Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


5682 Pasaport Kanunu

5682 sayılı Pasaport Kanununa göre Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar talep edenin mensup bulunduğ
 
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar talep edenin mensup bulunduğu makamın yetkili amirinin başvurusu üzerine aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmektedir?
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre  yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada
 
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine verilecek olan hususi damgalı
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre aşağıdakilerden hangisine diplomatik pasaport verilmez?
 
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre aşağıdakilerden hangisine diplomatik pasaport verilmez?
I. İçişleri Bakanlığı
II. Dışişleri Bakanlığı
III. Büyük Elçilikler
5682 sayılı Pasap
 
I. İçişleri Bakanlığı II. Dışişleri Bakanlığı III. Büyük Elçilikler 5682 sayılı Pasaport Kanununa göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri diplomatik pasaport vermeye yetkilidir?
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre gümrük kapılarının açılışında hangi bakanlığın görüşü alınır?
 
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre gümrük kapılarının açılışında hangi bakanlığın görüşü alınır?
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?
 
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?
Toplu bir halde yolculuk etmek isteyen ve en az ( ...) kişilik bir kafile teşkil eden Türk vatandaşl
 
Toplu bir halde yolculuk etmek isteyen ve en az ( ...) kişilik bir kafile teşkil eden Türk vatandaşlarına istedikleri takdirde umuma mahsus müşterek pasaport verilir Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelid
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre hususi damgalı pasaportların süreleri ile ilgili olarak hangisi d
 
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre hususi damgalı pasaportların süreleri ile ilgili olarak hangisi doğrudur ?
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre diplomatik pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenler
 
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre diplomatik pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahate mahsus olmak üzere veya azami kaç yıl için verilir ?
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Pasaport yerine geçerli vesikalardan deği
 
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Pasaport yerine geçerli vesikalardan değildir ?
Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçilik ve elçilikleri taraf
 
Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçilik ve elçilikleri tarafından verilen pasaport çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Kanunlar ve milletlerarası anlaşmalarla tespit edilenlerden başka, Türk vatandaşları ile yabancılar
 
Kanunlar ve milletlerarası anlaşmalarla tespit edilenlerden başka, Türk vatandaşları ile yabancılar için, ne gibi belgelerin pasaport yerine geçerli kabul edilebileceği hususunda hangileri müştereken karar almaya yetkilidirler. ?
5682 sayılı Pasaport Kanunu 13. maddeye göre aşağıdakilerden hangisi diplomatik pasaport verilecekle
 
5682 sayılı Pasaport Kanunu 13. maddeye göre aşağıdakilerden hangisi diplomatik pasaport verileceklerden değildir?
“5682 sayılı Pasaport Kanunu 15. maddeye göre umuma mahsus münferit pasaportlar Kanun’da yazılı isti
 
“5682 sayılı Pasaport Kanunu 15. maddeye göre umuma mahsus münferit pasaportlar Kanun’da yazılı istisnalar saklı kalmak ve (……. ) aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde geçerli olmak üzere düzenlenir .” Yukarıdak

ÖSYM Soruları

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim