Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


4483 Test

4483 Sayılı Kanun'a göre zorunlu hallerde dahil olmak üzere soruşturma açılma izni, yetkili merci ta
 
4483 Sayılı Kanun'a göre zorunlu hallerde dahil olmak üzere soruşturma açılma izni, yetkili merci tarafından kaç gün içerisinde verilmelidir?
4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 3. Maddesinde açıkç
 
4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 3. Maddesinde açıkça belirtilen “Soruşturma izni yetkisi” ile ilgili aşağıda verilen izin eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu 7. Maddesinde yer ala
 
4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu 7. Maddesinde yer alan Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç k
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci,
 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil (zorunlu hâller hariç) en geç kaç gün içinde verir?
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre kaymakamlar içi
 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre kaymakamlar için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre ilçe belediye
 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre ilçe belediye meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre merkez ilçede g
 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre merkez ilçede görev yapan bir okul müdür yardımcısı hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, soruşturma izn
 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, soruşturma izni verilen aşağıdakilerden hangisinin itirazına bölge idare mahkemesi bakar?
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar­gılanması Hakkında Kanun’a göre, soruşturma iz
 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar­gılanması Hakkında Kanun’a göre, soruşturma izni ve­ rilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memurun itirazı yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli  lerinin Yar­gılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdaki me
 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli lerinin Yar­gılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturma sını il cumhuriyet başsavcılığı yapar?
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci,
 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını aşağıdakilerden hangisine bildirir?
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar­gılanması Hakkında Kanun’a göre, aşağıdakilerd
 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar­gılanması Hakkında Kanun’a göre, aşağıdakilerden han­gisi yanlıştır?
4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, itiraz süresi,
 
4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, itiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?    
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, yetkili merci,
 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön incelemeyle birlikte ve zorunlu hallerde verilen süre de dâhil olmak üzere e
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Kademe ilerleme
 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kural olarak hangi organ tarafından verilir?

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim