Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2

21 Şubat 2018

4-I.Dünya Savaşı (1914-1918):

a)Savaşın Sebepleri:

I.Dünya savaşının sebeplerini genel ve özel sebepler olarak iki başlıkta toplamak mümkündür. Savaşı genel sebepleri;

*Sanayi inkılabından sonra hızlanan sömürgecilik mücadelesi.

*Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik ideolojisinin devletler arası dengeyi bozması ve bağımsızlık hareketlerine sebep olmasıdır.

Bu genel sebepler çok sayıda özel sebep ortaya çıkarmıştır. Savaşa katılan her devletin kendine göre bir sebebi bulunmaktadır. Özel sebeplerin bazıları şunlardır;

*İngiltere ile Almanya arasında başlayan ekonomik rekabet.

*Fransa’nın 1871 tarihli “Sedan savaşı” ile Almanya’ya bıraktığı Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi.

*Rusya’nın izlediği Panslavizm politikasının Avusturya-Macaristan’ı tehdit etmesi.

*Denizlerde başlayan üstünlük mücadelesi ve silahlanma yarışı.

*Avrupa devletleri arasında görülen Bloklaşma hareketleri.

*Balkan sorunları.

*Fas üzerinde, Almanya ve Fransa’nın hakimiyet mücadelesine girmesi.

19.Yüzyılın ikinci yarısında milliyetçilik ideolojisi Alman ve İtalyan birliklerinin kurulmasına sebep oldu.İtalyan devletlerini Sardunya krallığı birleştirdi(1870).Alman devletlerini Prusya krallığı birleştirdi(1871).Birliğini tamamlayan, Almanya ve İtalya hızla sanayileşti.Bu ülkelerde, sanayileşen her ülke gibi hammadde ve Pazar elde etmek amacı ile sömürge arayışına girdiler.Ancak bu ülkeler birliklerini geç tamamlamalarından dolayı sömürgecilikte geç kalmışlardı.Dünya topraklarının büyük bölümünü daha önce sanayileşen İngiltere ve Fransa hakimiyetleri altına almışlardı.Almanya ve İtalya dünyanın neresini sömürge yapmak isteseler karşılarında, İngiltere ve Fransa’yı buldular.Almanlar kaliteli ve ucuz mallarla İngiliz pazarlarını ele geçirmeye başladılar.Bu durum İngiltere ile Almanya arasında sert bir sömürgecilik rekabetinin başlamasına sebep oldu. 

Avusturya-Macaristan imparatorluğu bünyesinde; Çek, Slovak, Lehler ve Bosnalılar gibi çok sayıda Slav kökenli millet yaşamaktaydı. Rusya’nın Slav milliyetçiliği politikası (Panslavizm) Avusturya- Macaristan da yaşayan Slav kökenli milletleri ayrılıkçı hareketlere yöneltti. Rusya Panslavizm politikası ile doğu Avrupa ve balkanları hakimiyeti altına almak istedi. Avusturya-Macaristan kendisine yönelen Rus tehdidini etkisiz hale getirmek için Almanya ile yakınlaşmak zorunda kaldı. Avusturya devleti Almanya gibi Germen ırkının devletiydi. Bu durum Almanya’nın Rusya’ya karşı Avusturya-Macaristan’ın yanında yer almasına sebep oldu. Almanya doğu Avrupa’yı sanayisi için hammadde ve Pazar olarak görmekteydi. Almanya’nın çıkarları Rusya’nın doğu Avrupa’yı ele geçirmesini engellemeyi gerektiriyordu. Almanya balkanlar üzerinden orta doğuya ulaşmayı hedeflemişti. Bu hedefine varması doğu Avrupa’nın Alman nüfuzu altına girmesine bağlıydı. 19.yy ın sonlarında Germen ve Slav milliyetçilikleri arasında başlayan rekabet I.Dünya savaşının çıkmasında etkili oldu. 

Almanya ve İtalya’nın birliklerini tamamlayıp sanayileşmeleri, İngiltere ve Fransa’nın çıkarlarına zarar verdi. Prusya ile Fransa 1871 yılında Alsas-Loren anlaşmazlığı yüzünden Sedan savaşını yaptılar. Sedan savaşında Fransa yenildi ve Alsas-loren bölgesi Prusya’nın egemenliğine girdi. Prusya Sedan savaşından sonra Fransa’nın başkenti Paris’te çok sayıda Alman prensinin katıldığı bir törende Alman birliğinin kuruluşunu ilan ettiler. Prusya kralı Wilhelm Alman imparatoru ilan edildi. Bu olay Almanya’yı Avrupa’nın en güçlü kara devleti haline getirdi. Alsas-lorenin kaybı Fransız milliyetçiliğini tahrik etti. Fransızlar Almanlardan intikam almak için silahlanmaya başladılar. Alman tehdidi Fransa ve İngiltere’yi yakınlaştırdı. 

 BAĞDAT-BERLİN DEMİRYOLU

         Almanya’nın Osmanlı devleti ve Avusturya-Macaristan imparatorluğu ile işbirliği yapması Rusya’yı İngiltere ve Fransa ile yakınlaştırdı. Almanya’nın Berlin’den Bağdat’a kadar uzanan demiryolu yapması Rusya’yı rahatsız etti. Rusya balkanlar ve boğazları ele geçirip Akdeniz’e inmek istiyordu. Almanya’nın Osmanlı devleti ile siyasi ve ekonomik işbirliği içerisine girmesi Rusya’nın sıcak denizlere inme politikası için tehdit oluşturdu. Almanya’nın Osmanlı devleti ile işbirliği içerisine girmesi ve orta doğuya ulaşması İngiltere ve Fransa’yı rahatsız etti. İngiltere ve Fransa sömürge yollarının güvenliği açısından Almanya’nın orta doğuya ulaşmasını tehlike olarak gördüler. Bu durum Avrupa devletleri arasındaki rekabeti ve gerginliği artırdı. Osmanlı toprakları üzerinde hakimiyet yarışı hızlandı.

İngiltere ile Almanya arasında başlayan sömürgecilik rekabeti Avrupa devletlerini iki gruba ayırdı. Almanya, İtalya ve Avusturya-Macaristan 1881 yılında “Üçlü İttifak” devletleri grubunu oluşturdu. Buna karşılıkta 1907 yılında İngiltere, Fransa ve Rusya “Üçlü İtilaf” devleri grubunu meydana getirdi.İttifak devletleri grubunun lideri Almanya,İtilaf devletleri grubunun lideri İngiltere idi. Bu gruplar arasındaki çıkar çatışması I.Dünya savaşına sebep oldu.

b)Savaşın Çıkışı:

Avusturya-Macaristan veliahdı Ferdinand Saraybosna’yı ziyareti sırasında Sırp milliyetçileri tarafından öldürüldü(28 Haziran 1914). Bunun üzerine Avusturya Katillerin teslimi için Sırbistan’a bir aylık süre verdi. Avusturya katilerin Sırbistan’a kaçtığını açıkladı. Sırbistan bu iddiayı reddetti. Bir aylık süre dolunca Avusturya Sırbistan’a savaş açtı. Rusya Sırbistan’ın yanında yer aldı. Almanya Avusturya’nın yanında savaşa katıldı. Almanya savaşa girince İngiltere ve Fransa da Almanya’ya savaş açtılar. 

I.Dünya savaşı önce bir Avrupa savaşı idi. Daha sonra Osmanlı devleti, Japonya ve ABD savaşa katılınca dünya savaşına dönüştü. Savaş başladığı sırada İtalya bir süre tarafsız kaldı. İtalya Avusturya ile toprak anlaşmazlığı içerisindeydi. Osmanlı devletinden toprak almak istiyordu. Üçlü İttifakta kalırsa bunları yapamayacaktı. İngiltere İtalya’nın saf değiştirmesi için Osmanlı topraklarından pay vermeyi teklif etti. Bunun üzerine İtalya 1915 yılında İtilaf grubuna geçti. Osmanlı devleti ve Bulgaristan Almanya’nın yanında savaşa katıldılar. Japonya, ABD, Romanya, Sırbistan, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Brezilya gibi devletler ise İtilaf grubu yanında savaşa dahil oldu. 

Japonya kısa sürede uzak doğuda bulunan Alman sömürgelerini ele geçirdi ve savaşı 1914 sonunda tamamladı. ABD savaşın başlarında tarafsızlığını açıklamıştı. Ancak İngiltere ve Fransa’ya askeri malzeme satıyordu. Almanya bu gelişmeyi önlemek için Atlas okyanusunda deniz altı savaşına başvurdu. Bu mücadelede ABD nin yolcu gemileri de batırılınca ABD savaşa girmek zorunda kaldı (1917). I.Dünya savaşı devam ederken Rusya da “Bolşevik ihtilali” çıktı (1917). İhtilalde Çarlık rejimi yıkıldı. Komünist yönetim kuruldu. Rusya da iç savaş çıktı. Komünist yönetim ittifak devletleri ile “Brest-Litovsk” anlaşmasını imzalayarak savaştan çekildi. Rusya’nın savaştan çekilmesi üzerine üstünlük Almanya grubuna geçmişti. Ancak ABD nin savaşa girmesi ile bu durum kısa sürdü. 

c)Osmanlı Devletinin Savaşa Giriş Sebepleri :

I.Dünya savaşı başladığı sırada Osmanlı devleti tarafsızlığını ilan etti. İtilaf devletleri cephelerin genişlememesi için Osmanlı devletinin tarafsız kalmasını istiyorlardı. Osmanlı devleti tarafsız kalırsa boğazlar üzerinden Rusya’ya yardım gönderebileceklerdi. Sömürge yolları güven içerisinde olacaktı. 

Almanya ise Osmanlı devletinin savaşa katılmasını istiyordu. Sebepleri şunlardır;

*Osmanlı devletinin stratejik konumundan yararlanarak İngiltere’nin sömürge yolarını kesmek.

*Osmanlı padişahının Halifelik nüfuzundan yararlanarak İngiltere ve Fransa’nın sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırmak.

*Osmanlı topraklarından hammadde ve Pazar olarak yararlanmak.

*Cepheleri genişleterek yükünü hafifletmek.

Osmanlı devleti siyasi yalnızlık içerisinde kalmak istemiyordu. 19.yy ın sonlarından beri Almanya ile yakınlık içerisindeydi. İngiltere grubunda yer alması mümkün değildi. Çünkü bu devletler 19. ve 20. yy da Osmanlı devletinden büyük toprak parçalarını almışlardı. 

Osmanlı devleti ile Almanya 2 Ağustos 1914 de gizli bir ittifak anlaşması yaptılar. Buna göre; Rusya savaşa girerse Osmanlı devleti de savaşa girecekti. Almanya Osmanlı devletini savunacak, askeri uzman ve silah gönderecekti. Osmanlı devleti aynı gün seferberlik ilan etti. İtilaf devletleri Osmanlı devletinin savaşa hazırlandığını anlayınca Osmanlı devletine tarafsız kalırsa kapitülasyonları kaldırmayı ve ekonomik yardım yapmayı teklif ettiler. Osmanlı hükümeti ise savaşa girmemesi için Ege adalarının geri verilmesini, Mısır sorununun çözülmesini ve Kapitülasyonların kaldırılmasını istedi. İtilaf devletleri bu istekleri reddetti. 
 

Osmanlı devleti Balkan savaşlarından yeni çıktığı için savaşa hazır değildi. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra savaşa girmek istiyordu. Almanya ise Osmanlı devletinin bir an önce savaşa dahil edip yükünü hafifletmek istiyordu. Akdeniz’de bulunan iki Alman gemisi İngiliz donanması önünden kaçarak Çanakkale’den Marmara’ya girdi. Osmanlı devletinin uluslar arası hukuka göre bu gemileri ya karasuları dışına çıkarması ya da silahsızlandırıp gözetim altına alması gerekliydi. Ancak Osmanlı hükümeti bu gemileri satın aldığını açıkladı. Gemilere “Yavuz “ ve “Midilli” adları verildi. Alman personele Osmanlı üniforması giydirildi. Bu gemiler bir süre sonra Osmanlı donanması ile Karadeniz’e tatbikata çıktı. Bu tatbikat sırasında Rusya’nın Kırım’daki Sivastopol ve Odesa limanlarını bombaladı (29 Ekim 1914). Bunun üzerine Rusya Osmanlı devletine savaş açtı. Rusya’dan sonra İngiltere ve Fransa da Osmanlı devletine savaş açtılar. Böylece Osmanlı devleti bir oldu bitti ile I.Dünya savaşına girmiş oldu. Savaşa giriş nedenleri şunlardır:

*Son dönemlerde kaybettiği toprakları geri almak.
*Kapitülasyonlardan kurtulmak.
*Rusya’yı çökerterek doğuya doğru genişlemek ve Türk birliğini kurmak. (Panturanizmi gerçekleştirmek).
*Güçlü bir Almanya’nın yanında yer alarak siyasi yalnızlıktan kurtulmak.
*İttihat ve Terakki liderlerinin savaşı Almanya’nın kazanacağına inanmaları.

UYARI: Osmanlı devletinin savaşa girmesinin en önemli sebebi kaybettiği toprakları geri almak istemesidir. Osmanlı devletinin savaşa girmesinin ilk önemli sonucu cephelerin genişlemesi olmuştur.

d)Osmanlı Devletinin Savaştığı Cepheler:

Osmanlı devleti ilk olarak doğu Anadolu da Ruslarla savaşa başladı. Savaşın gelişimi içerisinde İtilaf devletleri Çanakkale, Basra, Yemen, Hicaz, Sina-Filistin cephelerini açtılar. Osmanlı devleti Balkanlara müttefiklerine yardım amacıyla asker gönderdi. Osmanlı devletinin savaştığı önemli cepheler şunlardır:

Kafkas Cephesi:
 

Kafkas cephesini Ruslar açtılar. Osmanlı ordusu Rus taarruzunu başarı ile durdurdu. Bir süre sonra başkomutan vekili Enver paşa Türk birliğini kurmak amacıyla Rusya’ya karşı taarruz başlattı. Ancak Osmanlı ordusu olumsuz iklim koşullarının etkisi ile başarılı olamadı. Sarı kamış ta 90 bin dolaylarında asker donarak öldü. Ruslar 1916 yılında doğu Anadolu da Erzurum, Trabzon, Erzincan, Muş, Bitlis ,Van gibi vilayetleri işgal etti. Ruslar bölgedeki Ermenileri ayaklandırdı. Mustafa Kemal paşa 16. kolordu ile Ruslardan Muş ve Bitlis’i geri aldı (1916). Rusya da 1917 de Bolşevik ihtilali çıkınca Rus orduları doğu Anadolu’yu terk ettiler. Rusya 1918 de imzalanan Brest-Litovsk anlaşması ile Berlin anlaşması ile aldıkları, Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı devletine geri verdi.
 
                            


Çanakkale Cephesi:

Bu cepheyi İngiltere ve Fransa devletleri açmıştır.

Sebepleri şunlardır:

*Boğazları ele geçirerek müttefikleri Rusya’ya yardım ulaştırmak.
*Osmanlı devletinin başkentini alarak bu devleti savaş içerisinde çökertmek.
*Osmanlı devletinin Almanya ile bağlantısını kesmek.
*Osmanlı devletini çökerterek sömürge yollarına yönelik Osmanlı-Alman tehdidini yok etmek.
*Balkan devletlerini savaşa çekmek.

          İngiltere ve Fransa Çanakkale’yi önce denizden geçmek istediler. Bu amaçla 19 Şubat 1915 tarihinden itibaren Çanakkale’deki Türk savunma birliklerini denizden ve havadan bombalamaya başladılar. Uzun bir bombardımandan sonra 18 Mart ta boğazı geçmek için harekete geçtiler. Ancak ağır bir yenilgiye uğradılar. 

          İtilaf devletleri boğazları denizden geçemeyince karadan geçmeye karar verdiler. Bu amaçla 25 Nisan 1915 tarihinde Gelibolu yarımadasına Seddülbahir ve Arıburnu kıyılarından çıkarma yaptılar. Bu olayla Çanakkale de kara savaşları başladı. Çanakkale’deki savaşlara Mustafa Kemal paşa, 19.Tümen komutanı olarak katıldı. Kara muharebelerinin en şiddetlisi Anafartalar bölgesinde gerçekleşti. Mustafa Kemal paşa Anafartalar muharebelerinde grup komutanlığı yaptı. İtilaf devletleri Anafartalar’da yenildikten sonra bir süre daha siper savaşları görüldü. Sonunda itilaf devletleri yenilerek bölgeden çekilmek zorunda kaldı. 


Savaşın Sonuçları:

*İtilaf devletleri yenilince sömürgeleri altında bulunan uluslar bağımsızlık hareketlerine yöneldiler. Yenilmez olduğu düşünülen batılı devletleri doğulu bir milletin yenmesi sömürge ulusları bağımsızlık hareketlerine yöneltti.

*I.Dünya savaşının süresi 2 yıl uzadı.
*I.Dünya savaşının en ağır mal ve can kaybı yaşandı.
*Müttefiklerinden yardım alamayan Rusya da iç ihtilal çıktı, Çarlık rejimi yıkıldı ve Rusya savaştan çekildi.
*Mustafa Kemal’i Türk ve dünya kamuoyu tanıdı. Bu başarı Mustafa Kemalin kurtuluş savaşının lideri olmasına sebep oldu.
*Osmanlı devletinin ömrü uzadı.
 


Kanal Hareketi:

Osmanlı devleti ve Almanya Süveyş kanalını ele geçirip İngiltere’nin sömürge yollarını kesmek istediler. Bu amaçla 1915 yılında Cemal paşa idaresindeki kuvvetler iki defa Süveyş kanalına taarruz yaptılar. Ancak başarılı olamayarak geri çekildiler. 
Irak Cephesi(Basra Cephesi):

Irak cephesini İngilizler açmıştır. Amaçları;

*Iraktaki zengin petrol yataklarını ele geçirmek,

*Osmanlı ordusunun İran ve Hindistan’a doğru ilerlemesini engellemek,

*Kuzeye doğru ilerleyerek Kafkasya’daki, Rus birliklerine yardım ulaştırmaktır.

İngilizler savaş başlar başlamaz Basra’ya asker çıkardılar. Osmanlı ordusu 1915 tarihinde Kutü-l Amare de yapılan meydan savaşını kazandı. Ancak İngilizler bu yenilgiden sonra bölgeye daha çok sayıda askeri birlik sevk ettiler. İngiliz kuvvetleri 1916 tarihinden itibaren Basra’dan kuzeye doğru ilerlemeye başladılar. 1917 de Bağdat düştü. Mondros ateşkesi imzalandığı sırada İngiliz kuvvetleri Musul önlerine kadar ilerlemişlerdi.

Sina-Filistin ve Suriye Cephesi:

Kanal hareketinden sonra İngilizler Sina üzerinden karşı saldırıya geçtiler. Bu cephedeki muhabereler sırasında Şerif Hüseyin’e bağlı Arap kuvvetleri de İngilizlerin yanında yer aldı. Yıldırım orduları denilen Osmanlı kuvvetleri Şeria savaşlarında büyük başarı kazandı. Ancak 1917 de Kudüs düştü. İçinde Mustafa Kemalinde bulunduğu Osmanlı komutanları orduyu Suriye’ye çektiler. Suriye’de de Arap halk Osmanlı ordusuna savaş açınca Osmanlı ordusu Halep’in kuzeyine kadar çekildi. 7.ordu komutanı olan Mustafa Kemal birliklerini düzenli şekilde geri çekmeyi başarmıştı. Bu birlikler İngiliz kuvvetlerini Halep’in kuzeyinde durdurmayı başarmıştır. 

NOT:Sina-Filistin ve Hicaz cephelerinde yapılan savaşlar sırasında bazı Müslüman Arap gruplar Osmanlı devletine karşı ayaklandılar. İngiliz ordusu ile birlikte Osmanlı ordusuna karşı savaştılar. Bu gelişme İslamcılık ideolojisinin iflas etmesine sebep oldu. 

Yemen-Hicaz Cepheleri:

Bu cephelerde İngiliz birlikleri ile savaşıldı. İngilizler bağımsızlık vaadi ile bölgedeki bazı Arap aşiretlerini ayaklandırdılar. Hicaz demiryolunu tahrip ettiler. Hicaz da bulunan Osmanlı komutanı Fahrettin paşa yardım alamamasına rağmen kutsal toprakları Mondros ateşkesine kadar savundu. 

Galiçya, Makedonya ve Romanya Cepheleri:

Osmanlı devleti bu cephelere müttefikleri Bulgaristan ve Avusturya’ya yardım için asker gönderdi. Osmanlı ordusu bu cephelerde; Rusya, Romanya, Sırbistan ve Fransa’ya karşı savaştı. 

E)Savaşın Sona Ermesi:

ABD nin savaşa girmesinden sonra dengeler değişti. ABD Avrupa cephelerine bir milyon asker sevk etti. Almanya müttefiklerine yardım gönderemez oldu. ABD başkanı Wilson’un savaştan sonra kurulacak dünya düzenin şartları ile ilgili ilkeleri savaşı kaybetmek üzere olan ittifak devletlerinin savaştan çekilme politikasına yönelmelerine sebep oldu. Wilson ilkelerinde savaştan sonra yenenlerin yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacakları, devletlerin sınırlarının milliyet prensibine göre belirleneceği hükümleri vardı. Savaştan ilk olarak, Selanik ateşkes anlaşması ile Bulgaristan çekildi. Bulgaristan savaştan çekilince Almanya ile Osmanlı devletinin kara bağlantısı kesildi. İttihat ve Terakki hükümeti istifa etti. Yeni hükümeti kuran Ahmet İzzet paşa ülkeyi savaştan çekmeye karar verdi. Mondros ateşkes anlaşması imzalandı. Osmanlı devletinden sonra Avusturya “Villa justi” , Almanya ise”Rethondes” ateşkes anlaşmaları ile savaştan çekildiler. Böylece I.Dünya savaşını İtilaf devletleri kazandı. 

Savaşı İttifak devletlerinin kaybetmesinin temel sebepleri:

*Almanya’nın güçlü bir kara devleti olmasına rağmen denizlere hakim olmaması ve yeterli sömürgeye sahip bulunmaması.
*Almanya’nın müttefiklerinin sanayileşmemiş zayıf ekonomilere sahip olmaları.
*Almanya’nın müttefiki olan Avusturya-Macaristan imparatorluğu ve Osmanlı devletinin çok uluslu devletler olmaları.
*İngiltere grubunda bulunan devletlerin geniş sömürgelere sahip olmaları ve sanayileşmiş devletler olmaları. 
*İngiltere grubunda daha çok sayıda devletin yer alması.
*Savaşın sonlarında ABD gibi güçlü ve sanayileşmiş bir devletin itilaf devletleri grubunda savaşa girmesi. 

I.Dünya Savaşının Genel Sonuçları:

*Savaştan sonra Paris barış konferansı toplandı. Bu konferansta itilaf devletleri mağlup devletlere tek yanlı olarak hazırladıkları ağır şartlı barış anlaşmalarını imzalattılar. Bu anlaşmalar şunlardır:
 

  • Versay anlaşması-Almanya (1919).
  • Sen Germen-Avusturya (1919).
  • Triyanon-Macaristan (1920).
  • Nöyyi-Bulgaristan (1919).
  • Sevr-Osmanlı devleti (10 Ağustos 1920).


Paris barış konferansında imzalatılan barış anlaşmalarının hepsinde mağlup devletler ağır toprak kayıplarına uğramışlardır. Bu devletlerin askeri güçleri sınırlandırılmıştır. Yenilen devletler ağır savaş tazminatları ödemeyi kabul etmişlerdir. Bu anlaşmalar içerisinde en ağır olanı Osmanlı devletinin imzaladığı Sevr anlaşmasıdır. Osmanlı devleti bu anlaşmayı imzalamakla yaşama şansını kaybetmiştir.

*I.Dünya savaşından sonra Avusturya-Macaristan, Osmanlı ve Rus imparatorlukları dağıldı. Ancak kısa süre sonra Rus imparatorluğu Sovyetler birliği adı ile tekrar kuruldu.

*Avrupa ve Orta doğu haritası değişti. Avrupa da Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Macaristan , Finlandiya, Baltık Cumhuriyetleri (Estonya,Letonya ve Litvanya) gibi çok sayıda yeni devlet kuruldu. 
*Savaştan sonra sömürgecilik Manda adıyla daha da yaygınlaştı. 

*Yenilen devletlere imzalatılan ağır şartlı anlaşmalar II.Dünya savaşının sebebini oluşturdu. Yenilen ülkelerinin mzaladığı anlaşmalar bu ülkelerde intikam hırsı uyandırdı. Ulusçu akımları hızlandırdı. Bunun sonucunda 20 yıl sonra daha büyük çaplı bir savaşın başlamasına sebep oldu. 

*I.dünya savaşından sonra Avrupa ülkeleri ekonomik kriz içerisine girdiler. Yaşanan ekonomik sorunlar ; Komünizm, Faşizm ve Nazizm gibi liberal demokrasilere karşı olan radikal rejimlerin ortaya çıkıp güçlenmesine sebep oldu. 

*I.Dünya savaşı silah teknolojisinin gelişmesine sebep oldu. Tank ve Kimyasal silahlar ilk defa I.Dünya savaşında kullanılmıştır. Bu silahların etkinliğinin görülmesi yeni silahlar icat edilmesi çabalarını hızlandırmıştır. 

*I.Dünya savaşından sonra en çok toprak kazanan devlet İngiltere oldu. 

*I.Dünya savaşı büyük bir maddi-manevi yıkım meydana getirdi. 30 milyon dolayında insan hayatını kaybetti. Bu savaşta yalnız askeri mevziiler değil yerleşim merkezleri, sanayi tesisleri ve ulaşım sistemleri hedef alınıp bombalandı. Bu gelişme sivil savunma teşkilatlarının kurulmasına sebep oldu. Dünyada savaş anlayışı değişti.


Bu not 2283 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim