Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


657- Devlet Memurları Kanunu

<p><strong>657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi memurların ticaret ve d
 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi memurların ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde belirtilen yasaklar arasındadır?

I. Niteliklerini II. Hizmet şartlarını III. İlerleme ve yükselmelerini IV. Atanma
 
I. Niteliklerini II. Hizmet şartlarını III. İlerleme ve yükselmelerini IV. Atanma ve yetiştirilmelerini V. Ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, devlet memurları ile ilgili yukarıdakile
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu aşağıdakilerden hangisi hakkında uygulanmaz?
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu aşağıdakilerden hangisi hakkında uygulanmaz?
I.	 Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini
takip eden aybaşında uygulanır.
II.	 Veril
 
I. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. II. Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. III. Aylıktan ke
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “itiraz” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “itiraz” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memur, ceza
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memur, cezanın uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğundan çıkarma ceza
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hâllerden biridir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre  Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda ba
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere atanan bakan müşaviri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası kararı aşağıdakilerde
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası kararı aşağıdakilerden hangisinin kararı ile verilebilir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek” fiilini
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek” fiilini işleyip disiplin cezası alan bir memura bu fiilin 4 yıl içerisinde tekerrürü hâlinde aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
657  sayılı  Devlet Memurları  Kanunu'na  göre, bir memur “Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri e
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, bir memur “Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak ” fiilin yapması ile özlük dosyasına işlenen cezayı kaç yıl sonra özlük dosyasından silinmesini isteyebilir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre  doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 10
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecbu
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler  hangi
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler hangi kadro derecesi ile memurluğa başlalar?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre memurluğun sona ermesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangi
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre memurluğun sona ermesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

ÖSYM Soruları

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim