Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


2886 Test

Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı kanuna göre ihale usullerinden biri değildir?
 
Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı kanuna göre ihale usullerinden biri değildir?
2886 Sayılı Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisinin ihale ilanlarında bulunması zorunlu değildir?
 
2886 Sayılı Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisinin ihale ilanlarında bulunması zorunlu değildir?
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre; Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı
 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre; Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle kaç defa duyurulur?
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre Askeri ihale komisyonlarının kaç kişiden ibaret olacağı ve n
 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre Askeri ihale komisyonlarının kaç kişiden ibaret olacağı ve nasıl kurulacağı hangi hukuki araç ile tespit edilir?
55) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdaki şahıslardan hangileri doğrudan veya dolayl
 
55) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdaki şahıslardan hangileri doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılabilir?
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre  İhaleye katılabilme şartları: Bu Kanuna göre yapılacak ih
 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre İhaleye katılabilme şartları: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için aşağıda belirtilen Şartlarından hangilerine sahip olmaları gerekmektedir? I. Kanuni ikametgah sahibi olmak
53)  2886 Sayılı  Devlet İhale Kanununa göre   Muayene ve kabul işlemlerinin nasıl yapı
 
53) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Muayene ve kabul işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin yönetmelik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur ?
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Muayene ve kabul işlemleri ile ilgili olarak Teslim edilen
 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Muayene ve kabul işlemleri ile ilgili olarak Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak en az kaç kişilik muayene ve kabul heyetleri tarafından ya
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre 83 üncü maddenin (c) bendinde yazılı fiil ve davranışları
 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre 83 üncü maddenin (c) bendinde yazılı fiil ve davranışları yapanlarla ilgili olarak haklarında uygulanabilecek yaptırımlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre “ 83 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlar
 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre “ 83 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi İhale işlemlerinin hazırlanması,
 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında belirtilen Yasak fiil ve davranışlardan değildir?
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Emanet komisyonları eliyle yapılabilecek işlere ait uygula
 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Emanet komisyonları eliyle yapılabilecek işlere ait uygulama esasları Milli Savunma, Maliye, Bayındırlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Köy İşleri ve Kooperatifler bakanlıklarınca hazırlanacak
45) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi emanet komisyonları eliyle emane
 
45) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi emanet komisyonları eliyle emaneten yaptırılabilecek işlerden değildir ?
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının yerel ihtiyaçl
 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının yerel ihtiyaçlarının karşılanmasında taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve kiraya verilmesinde uygulanacak esaslar 79. Maddede belirtilen Bakanlıkla
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Köy sınırları içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetind
 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Köy sınırları içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların işgalcilerinden tahsil edilen ecrimisil gelirlerinin yüzde kaçı 442 sayılı
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim