Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 1
Mondros ateşkesinden sonra bazı Osmanlı yöneticileri ve aydınları ülkenin kurtuluşunu büyük devletlerin himayesine girmekte görmüşlerdir. Halk ise işgalci büyük devletlere karşı silaha sarılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini doğrular?
Soru 2
Yunanlılar Paris barış konferansında verilen karar doğrultusunda 15 mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgal etmişlerdir. Yunan birlikleri İzmir’e çıktıktan sonra şehri yağmalamışlar ve çok sayıda Türk’ü katletmişlerdir. Bu gelişmeler çok önemli siyasal sonuçlar meydana getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri olamaz?
Soru 3
Mondros ateşkes anlaşmasına göre doğudaki altı vilayette herhangi bir karışıklık çıkarsa itilaf devletleri buraları işgal etme hakkına sahip olacaktı.
İtilaf devletleri anlaşmanın bu maddesi ile aşağıdakilerden hangisini hedeflemişlerdir?
Soru 4
I-Yunan başbakanı Venizelos İzmir de Rumların Türklerden çok olduğunu gösteren sahte belgeler hazırlayarak Paris barış konferansına sunmuştur.
II-Ermeni patriği Zaven , I.dünya savaşında 1,5 milyon Ermeni’nin Osmanlı devleti tarafından katledildiği iddiası ile Avrupa da propaganda yapmıştır. Halbuki Osmanlı topraklarında hiçbir zaman 1,5 milyon Ermeni yaşamamıştı.
Bu iki durumun ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5
Yunan birlikleri 15 mayıs 1919 tarihinde İzmir’e girdikten sonra şehirde katliam ve yağma yaptılar. 15-16 Mayıs tarihlerinde İki bin dolayında Türk’ü katlettiler. Bu gelişmelerden sonra İzmir’e vali atanan “Stergiadis” 15-16 mayıs olaylarının sorumlularının askeri mahkemece cezalandırılmasını sağladı ve zarar görenlere tazminat ödeneceğini açıkladı. Küçük rütbeli Türk memurları görevinde bıraktı. Yunan valisinin bu uygulamalarının amaçları ile ilgili;
I-Dünya kamuoyunun tepkisini zayıflatmak.
II-Rumların can güvenliğini sağlamak.
III-Osmanlı hükümetinin askeri operasyon başlatmasını önlemek.
IV-İşgale karşı Türk direnişinin çıkmasını önlemek.
Yargılardan hangileri doğrudur?
Soru 6
Wilson ilkelerine göre Osmanlı egemenliği altında bulunan Türkler dışındaki milletler kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahip olacaklardı.
Bu hüküm aşağıdaki gelişmelerden hangisine sebep olmuştur?
Soru 7
Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisi bir bölgenin değil, tüm Türk milletinin haklarını savunmak amacı ile kurulmuştur?
Soru 9
İzmir’in itilaf devletlerinin desteği ile Yunan kuvvetleri tarafından işgal edilmesi Türk milletinde milli bilincin gelişmesine sebep olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesinde “Milli bilincin gelişmesi” etkili olmamıştır?
Soru 10
Yargı:Gayri nizami harp yöntemi ile kısa sürede ve kesin başarı elde etmek mümkün değildi.
Durum:TBMM açıldıktan sonra Kuvay-i Milliye birliklerini düzenli ordu birliklerine dönüştürmüştür.
Yargı ve Durum karşılaştırılır ise TBMM nin Kuvay-i Milliyeyi kaldırmasının amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
Soru 11
Mondros ateşkesinden sonra İstanbul da; Tevfik paşa , Ahmet İzzet apaş, Ali Rıza paşa, Salih paşa hükümetleri görev yapmışlardır. Ancak bu devlet adamlarının kurduğu hükümetler uzun ömürlü olmamıştır. Damat Ferit paşanın kurduğu hükümetler ise daha uzun süre iktidarda kalmıştır.
Bu olayın sebebi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu savunulabilir?
Soru 12
Kuvay-i Milliye birlikleri ihtiyaçlarını halktan karşılıyordu. Bazı Kuvay-i Milliye liderleri yiyecek, silah, para ve savaşçı isteklerini yerine getirmeyenleri kendi yöntemleri ile cezalandırıyorlardı.
Bu olayın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Soru 13
İstanbul hükümetinin bazı uygulamaları;
I-Hapishanelerdeki Ermeni ve Rum mahkumların serbest bırakılması.
II-ittihat ve Terakki liderlerinin tutuklanması.
III-Mustafa Kemal ve bazı arkadaşlarının gıyaplarında idam cezasına çarptırılmaları.
Bu açıklamalar İstanbul hükümeti ile ilgili aşağıdaki hangi yargıyı doğrular?
Soru 14
Azınlıkların kurdukları örgütler Mondros ateşkesinden sonra Türk halka saldırılar düzenleyip asayiş ve güvenliği bozmaya yönelik eylemler düzenlemişlerdir.
Azınlıkların bu yolla ulaşmak istedikleri temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 15
Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla illeri Mondros ateşkes anlaşmasından sonra işgal edilen iller arasında yer almıştır. Ancak bu illerde Kuvay-i Milliye direnişi ortaya çıkmamıştır.
Bu olayın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 16
Kurtuluş savaşı yıllarında ittihatçı düşmanlığı ile hareket eden Damat Ferit hükümetlerini destekleyen ve Milli kurtuluş hareketine karşı çıkan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 18
Milletler cemiyetinin kuruluş kararı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Soru 19

I.TBMM olağanüstü şartlarda görev yapmıştır. Olağanüstü şartlar TBMM’nin hızlı karar alma ve uygulamasını gerektirmiştir.

Aşağıdaki kararlardan hangisi TBMM ne bu imkanı vermiştir?

Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim