Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


3071 Test

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine gönder
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması en geç kaç gün içinde sonuçlandırılır
“Türkiye’de ikamet eden .........  karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin .......
 
“Türkiye’de ikamet eden .........  karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin ....... yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler. .” 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre yukarıdaki ifa
"  ................. , görevleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, kamu kuru
 
"  ................. , görevleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi alma, ilgilileri çağırıp bilgi alma, idari denetimin yapılmasını
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ika
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu hakkında dilekçe sa
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanu­nu’na göre dilek ve şikayetleri konusunda yetk
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanu­nu’na göre dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makam­ lara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiple rine en geç kaç gün içinde olarak ce
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre dilekçe hakkını usulüne uygun bir şeki
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre dilekçe hakkını usulüne uygun bir şekilde kullanan bir şahsa başvurunun sonucu ya da yapılmakta olan işlemin safahatı en geç ne kadar süre içerisinde bildirilir?
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya ye
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden hangisi incelenir?
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya y
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre yabancıların yazacakları dilekçeler iç
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre yabancıların yazacakları dilekçeler için hangi dil veya dillerin kullanılması zorunludur?
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğr
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre; Türkiye Büyük Millet Meclisine gö
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre; Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerde, dilekçeyi gönderen kişiye ait, aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekli değildir?
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre ilgili kurum ve kuruluşlara Türkiye Bü
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre ilgili kurum ve kuruluşlara Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyon tarafından gönderilen dilekçelere en geç kaç gün içinde cevap verilir?
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre Dilekçe, konusuyla ilgili olm
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
“Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kam
 
“Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hak-kında, - - - ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.”3071 sayılı Di
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim