Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


4735 Test

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre; sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmes
 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre; sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespitinde hangi mercii yetkilidir?
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, d
 
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarınuygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan ……….yıl süre ile yüklenici ile birl
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil ve
 
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç …………….. gün içinde verilir. 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; Muayene ve kabul
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil ve
 
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç …………….. gün içinde verilir.
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; yasak fiil ve davranışlarda bulunanlara mahkeme kar
 
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; yasak fiil ve davranışlarda bulunanlara mahkeme kararı olmadan en fazla ne kadar süre ihalelere katılma yasağı verilir.
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; aşağıdakilerden hangisi “yasak fiil ve davranışlar”
 
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; aşağıdakilerden hangisi “yasak fiil ve davranışlar” kapsamında değildir?
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; sözleşme kapsamında yapılabilecek ilave işler de şa
 
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; sözleşme kapsamında yapılabilecek ilave işler de şartların uygun olması durumunda birim fiyat teklifalmak suretiyleihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerisözleşme bedelinin yüzde kaçına kad
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; sözleşme kapsamında yapılabilecek ilave işler de şa
 
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; sözleşme kapsamında yapılabilecek ilave işler de şartların uygun olması durumunda anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin yüzde kaçına kadar aynı yükleniciye yaptır
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; aşağıdaki durumların hangisinde sözleşme feshedilme
 
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; aşağıdaki durumların hangisinde sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacaklar geri ödenir?
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; İdarenin fesih kararı alması durumunda, bu karar ta
 
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; İdarenin fesih kararı alması durumunda, bu karar tarihini izleyen aç gün içinde yükleniciye bildirir?
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa g
 
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilen tarihi izleyen en fazla kaç gün içinde fesih kararı alınır?
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; sözleşmenin devri ile ilgili verilen bilgilerden ha
 
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; sözleşmenin devri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; Yüklenicinin mücbir sebeplerle sözleşmedeki süreye
 
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; Yüklenicinin mücbir sebeplerle sözleşmedeki süreye uyamayacağı durumlarda, bu durumu mücbir sebebin ortaya çıkmasından itibaren kaç gün içinde idareye bildirmelidir?
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; aşağıdakilerden hangisi süre uzatımı verilmesi, söz
 
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; aşağıdakilerden hangisi süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar için değerlendirilecek “mücbir sebepler” den değildir?
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin
 
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanuna göre; teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri için kurulan muayene ve kabul komisyonları en az kişiden oluşur?
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim