belirlenecek coğrafi veri ihtiyaçlarına göre coğrafi veri tabanı tasarımı yapmak, coğrafi verilerin temini için resmi kurumlarla / özel şirketlerle gereken koordinasyonu sağlamak, teknik ve idari satınalma faaliyetlerine ilişkin dokümanları hazırlamak, yazışmaları yapmak. Temin edilecek coğrafi verileri tasarlanan coğrafi veri tabanına aktarmak. Coğrafi veriler üzerinde geliştirilecek uygulamaların ihtiyaç analizini yapmak, coğrafi verilerin sunumu, analizi ve raporlamasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek. Geliştirilecek sistemde coğrafi verilerin güncellenmesi, veri tabanına aktarılması ve uygulamaların kullanımı konusunda eğitim vermek. Geliştirilecek sistemle ilgili destek hizmetlerini vermek ve yazılım, veri tabanı ve veri güncellemelerini yapmak. Coğrafi veri temalarına ilişkin ulusal ve uluslararası standartları araştırmak. Gerekli mekansal ve jeoistatistik analizleri gerçekleştirmek. Geliştirilecek olan yazılımlar için test plan ve prosedürleri hazırlamak, testleri gerçekleştirmek ve sonuçlarını raporlamak. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama alanında teknolojik gelişmeleri takip etmek. Temel CBS ve

 

harita bilgisi konularında eğitim ve destek faaliyetlerinde bulunmak üzere; tecrübeli Ar-Ge Personeli (CBS Uzmanı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği veya Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

c) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Temel haritacılık konularında deneyim sahibi olmak,

Kamu kurumlarının yürütmekte olduğu CBS faaliyetlerine ilişkin bilgi sahibi olmak,

İlişkisel veritabanı yazılımları üzerinde coğrafi veri yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

Yaygın kullanılan masaüstü ve sunucu CBS yazılımlarında deneyim sahibi olmak,

Mekansal ve jeoistatistik analizler konusunda deneyim sahibi olmak,

Coğrafi veri temalarına yönelik veri modelleme, kavramsal veritabanı tasarımı konularında deneyim sahibi olmak,

ISO, INSPIRE, TUCBS, OGC, Birlikte Çalışabilirlik gibi ulusal ve uluslararası coğrafi standartlar hakkında bilgi sahibi olmak.

11) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.YTE.2016-1.11/AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

e-Devlet projelerinde kamu yönetimi, mevzuat ve bilişim hukuku kapsamlı ihtiyaçların analiz edilmesi, ve ihtiyaçlara yönelik uygun çözümler geliştirilmesi kapsamında görevlendirilmek üzere Ar-Ge Personeli (Mevzuat Analisti) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Hukuk bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir,

Kamu mevzuatına genel olarak hakim olmak,

Bilişim teknolojileri projeleri için mevcut durum analizi, çözüm önerisi geliştirme ve yol haritası oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak,

İleri düzeyde MS Office kullanabilmek,

Bilişim projesinde görev almış olmak,

Süreç analizi konusunda deneyim sahibi olmak.

12) Referans Kodu: TBTK.BILGEM.YTE.2016-1.12/AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

e-Devlet projelerinde ihtiyaçların analiz edilmesi, kurumsal mimarinin modellenmesi ve ihtiyaçlara yönelik uygun çözümler geliştirilmesi ve bu konulardaki araştırmalarda görevlendirilmek üzere; Ar-Ge Personeli (Kurumsal Mimari İş Analisti) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 6

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, İstatistik veya Matematik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Kamu Kurumları ile çalışma deneyimine sahip olmak,

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda deneyimli ve gereksinim analizi fazında çalışmış olmak,

Kurumsal mimari çatıları hakkında bilgi sahibi olmak,

Bilişim Teknolojileri projeleri için mevcut durum analizi, çözüm önerisi geliştirme ve yol haritası oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak,

İleri düzeyde MS Office kullanabilmek,

Yazılım geliştirme projesinde görev almış olmak,

Mevcut durum analizi çalışması ve/veya yol haritası çalışmasında görev almış olmak,

Kurumsal mimari modelini analiz etme konusunda deneyim sahibi olmak,

Stratejik planlama konusunda deneyim sahibi olmak,

Süreç analizi konusunda deneyim sahibi olmak,

e-Dönüşüm, e-Devlet başlığı altındaki belli bir alanda (Bilişim Hukuku, Bilgi Güvenliği, Kamu Yönetimi, Dönüşüm Yönetimi, Değişim Yönetimi vb.) disiplinler arası uzmanlığa sahip olmak.

13) Referans Kodu: TBTK.BILGEM.YTE.2016-1.13/AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

Strateji ve politika planlama, izleme ve değerlendirme, bilişim denetimi, güvence ve rehberlik ile performans yönetimi, değerlendirme ve kıymetlendirme çalışmaları ile Politika, eğilim ve problem araştırma ve analizi, performans yönetimi, izleme ve değerlendirme modeli planlama, geliştirme, uygulama ve iyileştirme faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Ar-Ge Personeli (İzleme ve Değerlendirme İş Analisti) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Kamu Kurumları ile çalışma deneyimine sahip olmak,

İleri düzeyde MS Office kullanabilmek,

Olgunluk/kabiliyet modelleri konusunda bilgi sahibi olmak, uygulama tecrübesi olmak,

Performans yönetimi, değerlendirme ve kıymetlendirme konusunda bilgi sahibi olmak, uygulama tecrübesi olmak,

Bilişim yaşam döngüsü süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak, analiz, planlama ve uygulama tecrübesi olmak,

Bilişim yönetim sistemi / süreç / ürün standartları, olgunluk çerçeve modelleri ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak, planlama, güvence ve denetim uygulama tecrübesi olmak,

Strateji planlama, izleme, değerlendirme, iş modelleme konusunda bilgi sahibi olmak, uygulama tecrübesi olmak,

Mevcut durum analizi çalışması ve/veya yol haritası çalışmasında görev almış olmak,

Kurumsal mimari yöntemini kullanarak analiz etme ve çözüm geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yazılım/sistem geliştirme projesinde görev almış olmak,

e-Devlet başlığı altındaki belli bir alanda (Bilişim Hukuku, Bilgi Güvenliği, Kamu Yönetimi, Dönüşüm Yönetimi, Değişim Yönetimi vb.) disiplinler arası uzmanlığa sahip olmak.

14) Referans Kodu: TBTK.BILGEM.YTE.2016-1.14/AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

Sanal ve fiziksel sunucular, depolama sistemleri, SAN, Windows ve Linux işletim sistemlerinin bakım, kurulum, işletme ve performans izleme işlerinden sorumlu olmak üzere Ar-Ge Personeli (Sistem Yöneticisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Bilgisayar

ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Linux Sunucu kurulumu yapmış olmak,

Linux Sunucu yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

MCITP: Server Administrator on Windows Server 2008 Sertifikasına sahip olmak,

Linux sistem yöneticisi sertifikası (Red Hat System Administration Certificate, Novell Certified System Admin, vb.) sahibi olmak,

VMware VCP 4.0 ve üzeri sertifikaya sahip olmak.

15) Referans Kodu: TBTK.BILGEM.YTE.2016-1.15/AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

Kenar ve omurga anahtar, güvenlik duvarı ve bileşenleri, anti-virüs yazılımının bakım, kurulum, işletme ve performans izleme işlerinden sorumlu olmak üzere Ar-Ge Personeli (Ağ Yöneticisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

CISCO CCNA ya da ICND 1 sertifikasına sahip olmak,

CISCO CCNP sertifikasına sahip olmak,

İzleme aracı (nagios vb.) kullanım deneyimine sahip olmak,

Firewall yönetmiş olmak.

16) Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.YTE.2016-1.16/AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

Yazılım Geliştirme Projelerinde Bilgi Güvenliği Yönetimi kapsamlı Sızma / Penetrasyon Test Süreçlerinde görev almak. Yazılım ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri için Sızma Testi yaparak, tespit edilen açıklıkları raporlamak, açıklıkların kapatılması için Yazılım Geliştirme Süreçlerinin her aşamasında destek olmak, rehberlik yapmak, eğitim ve bilgi vermek. Yazılım, Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) ve ilişkili konularda Bilgi Güvenliği ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan gelişmeleri takip etmek, ilgili tehditleri ve riskleri öğrenerek riski yönetme ve alınması gereken tedbirlerin alınması amacıyla raporlamak. Yazılım ve VTYS ile ilişkili konularda da (İşletim Sistemi, Network vb. gibi) Sızma Test çalışması yapmak. Yazılım bileşenlerinin bilgi güvenliği kapsamlı doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak ve ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek üzere Ar-Ge Personeli (Sızma / Penetrasyon Test Uzmanı) alınacaktır.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik veya Matematik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Yazılım, Web Uygulaması, Mobil Uygulama, Veri Tabanı Yönetim Sistemi için Sızma Test Uzmanlığı, denetim teknikleri ve sıkılaştırma konularında eğitim almış olmak, (İlgili Ulusal veya Uluslararası akreditasyon Kurumları tarafından tanınmış Eğitim Kurumları sertifikasına sahip olmak) ve belgelemek,

Nesne yönelimli analiz ve tasarım ve UML konusunda deneyim sahibi olmak,

Java programlama dili ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

Linux İşletim Sistemi ve Açık Kaynak Yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak,

Teknik zafiyet raporlarını dokümante edebilmek,

Çok katmanlı kurumsal uygulama mimarileri ve geliştirme çatıları (Spring, Hibernate, vb.) ile geliştirme deneyimine sahip olmak,

Güncel web teknolojileri, HTML 4/5, JavaScript dili ve kütüphaneleri (AngularJS, Bootstrap, jQuery, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri (Oracle, MS SQL, vb.), SQL dili konusunda deneyim sahibi olmak,

Servise Yönelik Mimari (SOA) ve teknolojileri, REST servisleri, NoSQL ve Big Data konularında bilgi sahibi olmak,

Bilgi Güvenliği Standartları veya Güvenli Yazılım Geliştirme Olgunluk Modelleri hakkında eğitim almış ve sertifika sahibi (Akredite Kurumlar tarafından verilen) olmak,

Bilgi güvenliği standartları ve yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak.

17) Referans Kodu: TBTK.BILGEM.YTE.2016-1.17/AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

Güvenli Yazılım Geliştirme Süreçlerinde; yazılımların Statik Kod analizini yapmak, tespit edilen güvenlik açıklıklarının kapatılması konusunda yazılım geliştiricileri bilgilendirmek, destek olmak. Güvenli yazılım geliştirme politika ve prosedürlerini hazırlamak. Mevcut süreçlerin belirlenen gereksinimlere uyumunun takip ve kontrolünü yapmak; yazılım geliştiricilere Güvenli yazılım geliştirme konusunda eğitim vermek, rehberlik yapmak. Güvenli yazılım geliştirme konusunda yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan gelişmeleri takip etmek, ilgili tehditleri ve riskleri öğrenerek, riski yönetmek ve alınması gereken tedbirler için ilgililere rapor sunmak; yazılım bileşenlerinin bilgi güvenliği kapsamlı süreç doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak ve ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek üzere Ar-Ge Personeli (Güvenli Yazılım Geliştirme Süreç Uzmanı) alınacaktır.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik veya Matematik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

b) Adayların aşağıda konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Güvenli Yazılım Geliştirme, Güvenli Yazılım Geliştirme Süreçleri, Web Uygulama Güvenliği, Mobil Uygulama Güvenliği ve Veri Tabanı Güvenliği konularında eğitim almış olmak, (İlgili Ulusal veya Uluslararası akreditasyon Kurumları tarafından tanınmış Eğitim Kurumları tarafından Sertifikalandırılmış.) ve belgelemek.

Nesne yönelimli analiz ve tasarım ve UML konusunda deneyim sahibi olmak,

Java programlama dili ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

Çok katmanlı kurumsal uygulama mimarileri ve geliştirme çatıları (Spring, Hibernate, vb.) ile geliştirme deneyimine sahip olmak,

Güncel web teknolojileri, HTML 4/5, Javascript dili ve kütüphaneleri (AngularJS, Bootstrap, jQuery, vb.) ile geliştirme deneyimine sahip olmak,

İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri (Oracle, MS SQL, vb.), SQL dili konusunda deneyim sahibi olmak,

Servise yönelik mimari (SOA) ve teknolojileri, REST servisleri, NoSQL ve Big Data konularında bilgi sahibi olmak,

Bilgi Güvenliği Standartları veya Güvenli Yazılım Geliştirme Olgunluk Modelleri hakkında eğitim almış ve sertifikalandırmış (Akredite Kurumlar tarafından verilen) olmak.

18) Referans Kodu: TBTK.BILGEM.YTE.2016-1.18/AR-GE Personeli İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilgi Güvenliği Yönetimi, Güvenli Yazılım Geliştirme Süreçlerinde; güvenlik uzmanı olarak yazılım geliştirme projelerinde gereksinim analizi, tasarım, veri tabanı tasarımı, ağ ve işletim sistemi kapsamlı çalışmalar ve entegrasyon faaliyetleriyle bilgi güvenliği kapsamlı iş, bilgi ve teknik çözümleri geliştirmek. Mevcut çözümlerin güvenlik değerlendirmelerini yapmak ve tespit edilen tehdit, risk ve zafiyetlerin işe olan etkisini analiz etmek; mevcut güvenlik çözümlerinin tüm Bilgi Teknolojileri sistem ve platformları göz önünde bulundurularak belirlenen riskleri karşıladığını güvence altına almak. Veri sınıflandırma ve risk analizi çalışmalarını yürütmek, gerekli eğitimleri vermek; güvenlik gereksinimlerinin karşılanması amacıyla yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan yeni teknolojiler, gelişmeler, eğilimler ve mimarilerle ilgili gelişmeleri takip etmek, ilgili tehditleri ve riskleri öğrenerek riskleri yönetmek ve alınması gereken tedbirleri raporlamak. Bilgi güvenliği ile ilgili yasal ve düzenleyici gereksinimleri takip etmek. Yazılım bileşenlerinin bilgi güvenliği kapsamlı ürün doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli (Bilgi Güvenliği Mimarı) alınacaktır.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar

Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik

İstatistik bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Veya

Yukarda belirtilen alanların birinde yüksek lisans yapmış olmak.

b) Adayların aşağıda konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Farklı bilgi güvenliği teknolojileri ve kontrollerini entegre edebilme yeteneğine sahip olmak,

Güvenlik yönetim sertifikalarına (Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Information Security Manager (CISM) vb.) sahip olmak,

Güvenli Yazılım Geliştirme Olgunluk Modelleri hakkında eğitim almış ve sertifika sahibi (Akredite Kurumlar tarafından verilen) olmak,

TOGAF, Zachman Framework gibi Kurumsal Mimari yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Çok katmanlı kurumsal uygulama mimarileri ve geliştirme çatıları (Spring, Hibernate, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

Güncel web teknolojileri, HTML 4/5, Javascript dili ve kütüphaneleri (AngularJS, Bootstrap, jQuery, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri (Oracle, MS SQL, vb.), SQL dili konusunda deneyim sahibi olmak,

Servise Yönelik Mimari (SOA) ve teknolojileri, REST servisleri, NoSQL ve Big Data konularında bilgi sahibi olmak,

Yazılım geliştirme projelerinde veri sınıflandırma çalışmaları konusunda deneyim sahibi olmak,

Fortify, Checkmarx, AppScan vb. kaynak kodu analiz yazılımları konusunda tecrübe sahibi olmak,

ISO 27005, ISO 31000 Risk Yönetimi standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

Müşteri isterlerinden sistem isterleri üretme ve teknoloji tasarımı yapma deneyimine sahip olmak,

Güvenlik mimarisi boşluk analizi, tehdit ve zafiyet analizi yapabilme yeteneğine sahip olmak,

Bilgi güvenliği gereksinimleri ile ilgili yasal ve düzenleyici konularda bilgi sahibi olmak,

Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak,

i) Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + 10 000 >3,20

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır (100'lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğrenim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

ii) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4'lük sistemde en az 2,50 olmak (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

iii) Üniversite Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak. (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.)

f) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak, (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz) Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 1*

65

61

173

500

B

C

C

Sınav Puanı 2**

70

68

190

520

B

C

C

* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 1" koşulu geçerlidir.

 

 

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 2" koşulu geçerlidir.

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SURECİ

a) Adaylar www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altında bulunan İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b) Başvuruların en geç 05 / 05 / 2016 tarihi saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Bir aday en fazla 2 (iki) pozisyona başvuru yapabilecektir. 2'den fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır

d) Ar-Ge Personeli ilanına iş başvurusunda bulunan adaylar, başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirileceklerdir. Bu değerlendirme neticesinde, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesinin (i) bendine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar adaydan (Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylardan da) aşağıdaki belgeleri iletmesi talep edilecektir. Adayların aşağıdaki belgeleri temin etmesi ve talep edilmesi durumunda 2 işgünü içerisinde İş Başvuru Sistemine eklemeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda veya istenen süre içerisinde İş Başvuru Sistemine yüklenmemesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Geçersiz sayılan başvuruların yerine sıradaki adaylarla iletişime geçilecektir.

1. Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi ve üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı)

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü) (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için denklik belgesi)

4. Lisans transkript belgesi (ve varsa üstü)

5. Yabancı dil sınav sonuç belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge)

6. Deneyimi olan adaylardan çalışma belgesi ve sigortalı hizmet dökümü

7. Askerlik durumunu gösterir belge

e) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesinin (i) bendi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları TÜBİTAK Başkanlığı'nın (www.tubitak.gov.tr), BİLGEM Başkanlığı'nın (www.bilgem.tubitak.gov.tr) ve YTE'nin (yte.bilgem.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın İş Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres:

Çukurambar Mah. 1478 Cad. No:22 Çankaya / ANKARA E-Posta: ik.yte@tubitak.qov.tr Telefon: 0312 289 92 22

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 14.4.2016 - İlan Bitiş: 5.5.2016

Bu ilan 608 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Genel İlanlar

Şırnak Valiliği Bekçi Alım İlanı
 
Çarşı ve Mahalle Bekçisi / Başvurular 06 Ocak 2017 tarihinde son bulacak. Bekçi adayları, çalışmak istedikleri Valilik ve Kaymakamlıklara istenilen evraklar ile birlikte başvururlar.
Görüntülenme: 2923 Yorum: 0 Tarih: 4 Ocak 2017 - 20:59
BTK Bilişim Uzmanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 900 Yorum: 0 Tarih: 3 Ocak 2017 - 23:17
Adli Tıp Kurumu Personel Alım İlanı
 
Başvurular 09 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 16 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.
Görüntülenme: 1046 Yorum: 0 Tarih: 30 Aralık 2016 - 23:11
Emniyet Genel Müd. Sihhı Tesisat Teknisyeni Alım İlanı
 
Başvurular 30/01/2017 - 03/02/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
Görüntülenme: 841 Yorum: 0 Tarih: 26 Aralık 2016 - 21:33
Emniyet Genel Müd. Hizmetli Alım İlanı
 
Başvurular 23/01/2017 - 27/01/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
Görüntülenme: 1248 Yorum: 0 Tarih: 26 Aralık 2016 - 21:31
Emniyet Genel Müd. Aşçı Alım İlanı
 
Başvurular 09/01/2017 - 13/01/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
Görüntülenme: 1189 Yorum: 0 Tarih: 26 Aralık 2016 - 21:28
Sosyal Güvenlik Kurumu 400 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapacak
 
400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu yapıldı. Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı sözlü sınavına alınacak bölümler, kadro sayıları, KPSS Puan Türleri ve Taban Puanları açıklandı. Başvuru şartları ve detaylar için tıkla.Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu SGK 400 Sosyal Güvenlik Denetmen yardımcısı alımı
Görüntülenme: 875 Yorum: 0 Tarih: 25 Aralık 2016 - 22:16
TEMSAN lise mezunu TMY personel alımı İlanı
 
TEMSAN lise mezunu personel alımı yapacak. İŞKUR'da yayınlanan ilana göre TEMSAN'a lise mezunu işçi alımı başvuruları 2 Ocak'a kadar alınacak.Kaynak: TEMSAN lise mezunu TMY personel alımı
Görüntülenme: 987 Yorum: 0 Tarih: 25 Aralık 2016 - 22:15
Diyanet İşleri Başkanlığı 70 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı
 
Diyanet İşleri Başkanlığı DİB tarafından 70 sözleşmeli personel alımı yapılacağı ilan edildi. DİB yurtdışında istihdam etmek üzere 70 din görevlisi (kadın ve erkek) alımı için sınav yapılacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2017 olarak açıklandı.Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı DİB 70 sözleşmeli personel alıyor
Görüntülenme: 857 Yorum: 0 Tarih: 25 Aralık 2016 - 22:09
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İşçi Alım İlanı
 
İlana başvuru yapacak olan adaylar 19 - 28 Aralık 2016 tarihleri arasında belirtilen illerdeki İŞKUR müdürlüklerine başvurularını yapacaklar.
Görüntülenme: 975 Yorum: 0 Tarih: 24 Aralık 2016 - 19:55
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim