Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Eğitim Bilimleri Öğretim Yöntem ve Teknik Soruları

Öğretme-öğrenme ortamında soru-cevap tekniğini kullanan bir öğretmenin sorularına doğru yanıt alama
 
Öğretme-öğrenme ortamında soru-cevap tekniğini kullanan bir öğretmenin sorularına doğru yanıt alamaması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapması beklenir
Öğretme-öğrenme ortamlarında öğrencilerin sözel iletişim, kendini ifade etme, sosyalleşme ve grup e
 
Öğretme-öğrenme ortamlarında öğrencilerin sözel iletişim, kendini ifade etme, sosyalleşme ve grup etkileşimi becerilerini geliştirmesinde aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisi daha az etkilidir
Öğretme-öğrenme ortamlarında probleme dayalı öğrenme modelini kullanan bir öğretmenin aşağıdakilerd
 
Öğretme-öğrenme ortamlarında probleme dayalı öğrenme modelini kullanan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması bu modele uygun değildir
Öğretme-öğrenme ortamlarında öğrencinin pasif dinleyici olması gerektiğini savunan bir öğretmenin ö
 
Öğretme-öğrenme ortamlarında öğrencinin pasif dinleyici olması gerektiğini savunan bir öğretmenin öğretim sürecinde aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanması beklenir
I. Kısa sürede çokça bilgi aktarılması yönüyle ekonomiktir.II. Bilgi düzeyindeki hedeflerin kazandı
 
I. Kısa sürede çokça bilgi aktarılması yönüyle ekonomiktir.II. Bilgi düzeyindeki hedeflerin kazandırılmasında kullanışlı ve pratiktir.III. Öğrencilere bağımsız düşünme ve bilimsel süreç becerileri kazandırılır.IV. Problem çözme ve gerçek yaşam becer
Gözde Öğretmen derste geri dönüşüm konusunu işlemek istemektedir. Bunun için, elinde birçok plastik
 
Gözde Öğretmen derste geri dönüşüm konusunu işlemek istemektedir. Bunun için, elinde birçok plastik şişe, karton ambalaj ve atık malzeme ile sınıfa girmiştir. Tüm malzemeleri masasının üzerine koyduktan sonra, “Evimden bir günde çıkan atık malzemele
Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı yaklaşımın benimsendiği bir öğretme-öğrenme ortamı özelliği
 
Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı yaklaşımın benimsendiği bir öğretme-öğrenme ortamı özelliği değildir
Öğretme-öğrenme ortamlarında öğrencinin öğrenme çabası içine girmesi ve yaparak yaşayarak öğrenme i
 
Öğretme-öğrenme ortamlarında öğrencinin öğrenme çabası içine girmesi ve yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi gereği süreçte doğrudan rol alması Tam Öğrenme Modeli’ne göre aşağıdaki değişkenlerden hangisiyle daha çok ilişkilidir
Öğrencilerin konu hakkında yeterli ön bilgiye sahip olmadığını ve bu yüzden konunun iyi anlaşılamad
 
Öğrencilerin konu hakkında yeterli ön bilgiye sahip olmadığını ve bu yüzden konunun iyi anlaşılamadığını fark eden bir öğretmenin bu konuyu tekrar ele alacağı öğretim sürecinde aşağıdaki öğretim strateji veya yaklaşımlarından hangisini seçmesi daha
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş yaklaşımlara göre tasarlanmış bir öğretme-öğrenme ortamı özelliğidir
 
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş yaklaşımlara göre tasarlanmış bir öğretme-öğrenme ortamı özelliğidir
Gidin Anadolu köylerine, çöp toplama alanı yoktur. Köylümüz, çıkarttığı atığı değerlendirmenin yolu
 
Gidin Anadolu köylerine, çöp toplama alanı yoktur. Köylümüz, çıkarttığı atığı değerlendirmenin yolunu pratik zekâsıyla bulmuştur. İşlevini yitiren malzemesini özgün biçimde farklı amaçlar için işlevsel kılmış, elindekinin kıymetini bilip ziyan olmas
Hastanelerde uzman doktorlar hastalarını tedavi ederken beraberlerindeki asistandoktorlar onları di
 
Hastanelerde uzman doktorlar hastalarını tedavi ederken beraberlerindeki asistandoktorlar onları dikkatle izler. Uzman doktor, hastanın durumu ve tedavi yolları hakkında asistan doktorlara açıklamalar yapar. Bu süreçte uzman doktorların gözetiminde
Ayşe Öğretmen’in sınıfına başka bir şehirden yeni bir öğrenci gelmiştir. Ayşe Öğretmen, bu öğrencin
 
Ayşe Öğretmen’in sınıfına başka bir şehirden yeni bir öğrenci gelmiştir. Ayşe Öğretmen, bu öğrencinin yeni geldiği şehre ve yeni sınıfına alışmakta zorluk yaşadığını ve çeşitli uyum problemleri sergilediğini gözlemlemiştir.Bunun üzerine, sınıftaki ö
Orman yangınlarının önlenmesi ve yeşil alanların korunması konusunda farkındalık kazandırmak isteye
 
Orman yangınlarının önlenmesi ve yeşil alanların korunması konusunda farkındalık kazandırmak isteyen bir öğretmen, öğrencilerini daha önce orman yangını yaşanmış bir bölgeye götürüp burada yangının olumsuz sonuçları hakkında açıklamalarda bulunmuştu
Öğretmenim onu tanı. Sadece adıyla, soyadıyla, bilgisiyle, akademik başarısıyla değil. Onu, o yapan
 
Öğretmenim onu tanı. Sadece adıyla, soyadıyla, bilgisiyle, akademik başarısıyla değil. Onu, o yapanlarla tanı. En son neye ağladığı, en çok neye güldüğü, neye şaşırdığıyla, ilgisiyle, merakıyla, tutumlarıyla tanı. Çünkü öğrencini insan yapan özellik
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim