Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih Denemeleri > Tarih Deneme 09

Soru 1

Mondros Ateşkesi sonrası Dergah adlı dergiyi çıkarıp kurtuluş yolunda gençleri bilinçlendiren, Lozan barışında danışman olarak yer alan ve ölümünden sonra "eğil dağlar" adlı eseri yayınlanan edebiyatçı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

15 Nisan 1931'de açılan Türk Tarih kurumuyla ilgili olarak;
I. İlk başkanının Afet İnan olması
II. Yayın organının 'Belleten' olması
III.Türk Ocaklarının yerini alması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?

Soru 3
I. Karakol Teşkilatı
II.Teşkilatı Mahsusa
III.Yıldız Hafiye Teşkilatı
Yukarıdaki Türk İstihbarat Teşkilatlarından hangisi ya da hangileri milli mücadele yıllarında orduya silah ve istihbarat alanlarında destek vermiştir?
Soru 4

Aşağıda verilenlerden hangisi Kurtuluş Mücadelesi yıllarında Ermenilerle ilgili bir gelişmedir?

Soru 5
  • 11. yy. önemli yapıtlarından biridir.
  • Hakaniye Lehçesiyle yazılmıştır.
  • Kanun, adalet, ahiret, akıl gibi soyut kavramlar üzerine kurulmuştur.

Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6
13.yüzyıl Anadolu Türk Tarihi ile ilgili araştırma yapan bir tarihçi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgilere ulaşamaz?
Soru 7
Modern astronominin kurucusu olup 'Evrenin Gizleri' adlı eserinde gezegenleri ele alan 16.yy. ünlü fizikçi ve matematikçi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 8

III. Selim'in Islahat çalışmalarını fikirleriyle destekleyerek devletin bazı temel sorunlarının giderilmesinde etkili olan ünlü divan şairi ve mutasavvıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9
Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında orduda çeşitli amele işleri icra eden aynı zamanda istihbarat faaliyetinde bulunan, kapıkulu ordusunun kurulmasıyla önemini kaybeden askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 10
Osmanlı Devleti çıkarları gereği bazı toprak parçalarını savaş yapmadan çıkarı olan devlete terk etmiştir. Buna göre;
I. Dimetoka
II. Kıbrıs
III.Batum
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
Soru 12
Belgrad, Karadağ ve Eflak'ın elden çıkmasında ve panslavizm akımının Osmanlı Devleti üzerinde daha da etkili hale gelmesinde etkili olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 13
I. İstanbul Arkeoloji Müzesi
II. Şişli Etfal Hastanesi
III.Mecellenin yürürlüğe girmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İstibdad Dönemi gelişmelerindendir?
Soru 14

I. Hicaz Cephesi'nin kapanması
II. Wilson İlkelerinin yayınlanması
III.Gizli anlaşmaların yapılması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Mondros Ateşkesi sonrası meydana gelmiştir?

Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti'nin zaferiyle sonuçlanmıştır?
Soru 16

I. Maarif Kongresi'nin toplanması ve Genelkurmay Başkanlığının İsmet İnönü'den alınıp Fevzi Çakmak Paşaya verilmesinde etkili olan muharebe aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17

Cumhuriyetin ilanın resmi tatil ilan edilmesinde aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin kanun teklifi etkili olmuştur?

Soru 20

Teşkilatı esasiye ile ilgili olarak;
I. ilk değişikliğin Cumhuriyetin ilanıyla olması
II. Yargıdan söz etmemesi
III. Meclis üstünlüğünden bahsetmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?

Soru 22
I. Seato (Güneydoğu Asya Askeri Örgütü)
II. Varşova Paktı
III.Bağdat Paktı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sovyet yayılmacılığına karşı kurulmuştur?
Soru 24
Döneminde Islahat çalışmalarında genellikle Fransa örnek alınmıştır. Devleti geri kalmışlıktan kurtarmak için Ulema ve askeri sınıfın vesayetini kaldırmaya çalışmıştır bu nedenle çeşitli ıslahatlar yapmıştır. İmparator 16. louis ile mektuplaşmış ve Fransız ihtilalının çağdaşı olmuştur. Yukarıda verilen bilgilerde sözü edilen Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 25
Sasani ülkesinde baş gösteren Mazdek İsyanını bastırarak İran toplumunun huzurunu sağlayan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisine Kurtuluş Mücadelesinde göstermiş olduğu başarılardan dolayı meclis tarafından İstiklal Madalyası verilmiştir?

Soru 27
17.yüzyıl'da kaleme aldığı 'Düstur- ül Amel fi Is lahil Halel' adlı eseriyle dönemin aksaklıklarını ele alan ve aynı zamanda sorunlara çözüm yolu bulan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Tarih Denemeleri

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

İsimsiz 27 Nisan 2016 tarihinde saat 07:13'de demiş ki;

Zor geldi

4-1
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim