Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Pasaport Kanunu S-C

<p>Kanunlar ve milletlerarası anlaşmalarla tespit edilenlerden başka, Türk vatandaşları ile yabancıl
 

Kanunlar ve milletlerarası anlaşmalarla tespit edilenlerden başka, Türk vatandaşları ile yabancılar için, ne gibi belgelerin pasaport yerine geçerli kabul edilebileceği hususunda hangileri müştereken karar almaya yetkilidirler?

<p>Diplomatik pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerin
 

Diplomatik pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahate mahsus olmak üzere veya azami ... sene için, daimi görevle gidenlere de .....  tespit edilecek sürede geçerli ol

<p>Harp tehlikesi veya memleket güvenliğine veya sağlık durumuna dokunan diğer olağanüstü haller dol
 

Harp tehlikesi veya memleket güvenliğine veya sağlık durumuna dokunan diğer olağanüstü haller dolayısıyla Türk vatandaşlarının yabancı memleketlere gitmelerini kısmen veya tamamen men edebilme yetkisi kime aittir?

<p>Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe, ergin olmayan veya
 

Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına kaç yaşına kadar diplomatik pasaport veril

<p>Gümrük kapılarının açılışında hangi kurumun görüşü alınır?</p>
 

Gümrük kapılarının açılışında hangi kurumun görüşü alınır?

Son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan
 
Son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslara göre kaç yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir?
<p> İl ve ilçe belediye başkanlarına görevleri süresince hangi pasaport türü verilir?</p>
 

 İl ve ilçe belediye başkanlarına görevleri süresince hangi pasaport türü verilir?

<p>Büyükşehir belediye başkanlarına, görevleri süresince hangi pasaport türü verilir?</p>
 

Büyükşehir belediye başkanlarına, görevleri süresince hangi pasaport türü verilir?

<p>Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar il
 

Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilecek pasaport türü hangisidir?

<p>5682 sayılı Pasaport Kanunu'na göre Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar talep edenin mensup
 

5682 sayılı Pasaport Kanunu'na göre Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar talep edenin mensup bulunduğu makamın yetkili amirinin başvurusu üzerine ......... tarafından verilir. 

Boşluk bırakılan yere getirilecek ifade nedir?

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim