Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu S-C

<p>Yurtdışına gönderilen personelin verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine göreve başladıkl
 

Yurtdışına gönderilen personelin verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisindeki hastalık izin sürelerinin .... günü geçmesi halinde ilgililerin yurtdışı görevleri Komisyonca

<p>Yurt dışında görevlendirilen personelin eşlerine kurumlarınca, memuriyetleri süresince her defası
 

Yurt dışında görevlendirilen personelin eşlerine kurumlarınca, memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok ....... yıla kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde

<p>Komisyon tarafından alınacak karar uyarınca Komisyonda bulunan kurum temsilcileri ve ilgili diğer
 

Komisyon tarafından alınacak karar uyarınca Komisyonda bulunan kurum temsilcileri ve ilgili diğer yetkililerin uygulamaları yerinde görmek amacıyla bir yılda .... günü geçmemek üzere yurtdışına geçici görevle gönderilmesi halinde, ilgililere 6245

<p>Yurtdışında görev yapmakta olan din görevlileri, görevlerinin devamı niteliğinde olmak üzere hacc
 

Yurtdışında görev yapmakta olan din görevlileri, görevlerinin devamı niteliğinde olmak üzere hacca gidenlerle birlikte en çok kaç ay süreyle ilgili dış temsilciliğin onayıyla görevlendirilebilirler?

<p>Yurtdışında görevlendirilen personelin göreve başladıkları tarihten itibaren bir yıllık dönem içe
 

Yurtdışında görevlendirilen personelin göreve başladıkları tarihten itibaren bir yıllık dönem içerisinde hastalık izninin toplam kaç günü aşması hâlinde bu süreyi aşan günler için yurtdışı aylığı ödenmez? 

<p>2003/5753 tarih ve sayılı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile
 

2003/5753 tarih ve sayılı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar’ın uygulanmasın

<p>Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu aşağıdakilerden hangisinin koordinatörlüğünde kurulmuştu
 

Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu aşağıdakilerden hangisinin koordinatörlüğünde kurulmuştur?

<p>Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun kuruluşunda hangi kurumlar bulunur?</p>
 

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun kuruluşunda hangi kurumlar bulunur?

<p> Yurtdışında görevlendirilecek personelin sayısı en fazla kaçtır?</p>
 

 Yurtdışında görevlendirilecek personelin sayısı en fazla kaçtır?

<p>Yurtdışında görevlendirilen personelin görev süresi kaç yıldır?</p>
 

Yurtdışında görevlendirilen personelin görev süresi kaç yıldır?

<p>Yurtdışında görevlendirilen personelin görev süresi komisyon tarafından en fazla kaç yıl uzatılab
 

Yurtdışında görevlendirilen personelin görev süresi komisyon tarafından en fazla kaç yıl uzatılabilir?

<p>Bir personel yurtdışında en çok kaç defa görevlendirilebilir?</p>
 

Bir personel yurtdışında en çok kaç defa görevlendirilebilir?

<p>Aynı personelin ikinci kez yurtdışında görevlendirilebilmesi için yurtiçi görevine başlaması
 

Aynı personelin ikinci kez yurtdışında görevlendirilebilmesi için yurtiçi görevine başlamasından itibaren en az kaç yıl çalışmış olması şarttır?

<p>Yurtdışında görevlendirilen personel, görev süresinin sona erdiği tarihten itibaren kaç gün
 

Yurtdışında görevlendirilen personel, görev süresinin sona erdiği tarihten itibaren kaç gün içinde yurtiçindeki asli görevine başlamak zorundadır?

<p>Yurtdışında görevlendirilen personelin yurt içine döndürülmesinin nedenleri nelerdir?</p>
 

Yurtdışında görevlendirilen personelin yurt içine döndürülmesinin nedenleri nelerdir?

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim