Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Soru 1
Stratejik planlamanın işleyiş süreci ve öğelerini belirlemek içik yöneltilen - Nereye ulaşmak istiyoruz? sorusu hangisinin belirlenmesinde yardımcı olamaz ?
Soru 2
Roman kişileri, yaratıcılarının kişiliklerindeki zayıflıklarla zenginlikleri bir arada taşırlar. Çünkü romancının yarattığı kişiler, romancının oluşturduğu ve kendi kişiliğinin özellikleriyle sınırlı kalan bir dünyada varlıklarını sürdürürler.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, bu parçada anlatılana anlamca en yakındır?
Soru 3
(I) Bu ülkede yaşayanların tümü sağlık hizmetle­rinden bedava yararlanır. (II) Altmış beş yaşına basan her kişi, hem sağlık sigortası primi öde­mez hem de ilaçlarını parasız alma hakkını ka­zanır. (III) Gelir düzeyini ölçüt alan devlet, dar gelirli yaşlılara, kira fonundan yardım ederek on­ların kira derdinden uzak kremalarını sağlar. (IV) Böylece konunun parasal yönü sorun olmaktar çıkar; ama kimi yaşlılarda görülen yalnız kalmış­lık duygusu ortadan kaldırılamaz. (V) Üretim ve tüketim düzeni genç kuşaklara göre ayarlandı­ğından devlet, yaşlılığın manevi depremlerini gi­deremez.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde "devletin yardımcı olmayışından' söz edilmektedir?
Soru 4
I. Akıp geçen zamanı durdurmak elimizde değil.
II. Telefon çaldığı zaman mutfaktaydım.
III. Zaman, en acı anıları bile yumuşatıp tatlandırabiliyor.
IV. Uyku zamanını geçirdi mi sabaha kadar otu­ruyor.
“Zaman” sözcüğü hangi cümlelerde birbirine yakın anlamlarda kullanılmıştır?
Soru 6
Yazar, gazete köşesinde arada bir yazdığı yazılarda öne sürdüğü düşüncelerini kanıtlıyor. Onlara okurun da inanması için ne gerekirse yapıyor. Ele aldığı konuda, tek doğru kendi düşüncesiymiş gibi bir tutumla düşüncelerini açıklıyor.
Bu parçanın yazarı, yazılarında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurmuş olabilir?
Soru 7
"Almanya'nın Bremen kentinde düzenlenen 22. Dünya Karate Şampiyonası'nda 84 kilo da milli sporcu Enes Erkan, dünya şampiyonu oldu."
Yukarıdaki cümleye göre noktalama işaretleri ve yazım kurallarının kullanımına ilişkin yapılan düzeltmelerden hangisi doğrudur?
Soru 8
(I)2014 Nobel Barış Ödülü, bu yıl çocuk hakları aktivistlerine verildi. (II) Bunlardan biri, "Ben Malala" adlı biyografik kitabıyla tanıdığımız ve 2013 Avrupa Parlemantosu Saharov ödülü ile gündeme gelen bir isim. (III) Çocuklar ve gençler üzerindeki baskılar ve çocukların eğitim hakkı için verdikleri mücadeleleri bu ödülü kazanmalarını sağladı. (IV) Bugüne kadar bu ödülü alan en genç kişi olan Malala Yusufzay (17) yazdığı otobiyografik kitabıyla dikkat çekti. (V) Otobiyografisinin tümünde, aktivistin şiirsel anlatımı ve duru dili ön plana çıkıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznellik söz konusudur?
Soru 12
G-20'nin temel yönetim mekanizması olan Troyka'da bulunan ülkeler Aralık 2014 itibariyle aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 13
2015 Nobel Kimya Ödülü'nü alan Aziz Sancar hangi alanda yaptığı çalışmalar nedeniyle bu ödüle layık görülmüştür?
Soru 14
Türkiye'de İlk kez sokağa çıkma yasağı olmaksızın adrese dayalı nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?
Soru 15
Halide Edip'in Kurtuluş Savaşı yıllarında onbaşı, çavuş,başçavuş, rütbelerinde ordu hizmetinde çalıştığı dönemde yaşadıklarını anlattığı anı türündeki kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 16
Kurtuluş Savaşı’na katılan ilk beş generalden biri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı görevlerinde bulunmuş; İzmir suikastı sanıklarındandır. Suikast girişimi nedeniyle yargılanıp beraat ettikten sonra Atatürk’ün sağlığında tekrar milletvekili olabilen iki kişiden biri olan Milli Mücadele dönemi kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 17
Klasik Türk müziği sanatçısı ve “Cumhuriyetin Divası” olarak da anılan, Atatürk’ün huzurunda, özel meclislerinde şarkılar dile getiren ve Şubat 2015 yılında hayatını kaybeden ünlü Kadın Sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 18
Yurdumuzda bulunan doğal ve turistik yerler aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
Soru 20
Türkiye İstatistik Kurumu, 2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2015 yılı nüfus artış hızı kaç olarak gözlenmiştir?
Soru 24
Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğin uygun bir yerine “………………………” ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi yazılmalıdır?
Soru 26
Aşağıdaki özelliklerden hangisi halkla ilişkilerin tanımı içerisinde yer almaz?
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çağdaş anlamda ilk halkla ilişkiler uygulamasını başlatan birimdir?
Soru 29
Karşımızdaki kişinin kabul edilmeyen davranışı karşısında yaşadığımız duyguları dile getiren, suçlayıcı ve değerlendirici olmayan ben mesajlarını içeren dile “Ben Dili” denir.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisinin kullanılması “ben diline” örnek oluşturur?
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi Weber’in önerdiği ideal tip bürokrasi unsurlarından değildir?
Soru 31
“... yönetimde hiçbir şey mutlak değildir. Yönetim bir ölçü ve kıyas meselesidir..., benzer şartlarda bile olsa aynı ilke nadiren aynı şekilde uygulanır. Bu nedenle ilkeler esnek olmalı ve ihtiyaca adapte edilmelidir” diyerek yönetimin özelliklerini belirtmiş olan fransız yönetim kuramcısı kimdir?
Soru 32
Aşağıdakilerde hangisi Prof. Dr. Kurthan FİŞEK'e göre yönetimin fonksiyonları arasında gösterilemez ?
Soru 33
Bir okul yöneticisinin, tüm örgütün karmaşıklıklarını anlaması ve her bir bölümün örgütün temel hedeflerine katkısını değerlendirmesi becerisi aşağıda verilen ifadelerden hangisine sahip olduğunu gösterir?
Soru 35
Duygu, düşünce ve isteklerin yazılı veya sözlü ola­rak görsel - işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir.
Aşağıdakilerden hangisi tam bir iletişimde bu­lunması gereken öğelerden biri değildir?
Soru 36
"Çalışan personelin gösterecekleri ekstra gayret karşılığında ödüllendirilme beklentisi içinde olmaları ve Elde edecekleri, yapacaklarından fazla ise, işe karşı motive olmaları daha fazla olmaktadır." diyen bir yönetici hangi motive teorisini benimsemektedir?
Soru 37
Okul kantininde karşılaşan Elif ile Kerem arasında şu diyalog geçer:
- Kerem: Cuma günkü sınava bu akşam çalışacak mısın?
- Elif: Evet, çalışmak zorundayım.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yan­lıştır?
Soru 40
Okul Gelişim Planı ve Okul Gelişim Raporu kaç yılda bir hazırlanır?
Soru 41
5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” doğrultusunda kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini seçme ve atama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru 42
Bir eylemin ahlaki doğruluğunun standartlar ve yasalar tarafından belirlenmesi hangi etik sistemi temsil eder?
Soru 44
Bir toplumda, eskiden kalmış olmaları nedeniyle saygın tutulup, kuşaktan kuşağa iletilen kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, töre ve davranışlar olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi Etik Davranış İlkeleri arasında yer almamaktadır?
Soru 46
Yerel yönetimlerin kendi yapısı içinde gerçekleşen yönetsel faaliyetlere ne denir?
Soru 47
İdarenin KHK, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönerge gibi düzenleyici işlemler yapma yetkisine ne denir?
Soru 48
Merkezi yönetimin köydeki temsilcisi, köyün başı ve yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 49
I. Orta İlçesi – Sancar Köyü
II. Türkiye Barolar Birliği – İzmir Barosu
III. Ulaştırma Bakanlığı – TCDD Genel Müdürlüğü
Yukarıdaki idarelerden hangileri arasında Anayasa’nın 127. maddesinde düzenlenen kapsamda bir idari vesayet ilişkisi yoktur?
Soru 50
I. Belediye Başkanı
II. TBMM Üyeleri
III. Garnizon Komutanı
IV. Vali
Yukarıdaki maddelere göre, il protokolünde sıralama aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim