Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Soru 3
Kör ölür( ) badem gözlü olur( ) kel ölür( ) sırma saçlı olur( ) Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
Soru 6
Otuz yaşında, dinç(I), levent(II), kuvvetli(III) bir (IV) kahramanken
Malta korsanlarının (V) eline düşmüştü.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
Soru 8
Gün olur, alır başımı(I) giderim,
Denizden(II) yeni çıkmış ağların(III) kokusunda(IV)
Şu ada senin, bu ada benim,
Yelkovan kuşlarının (V) peşi sıra
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi kökünün türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Soru 9
(I) Akşamüzeri hapishaneye bir sürü adam getirdiler. (II) Hepsi elli kadar vardı. (III) Bu kadar kalabalığı süngü takmamış iki jandarmanın arasında görünce yol parası borcundan buraya geldiklerini anladık. (IV) Nizamiye kapısından girince avluda sıra oldular. (V) Bir gardiyan elindeki kâğıda bakarak yoklama yaptı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi isim cümlesidir?
Soru 10
İnsan haklarının tarihi gelişiminde aşağıdakilerden hangisi 1. kuşak hakları arasında yer alır?
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletindeki demokratikleşme hareketleri arasında yer almaz?
Soru 12
Bir ülkede seçimlere her düşüncedeki partilerin katılması, sivil toplum örgütlerinin yaygınlaşması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Soru 13
Uluslararası Adalet Divanının merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 14
I. İl Özel İdaresi
II. Belediye
III. Köy
IV. İl Yönetimi
V. İlçe Yönetimi
Yukarıdakilerden hangileri yer yönünden yerinden yönetim kuruluşlarındandır?
Soru 15
Bir yerleşim yerinde belediye kurulabilmesi için o yerin nüfusunun en az ne kadar olması gerekir?
Soru 16
Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Soru 18
Devlet protokolüne göre başkentte yapılan resmî bir törende, Cumhurbaşkanından hemen sonra aşağıdakilerden hangisi yer alır?
Soru 20
Cumhurbaşkanının resmî veya çalışma ziyareti kapsamında yurt dışına çıkışlarında, havalimanı yabancı konuklar şeref salonunda yapılan uğurlama törenlerinde aşağıdaki Devlet görevlilerinden hangisinin bulunma zorunluluğu yoktur?
Soru 22
Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinin ekonomik kalkınmasında turizmin etkisinin daha az olduğu söylenebilir?
Soru 23
Aşağıda verilen limanlardan hangisi Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında en büyük paya sahiptir?
Soru 24
Aşağıda verilen iller, kuzeyden - güneye doğru sıralandığında en kuzeyde hangisi yer alır?
Soru 25
“Çile, Sonsuzluk Kervanı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi” gibi şiirlerin sahibi olan şair aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 26
2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü edebiyat alanında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
Soru 27
2015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 30
T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerin hangisinde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulamaz?
Soru 31
T.C. Anayasası’na göre özel durumlar hariç olmak üzere toplu olarak işlenen suçlarda yakalanan veya tutuklanan kişiler, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en çok kaç gün içinde hâkim önüne çıkarılır?
Soru 32
T.C. Anayasası’na göre kaç yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir?
Soru 34
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına uygulanan yasaklardan değildir?
Soru 35

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören memurlar hangi hizmet sınıfını teşkil eder?

Soru 36
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
Soru 37
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi en fazla ne kadardır?
Soru 38
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde filen çalışmak suretiyle geçirilen her kaç yılı için bir kademe ilerlemesi daha verilir?
Soru 39
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıda belirtilen boş kadrolardan hangisine açıktan vekil atanamaz?
Soru 43
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurun bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâlinde, verilen aylıklı iznin bitiminden itibaren istekleri üzerine kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir?
Soru 44
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlardan üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % kaçına kadar ödül verilebilir?
Soru 45
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memuruna savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Savunma için verilen süre kaç günden az olamaz?
Soru 46
“Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır?
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden biri değildir?
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler etkinliklerinin dayandırılması gereken temel ilkelerden değildir?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim