Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

.
27 Haziran 2016 - 19:55

SÜLEYMAN DEMIREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgiti Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK'ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış üstesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimse! Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına ve Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: {Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anadilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların; başvurdukları Anabilim Dalı ve yabancı dilierini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin bilimsel Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek kadronun ilan edildiği birime başvurmaları gerekmektedir,

-Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

-Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir,

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onayiı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir,

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurui'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır,

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana geien gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

-Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur, {Özel şartlar hariç)

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr'den Doküman Arşiv "SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama. Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri" bölümünden ulaşılabilir

BİRİMİ

BOLUMU

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER

AD.

NİTELİĞİ

Aksu Mehmet Süreyya

Demiraslan MYO

Çevre Koruma Teknolojileri

Çevre Koruma ve Kontrol Programı

Yardımcı

Doçent

3

1

Ağır metallerin biyosorpsiyonu ve mermer atıksuiannın elektrokoagüiasyon yöntemi ile arıtılması konularında çalışmalar yapmış olmak.

Atabey MYO

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Fidan Yetiştiriciliği

Yardımcı

Doçent

1

1

Asmalarda tuz ve su stresi ile doku kültürü alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı

Doçent

5

1

Implant üstü protezlerin çiğneme performansı ile ilgili çalışma yapmış olmak,

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Ingiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Dilbiliminde doktora yapmış olmak ve toplum dilbilim alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve

Psikolojik

Danışmanlık

Yardımcı

Doçent

5

1

Eğitim bilimleri tarihi, rahberlik ve psikolojik danışmanlık alanında karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

Profesör

1

1

Nükleer reaksiyon modelleri kullanarak füzyon reaktörü yapısal malzemelerine ve radyoizotop üretimine yönelik tesir kesiti ve yarı- ampirik sistematik geliştirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Hidrobiyoloji

Profesör

1

1

Balık parazitleri ve balıklarda ağır metal birikimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Profesör

1

1

Psidia Bölgesi araştırmaları ile seramik ve sosyal arkeoloji çalışmaları yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeni Çağ Tarihi

Doçent

1

1

17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı-Avusturya siyasi, askeri ve diplomatik ilişkiler ile iigiii çalışmalar yapmış olmak.

-en Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Doçent

1

1

Jeodezi ve coğrafi bilgi teknolojileri dalında uzmanlaşmış olup morfometrik indisler, görüntü keskinleştirme ve görüntü sınıflandırma konularında çalışma yapmış olmak

sparta MYO

Dış Ticaret

Dış Ticaret

Yardımcı

Doçent

5

1

Uluslararası gazeteler üzerinden devletin tartışılması ve dış ticaret konularında çalışma yapmış olmak.

sparta Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknoloji

Tıbbi Labarotuvar Teknikleri

Yardımcı

Doçent

1

1

Koyunfarın solunum yolları mukoza glikokonjugatiarının karakterizasyonu ile memelilerin solunum yolları üzerine immunohistokimyasai çalışmaları olmak.

ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

Profesör

1

1

Bütçe açıkları ve finansman yöntemleri ile vergi bilinci ve vergi uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Turizm işletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Yardımcı

Doçent

1

1

Türkiyede sağlık turizminin yapısal değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak

ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Turizm işletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Yardımcı

Doçent

1

1

Seyahat acenteleri ve otel işletmelerinde liderlik, bilgi paylaşımı ve örgütese! davranış konularında çalışma yapmış olmak.

ktisadi ve idari 3iltmler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Kuramlarında Yönetim ve Organizasyon

Yardımcı

Doçent

1

1

Sağlık kurumlan yönetimi alanında doktora yapmış olmak ve Tıpta Uzmanlaşma konusunda çalışma yapmış olmak.

iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon

Yardımcı

Doçent

1

1

Sağlık kurumlan yönetimi alanında doktora yapmış olmak ve Hekimlerin Mesleki Kültürü konusunda çalışma yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler

Yardımcı

Doçent

5

1

Sağlık iletişimi ve sağlığın kültürleşmesi alanlarında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon-lmalat

Doçent

1

1

Doçentliğini makine mühendisliği anabilim dalında almış olmak. T/M yatakların dinamik yük altında aşınmaları ve YSA ile modellenmesi konusunda çalışmış olmak,

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Yardımcı

Doçent

1

1

Yüsek lisans ve doktorasını bilgisayar mühendisliği anabilim dalında yapmış olmak ve bilgisayarlı görmenin robotik alanında uygulamaları üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Yardımcı

Doçent

1

1

Uçucu otganik bileşenlerin iç ve dış ortamdaki seviyelerinin belirlenmesi, biyokütlenin yakılması ile oluşan emisyonların belirlenmesi ve yanma kinetiklerin incelenmesi konularında çalışmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Profesör

1

t

Krepieme, lignoselülozik maddelerin plastikleştirilmesi ve alkali odun hamurlarının enzim ve çözeltilerle önişleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri

Spor Bilimleri

Yardımcı

Doçent

5

1

Okul öncesi beceri gelişiminde eğitsel oyunlar üzerinde uzmanlığa sahip olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri

Spor Bilimleri

Yardımcı

Doçent

5

1

Kaynaştırılmış ders dışı hareket eğitimi ve oyun etkinliği ile otistik çocuklarda hareket eğitimi alanlarında uzmanlığa sahip olmak.

Sütçüler Prof. Dr. Haşan GÜRBÜZ M YO

Ormancılık

Avcılık ve Yaban Hayatı

Yardımcı

Doçent

5

1

Yaban hayatı habitat uygunluk modeilemeleri konularında çalışmış olmak.

Teknik Bilimler MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri

Optisyenlik

Yardımcı

Doçent

4

1

Uzun periyotlu yapılarda martensitik faz dönüşümlerinin moleküler dinamik similasyonla incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak.

Teknik Bilimler MYO

İnşaat

İnşaat Teknolojisi

Yardımcı

Doçent

4

t

Doğa) kayaç bileşenli genleşmiş cam agrega üretimi konusunda doktora yapmış olmak, pomza teknolojisi, bimsblok, kompozit harç üretimleri ve analizleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji

Fakültesi

Biyomedikal

Mühendisliği

Biyomedikal

Mühendisliği

Yardımcı

Doçent

1

1

Oksimler kullanılarak iyon seçici elektrot hazırlanması konusunda doktora yapmış olmak ve katyon değiştirici membranların geliştirilmesi konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Ğastoenteroloji uzmanı olmak, endosonografi ve ERCP konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Profesör

1

1

Varyans unsurları konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Ayak bileği protezi konusunda tecrübesi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Apopitozis ile ilgili yurt dışı yayınları olmak, deney hayvanları kullanım sertifikası olmak ve uyku bozuklukları sertifikası olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yardımcı

Doçent

4

1

Multipl Sklerozda Kognitif etkilenme konusunda çalışmış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı

Doçent

5

1

On segment cerrahisi konusunda yurt dışı deneyimi olmak ve Retina hastalıklarında retinal gangliyon hücre hasarı ve koroid kalınlığı değişiklikleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji-Embriyoloji

Yardımcı

Doçent

4

1

Leptin ve PARP ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Spor Hekimliği

Yardımcı

Doçent

4

1

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmak ve eklem biyomekaniği ve propriosepsiyonu alanlarında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Yardımcı

Doçent

4

1

Aile hekimliği uzmanı olmak ve tıp eğitimi alanında doktora yapmış veya yapıyor olmak.

Yalvaç Teknik Bitimler MYO

Çevre Koruma Teknolojileri

Çevre Koruma ve Kontrol Programı

Yardımcı

Doçent

5

1

Nehirağzı zooplanktonu konusunda doktora yapmış olmak, ekoloji ve su kalitesi konularında çalışmaları olmak

Ziraat Fakültesi

Tarımsal

Biyoteknoloji

Bitkisel Biyoteknoloji

Profesör

1

1

Bitkilerde gen izolasyonu ve ifadesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

Doçent

1

1

Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çalışmalar vapmıs olmak

Ziraat Fakültesi

1 oprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak

Profesör

1

1

Bitki oesieme ve stres fizyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 24.6.2016 - İlan Bitiş: 14.7.2016

Bu ilan 603 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Akademik İlanlar

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alım İlanı
 
Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00' ye kadar yapılması gerekmektedir.
Görüntülenme: 801 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 818 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:32
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1272 Yorum: 0 Tarih: 12 Aralık 2016 - 21:59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 864 Yorum: 0 Tarih: 8 Aralık 2016 - 20:17
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 718 Yorum: 0 Tarih: 6 Aralık 2016 - 20:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 944 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:25
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 832 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:20
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 815 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:29
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 716 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:25
Nato Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00'de T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde yapılacaktır.
Görüntülenme: 936 Yorum: 0 Tarih: 11 Kasım 2016 - 23:25
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim