Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 1
Osmanlı devleti I.Dünya savaşından çok ağır şartlı Mondros ateşkes anlaşmasını imzalayarak çekilmiştir.
Bu olayın sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Soru 2
İtilaf devletleri Mondros ateşkes anlaşmasının hükümlerini hazırlarken, gizli paylaşma tasarılarınıuygulayabilecekleri şartları oluşturmaya özen göstermişlerdir.
Mondros ateşkes anlaşmasının aşağıdaki hükümlerinden hangisi paylaşma tasarılarının uygulamaya konulması amacına yönelik değildir?
Soru 3
Mondros ateşkesinden sonra Türk topraklarını işgal eden devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Soru 4
Wilson ilkelerinden birisi; Savaştan sonra, devletlerin sınırlarının “Milliyet prensibi” ne göre belirlenmesiydi.
İngiltere ve Fransa Paris barış konferansında bu ilkeye karşı çıkmışlardı. Bu olayın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5
Wilson ilkelerine bazı maddeleri:
-Yenen devletler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaklar.
-Devletlerin sınırları milletler prensibine göre belirlenecek ve her millete kendi kaderini tayin hakkı verilecek.
-Savaştan sonra uluslar arası bir teşkilat oluşturulacak.
ABD başkanı Wilson’un bu ilkelerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 6
Mondros ateşkes anlaşmasından sonra Osmanlı topraklarında çok sayıda yıkıcı, bölücü örgüt ortaya çıkmıştır. Osmanlı itilaf devletlerinin kontrolü altına girdiği için bu örgütleri ve faaliyetleri engelleyememiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamalardan çıkartılacak bir yargı olamaz?
Soru 7
I.Dünya savaşı içerisinde İtilaf devletleri arasında yapılan gizli anlaşmalarda İzmir İtalya’ya verilmişti. Ancak savaştan sonra toplanan Paris barış konferansında İzmir’in Yunanistan’a verilmesi kararlaştırıldı. Bu karardan sonra Yunan kuvvetleri İzmir’i işgal ettiler.
Bu gelişmelerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Soru 8
İtilaf devletleri Mondros ateşkes anlaşmasından sonra boğazları ve Osmanlı devletinin başkenti İstanbul’u işgal etmişlerdir.
Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Soru 9
Mondros ateşkesinden sonra Türk toprakları daha önce belirlenen paylaşma tasarılarına göre işgal edilmeye başlandı.Osmanlı hükümeti bu işgaller karşısında tepkisiz kaldı.
Bu gelişmelere karşı Türk aydınlarının ilk tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
Soru 10
Aşağıdaki Milli varlığa zararlı cemiyetlerden hangisi diğerlerinden farklı bir amaçla kurulmuştur?
Soru 11
Mondros ateşkes anlaşmasından sonra vatansever Türk aydınları “Müdafa-i hukuk cemiyetleri” oluşturarak bölgesel mücadele başlatmak zorunda kalmışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin görevini yapamaz olduğunu gösterir?
Soru 13
İngiltere ve Fransa Paris barış konferansında Wilson ilkelerinde yer alan “Yenenler, yenilenlerden toprak almayacaklar” hükmünü etkisiz hale getirmek için Manda fikrini ortaya attılar.Buna göre bir çok millet idare edecek durumda değildi. Bu milletleri belirli bir süre milletler cemiyeti adına büyük devletler yönetmeliydi. Bu fikir bazı Türk aydınlarını da etkilemiş ve büyük devletlerin himayesine girmeyi amaçlayan cemiyetlerin kurulmasına sebep olmuştu.
Bu cemiyetler aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 14
Mondros ateşkesinden sonra kurulan; Teali İslam, Kürt teali, Wilson ilkeleri , Sulh ve Selameti Osmaniye gibi cemiyetlere zararlı cemiyetler denilmiştir.
Bu olayın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 15
Mondros ateşkes anlaşmasından sonra kurulan İngiliz muhipler cemiyetine Padişah Vahdettin ve başbakan Damat Ferit paşada üye olmuştur.
Bu duruma dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Soru 16
Mondros ateşkes anlaşmasının 7. maddesine göre; itilaf devletleri güvenliklerinin tehdit edecek bir durum oluşur ise Osmanlı topraklarından herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacaklardı.
İtilaf devletleri Mondros ateşkesinin bu maddesi ile hangi amaca ulaşmak istemilerdir?
Soru 17
Kuvay-i Milliye birliklerinin Türk kurtuluş savaşında çok önemli rolleri olmuştur. Kuvay-i Milliye birliklerinin rolleri ile ilgili;
I-Azınlıkların saldırılarına karşı Türk halkın korunması.
II-Yunan birliklerinin kesin olarak batın Anadolu’dan atılması.
III-TBMM ne karşı çıkan iç isyanların bastırılması.
IV-İtalya’nın işgal ettiği illerin geri alınması.
V-İşgalcilere ağır kayıplar verdirilmesi.
Yargılardan hangileri doğru olamaz?
Soru 18
Müdafa-i hukuk cemiyetleri vatanı koruma konusunda Sivas kongresine kadar yeterince başarılı olamamışlardı. Sivas kongresinde “Anadolu ve Rumeli Müdafa-i hukuk cemiyetleri” adı altında birleştirilmişlerdir. Sivas kongresinde müdafa-i hukuk cemiyetleri Mustafa Kemalin kontrolü altına girmiştir. Bu olay Müdafa-i hukuk cemiyetlerinin etkinliğini artırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamalardan çıkartılabilecek bir yargı olamaz?
Soru 19
I.Dünya savaşı yıllarında Çanakkale cephesi muharebelerini, Türk ordusunun kazanması çok önemli sonuçlar meydana getirmiştir.
Bu sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Soru 20
İtilaf devletleri ve İstanbul hükümeti TBMM ni yok etmek için iç isyanları çıkarmışlardır. Halkı isyana sürüklemek için din propagandasına ağırlık vermişlerdir. TBMM de bu din propagandasını etkisiz hale getirmeye yönelik karşı tedbirler almıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerin en önemlisidir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim