Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


4734 Test

4734 Sayılı Kamu İhale Kurumu kanuna göre başkan ve üyelerinin aylık alacakları ücret kim tarafından
 
4734 Sayılı Kamu İhale Kurumu kanuna göre başkan ve üyelerinin aylık alacakları ücret kim tarafından belirlenir?
4734 Sayılı Kamu ihale kanuna göre  kurumu görevini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisine bağl
 
4734 Sayılı Kamu ihale kanuna göre kurumu görevini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisine bağlı hareket eder?
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi bu kanunun temel ilkelerinden biri değ
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi bu kanunun temel ilkelerinden biri değildir?
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi  “pazarlık usulünü” tanımlar?
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi “pazarlık usulünü” tanımlar?
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usu
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında kaç yıla kadar ihalelere katılma yasağı verilir?
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan s
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırma görevi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onayl
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç ………gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; Büyükşehir olmayan belediyelerin sınırları dahilinde bulunan i
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; Büyükşehir olmayan belediyelerin sınırları dahilinde bulunan idarelerin kaç Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları doğrudan temin yoluyla alınabilir?
16. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler
 
16. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin kaç Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları doğrudan temin yoluyla alınabilir?
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; pazarlık usulü yapılabilecek ihalelerden değildir?
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; pazarlık usulü yapılabilecek ihalelerden değildir?
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; belli istekliler arasında ihale usulünde teklif veren sayısı k
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; belli istekliler arasında ihale usulünde teklif veren sayısı kaçtan az ise ihale iptal edilir?
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usule ne denir?
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ön ilanda belirtilmesi gereken hususlardan değildir?
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ön ilanda belirtilmesi gereken hususlardan değildir?
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıdaki ihalelerden hangisinde “Kamu İhale Bültenine” ilan ve
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıdaki ihalelerden hangisinde “Kamu İhale Bültenine” ilan verme zorunluluğu yoktur?
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan i
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden pazarlık usulü ile yapılacak olanlar en az kaç gün önce ilan edilir?
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim