Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > İnkılap Tarihi Soruları Test > T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi 1

Soru 1

Avrupa devletleri 19.yy boyunca Osmanlı devletine gayrimüslimlere, Müslümanlarla eşit haklar verilmesi için baskı yapmışlardı.Osmanlı devleti bu baskıların etkisi ile 1876 tarihinde I.Meşrutiyeti ilan etti. Buna rağmen Rusya Balkanlardaki olayları bahane ederek 1877 tarihinde Osmanlı devletine savaş açtı. İttihat ve Terakki örgütünün baskısı sonucu 1908 tarihinde meşrutiyet rejimi tekrar yürürlüğe kondu. Bu defa İngiltere , Rusya ve Avusturya “Meşrutiyetin şeriata aykırı ve hırıstıyan idaresi” olduğu propagandası yaparak 31 mart isyanının çıkmasına sebep oldular.

Avrupa devletlerinin bu politikalarından nasıl bir sonuç çıkartılabilir?

Soru 3

Osmanlı devleti 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında hem ağır toprak kayıplarına uğradı, hem de ekonomisi çöktü. Dış borçlarını ödeyemez hale geldi. Abdülaziz döneminde oluşturulan dünyanın 3. büyük donanması parasızlık yüzünden limanlara terk edildi.

Donanmanın gücünü kaybetmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisine sebep olmuştur?

Soru 4

Osmanlı devleti Trablusgarb savaşından sonra İtalya ile Uşi anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşamaya göre; Trablusgarb ve Bingazi İtalya’ya ait olacaktı. Ancak bölgedeki halk dini açıdan halifeye bağlı olacaktı.

Osmanlı devleti bu düzenlemeyle hangi amaca ulaşmak istemiştir?

Soru 5

I.Balkan savaşı 1912-1913 tarihleri arasında, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve karadağ ile Osmanlı devleti arasında yaşandı.

Bu savaşın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 6

Osmanlı devleti;
-Arnavutluk.
-Makedonya.
-Ege adaları,
gibi toprakları hangi olay sonucunda kaybetmiştir?

Soru 7

Osmanlı devleti II.Balkan savaşından sonra Yunanistan ile Atina barış anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşmaya göre;
-Yunanistan’da kalan Türkler Yunan vatandaşları ile eşit haklara sahip olacaklardı.
-Kendi dillerinde eğitim hakkına sahip olacaklardı.
-Kendi dini liderlerini serbestçe seçebileceklerdi.

Bu açıklamalar dikkate alınırsa, Osmanlı devletinin Atina anlaşması ile öncelikle hangi amaca ulaşmak istediği söylenebilir?

Soru 8

Osmanlı devleti I.Balkan savaşında yenilmiş ve Londra anlaşmasını imzalayarak Midye-Enez hattının batısındaki topraklarını kaybetmişti. Ancak Londra anlaşması kısa süre sonra geçerliliğini kaybetmiştir.

Bu olayın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

I. Dünya savaşının sebepleri ile ilgili doğru ve yanlış bazı yargılar;
I-Almanya ile İngiltere arasında yaşanan ekonomik rekabet.
II-Osmanlı devletinin kaybettiği toprakları geri almak istemesi.
III-Rusya’nın Panslavizm politikası izlemesi.
IV-ABD nin sömürge arayışına girmesi.
V-Fransa’nın 1871 yılında Almanya tarafından işgal edilen Alsas-loren’i geri almak istemesi.

Bu yargılardan hangileri doğru olamaz?

Soru 10

I.Dünya savaşının çıkmasından sonra, İngiltere ve müttefikleri Osmanlı devletine kapitülasyonları kaldırmayı ve ekonomik yardım yapmayı teklif etmişlerdi.

İngiltere ve müttefikleri bu olayla hangi amaca ulaşmak istemişlerdir?

Soru 11

I. Dünya savaşının genel sebeplerini;
I-Sömürgecilik yarışı
II-Milliyetçilik ideolojisi oluşturur

I.Dünya savaşına sebep olan yukarıdaki olaylar, aşağıdakilerin hangisinin sonuçları olarak ortaya çıkmışlarıdır?

Soru 12

Osmanlı devleti 20.yy başlarında askeri ve ekonomik açıdan güçlü bir devlet değildi. Buna rağmen Almanya Osmanlı devletini müttefik olarak seçmiş ve I.Dünya savaşına girmesini sağlamıştır.

Bu durumda Almanya’nın Osmanlı devletini I.Dünya savaşına girdirmesinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 13

İtilaf devletlerinin I.Dünya savaşında;
-Rusya’ya yardım ulaştırmak.
-Osmanlı devleti ve Almanya’nın bağlantısını kesmek.
-Osmanlı devletinin başkentini alarak saf dışı etmek

amaçlarıyla açtıkları cephe aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14

I. Dünya savaşı yıllarında bazı gelişmeler;
I- İtalya 1915 yılında ittifak grubundan ayrılarak itilaf grubuna geçmiştir.
II- Yunanistan 1917 Nisan ayında itilaf devletleri grubunda savaşa katılmıştır.

Bu iki olayın ortak sebebi nedir?

Soru 15

Bulgaristan 28 Eylül 1918 tarihinde I.Dünya savaşından çekilmiştir. Bu devletin savaştan çekilmesi Osmanlı devletini de sarsmıştır.

Bu olayın Osmanlı devleti açısından ilk önemli siyasi sonucu nedir?

Soru 16

I.Dünya savaşından sonra Avrupa da Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan gibi yeni devletler kurulmuştur.

Bu bilgiler aşağıdaki hangi yargıyı doğrular?

Soru 17

I.Dünya savaşından sonra toplanan Paris barış konferansında “Milletler Cemiyeti” oluşturulmuştur.

Bu cemiyetin oluşturulmasının temel amacı nedir?

Soru 18

I. Dünya savaşının bazı sonuçları;
I-Yenilen devletlere imzalatılan barış anlaşmaları ile askeri güçlerin sınırlandırılması.
II-Galip devletlerin Manda ve Himaye formülü ile yeni sömürgeler elde etmeleri.
III-Avrupa da çok sayıda yeni devletlerin kurulması.
IV-Avrupa medeniyetinin tahrip olması.
V-Komünizm , Faşizm ve Nazizm gibi ideolojilerin güçlenmesi.

Bu sonuçlardan hangileri direkt çok uluslu imparatorlukların dağılması ile ilgilidir?

Soru 19

I. Dünya savaşı Avrupa da büyük bir ekonomik yıkıma sebep olmuştur. Bu durumun sonuçları ile ilgili;
I-Özgürlükçü demokrasilere karşı olan Radikal ideolojilerin güçlenmesi.
II-Silahlanma yarışının hızlanması.
III-Devletlerin devlet eliyle sanayi tesisi kurma ve özel sektör fabrikalarını kontrol altına alma yoluna gitmesi.
IV-Serbest piyasa ekonomisinin güçlenmesi.
Yargılardan hangileri doğrudur?

Soru 20

I.Dünya savaşı, savaşa sebep olan sorunları ortadan kaldıramamış ve yeni siyasal sorunlara sebep olmuştur.

Bu yargıyı aşağıdakilerden hangisi doğrular?

Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim