Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > İnkılap Tarihi Soruları Test > T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi 4

Soru 1
Mustafa Kemal paşa 19 Mayıs 1919 tarihinde 9.Ordu müfettişi olarak Samsun’a çıktı. Samsun yöresinde yaptığı incelemelerden sonra bir rapor hazırlayarak hükümete gönderdi. Raporda yer alan bazı hükümler şunlardı:
-Samsun yöresindeki olayların sorumlusu Rumlardır. Rum saldırıları durursa olaylar bitecektir.
-Millet manda ve himayeye karşıdır.
-Millet birlik olup milli egemenliğini ve bağımsızlığını kazanmayı hedeflemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Samsun raporunun hükümlerinden çıkartılabilecek bir yargı olamaz?
Soru 2
Kuvay-i Milliye birlikleri ihtiyaçlarını halktan karşılıyordu. Halktan; silah, para ,yiyecek, giyecek gibi ihtiyaçlarını temin ediyordu. Bazı Kuvay-i Milliyeciler bu ortamda bazı kanunsuz davranışlarda bulunuyorlardı. Bu gelişmeler iç isyanların çıkmasında etkili oluyordu.
TBMM bu olumsuzlukları aşağıdakilerden hangisi ile ortadan kaldırmıştır?
Soru 3
Havza genelgesinin hükümleri;
-İzmir’in işgali haksızdır. Bu işgal yapılacak mitingler ve çekilecek telgraflarla protesto edilmelidir. Protesto telgrafları itilaf devletleri hükümetlerine ve İstanbul hükümetine çekilmelidir.
-Milli güçler dağıtılmamalı birleştirilmelidir.
Sadece bu hükümler dikkate alınırsa aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Soru 4
Mustafa Kemal paşa Kurtuluş savaşını başlatmak için Anadolu’ya geçmiş ve öncelikle milli bilinci geliştirmeyi amaçlamıştır.Aşağıdakilerden hangisinin milli bilincin gelişmesinde katkısı olmuş olamaz?
Soru 5
Mustafa Kemal paşa Amasya genelgesi ile her türlü etki denetimden uzak ulusal bir kurulun varlığı gereklidir, çağrısı yapmıştır.
Mustafa Kemal paşa bu hedefine ilk defa aşağıdakilerden hangisinden sonra ulaşmıştır?
Soru 6
Mustafa Kemal paşa kurtuluş savaşının amacını ,yöntemini ve gerekçesini ilk defa aşağıdakilerden hangisinde açıklamıştır?
Soru 7
Erzurum kongresinde alınan bazı kararlar;
I-manda ve himaye kabul edilemez.
II-Milli iradeyi hakim, kuvay-i Milliyeyi etkin kılmak esastır.
III-Azınlıklara iç düzenimizi bozucu ayrıcalıklar verilemez.
IV-Milli meclis derhal toplanmalıdır.
Yukarıdaki kararlardan hangisi ile saltanat idaresinin yıkılması hedeflenmiştir?
Soru 9
Amasya genelgesine göre; “Milletin bağımsızlığını tine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”Amasya genelgesinin bu maddesinin kurtuluş savaşı açısından önemi nedir?
Soru 10
Amasya genelgesinin özellikleri ile ilgili doğru ve yanlış bazı yargılar;
I-Türk milletine ulusal bağımsızlığını ve mili egemenliğini kazanması yönünde yapılmış bir çağrıdır.
II-Ulusal güçlerin birleştirilmesi amaçlanmıştır.
III-Türk inkılabının ihtilal bildirisidir.
IV- Laik devlet düzenine geçişin ilk adımıdır.
V-İtilaf devletleri le yapılacak barışın şartlarını içerir.
VI-Milli iradeye dayalı yeni bir yönetim oluşturulmak istenmiştir.
Bu yargılardan hangileri doğrudur?
Soru 11
Erzurum kongresinde “Ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz” Kararı alınmıştır. Bu karar aşağıdaki düşüncelerden hangisinin benimsendiğini gösterir?
Soru 13
Mustafa Kemal paşanın Amasya genelgesini yayınlamasının amaçları ile ilgili;
I-Milli mücadelenin amacını, yöntemini ve gerekçesini halka açıklamak.
II-Milli iradeye dayalı yeni bir yönetim oluşturmak.
III-vatanın ve milletin karşı karşıya bulunduğu tehlikeler konusunda halkı aydınlatmak.
IV-Mevcut hükümetin otoritesini güçlendirmek.
Yargılardan hangisi veya hangileri doğru olamaz?
Soru 14
Sivas kongresinde bir temsil heyeti oluşturulmuş ve bu heyete tüm yurdu temsil etme yetkisi verilmiştir. Seçilen temsil heyeti ilk toplantısında Mustafa Kemal paşayı başkan seçmiştir.
Bu gelişmelerin meydana getirdiği sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Soru 15
Mustafa Kemal paşa Amasya genelgesinde ,Sivas kongresine katılacak delegeleri, Belediyelerin ve Müdafa-i hukuk cemiyetlerinin seçmesini istemiştir.
Mustafa Kemal paşanın kongreye katılacak delegeleri, Belediyeler ve Müdafa-i hukuk cemiyetlerinin seçmesini istemesi, bu kuruluşların hangi özelliğinden kaynaklanmıştır?
Soru 16
Mustafa Kemal paşa Sivas kongresinden bir gün sonra İstanbul ile Anadolu’nun bağlantısını kestirmiştir. Valilere genelge göndererek , İstanbul’dan gelecek resmi evrakların geri gönderilmesini ve tüm yöneticilerin Sivas’ta bulunan temsil heyetinin emirlerine uymasını istemiştir.
Mustafa Kemal paşa bu uygulamalarla hangi amaca ulaşmak istemiştir?
Soru 17
Son Osmanlı Mebusan meclisinde Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi itilaf devletlerinin İstanbul’u resmen işgal etmelerine sebep olmuştur. Bu işgalden sonra Mebussan meclisi dağıtılmıştır.
İtilaf devletlerinin Misak-ı millinin kabulüne çok sert tepki göstermelerinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 21
I.TBMM olağanüstü şartlarda görev yapmıştır. Olağanüstü şartlar TBMM’nin hızlı karar alma ve uygulamasını gerektirmiştir.Aşağıdaki kararlardan hangisi TBMM ne bu imkanı vermiştir?
Soru 22
İtilaf devletleri ve İstanbul hükümeti TBMM ni yok etmek için iç isyanları çıkarmışlardır. Halkı isyana sürüklemek için din propagandasına ağırlık vermişlerdir. TBMM de bu din propagandasını etkisiz hale getirmeye yönelik karşı tedbirler almıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerin en önemlisidir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim