Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Anayasa Soruları > Temel Hukuk Kavramları

Soru 1
Yazılı yazısız tüm hukuk kurallarına ne ad verilir?
Soru 2
Kanunun suç işleyen kişilere uygulamasını öngördüğü yaptırıma ne denir?
Soru 3
Kişinin yerine getirmekle yükümlü olduğu ödev veya sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda devlet eliyle zorla yerine getirmesine ne denir?
Soru 4
Hukuki işlemlerin kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması ya da kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmamasına ne denir?
Soru 5
Hukuki işlemlerin kanunun belirttiği kurucu unsurlardan en az birine uyulmadan yapılması halinde bu işlemin yokmuş gibi kabul edilmesine ne ad verilir?
Soru 6
Hukuk kurallarının temel nitelikleri nelerdir?
Soru 7
Yasama organı tarafından düzenlenen genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarına ne dedir?
Soru 8
Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere kanuna aykırı olmamak ve Danıştay incelemesinden geçmek şartıyla Bakanlar Kurulu tarafından yapılan düzenleyici işleme ne ad verilir?
Soru 9
Hak sahibinin haklarını kullanması ve borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ana ilke nedir?
Soru 10
Borçlar Hukuku'nda yer alan eski borcun yeni bir borç yaratılmak suretiyle ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?
Soru 11
Hak sahibine yani hukukun tanıdığı yetkilerden faydalanan ve yüklediği yükümlülüklerden sorumlu olan varlıklara ne denir?
Soru 12
1982 Anayasası'na göre başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunlar ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla çıkardıkları düzenleyici işlemlere ne ad verilir?
Soru 13
Hakimin bir uyuşmazlığın çözümünde uygulayabileceği yazılı hukuk kurallarının bulunmamasına ne ad verilir?
Soru 14
Hakimin bir uyuşmazlığın çözümünde uygulayabileceği yazılı ya da yazısız hukuk kurallarının bulunmamasına ne ad verilir?
Soru 15
Belli bir ülkede belli bir dönemde yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının bütününe ne ad verilir?
Soru 16
Bir ülkede yetkili makamlar tarafından konulan ve halen yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının bütününe ne ad verilir?
Soru 17
Olması istenen hukuka ne ad verilir?
Soru 18
Şuan yürürlükte bulunmayan hukuka ne ad verilir?
Soru 19
Hukukun maddi yaptırım türleri nelerdir?
Soru 20
Disiplin cezaları nelerdir?
Soru 21
Kanunun suç işleyen kişiye uygulamasını öngördüğü yaptırım türü nedir?
Soru 22
Hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış olan idari işlemin ortadan kaldırılması için uygulanan yaptırım türü hangisidir?
Soru 23
Bir hukuki işlemin hukuk kurallarının öngördüğü şekilde yapılmaması ya da kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmasına ne ad verilir?
Soru 24
Kişilerin yapmakla yükümlü oldukları davranışları yapmamaları durumunda kişilere kamu gücünü uygulamak söz konusu davranışın zorla yaptırılmasına ne ad verilir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

afumetsu1221 24 Ocak 2016 tarihinde saat 13:02'de demiş ki;

şıklar gözkmüyor...

5-1

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim