Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


5018 Test

Aşağıdakilerden hangisi, bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde uyulması gereken ilkele
 
Aşağıdakilerden hangisi, bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde uyulması gereken ilkelerden biri değildir?
Maliye Bakanlığı, mali istatistikleri derlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin görüşünü almak zo
 
Maliye Bakanlığı, mali istatistikleri derlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin görüşünü almak zorunda değildir?
"Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile
 
"Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere Cum
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bütçelerin Uygulama Esaslarına göre, Genel veya kıs
 
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bütçelerin Uygulama Esaslarına göre, Genel veya kısmi seferberlik, savaş ilanı veya Bakanlar Kurulu kararıyla zorunlu askeri hazırlıkların yapıldığı olağanüstü hallerde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarm
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıda yapılan tanımlardan hangisi yanlışt
 
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıda yapılan tanımlardan hangisi yanlıştır?
“Bu Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarele
 
“Bu Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrolünü kapsar. Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından kamu
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisinin yazılı izniyle muteme
 
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisinin yazılı izniyle mutemet, üzerindeki avans veya adına açılan kredi tutarını başka bir mutemede devredebilir?
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi dev
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin hangi sorumluluğunu ortadan kaldırmaz?
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre üst yöneticiler ile ilgili aşağıdaki ifadede
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre üst yöneticiler ile ilgili aşağıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Bakanlıklarda ………. diğer kamu idarelerinde ……………….., il özel idarelerinde ……
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri;
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getirece
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 5018 sayılı kanunun yönetmeliğine göre ödeme belgesi en az kaç
nü
 
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 5018 sayılı kanunun yönetmeliğine göre ödeme belgesi en az kaç nüsha şeklinde düzenlenir?
Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğine göre Danışmanlık
Hizmet Alımları Kabul T
 
Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğine göre Danışmanlık Hizmet Alımları Kabul Teklif Belgesinin yetkili makama sunulduğu tarihten iş gününden itibaren kaç günü geçmemek üzere idarece belirlenecek sürede yetkili makamca, muayene
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü kanununa göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru d
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü kanununa göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
I.Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları göste
 
I.Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi, II. Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim