Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


222 Test

 “  Özel yetenekli öğrencilerin eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri
 
 “  Özel yetenekli öğrencilerin eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kapasitelerini en üst düzeyde kullanmaları ve üst öğrenime, meslek hayatına ve toplumsal yaşama hazırlanmalarını, amaçlar.  ” 
 “ Mülki amirler, ................. ve .................  ilköğrenim çağındaki çoc
 
 “ Mülki amirler, ................. ve .................  ilköğrenim çağındaki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine yardımla ve her türlü tedbiri
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre Devlet bütçesinden konulan ödenek ile diğer giderler
 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre Devlet bütçesinden konulan ödenek ile diğer giderlerin % 70’i münhasıran aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisine sarf edilir
   I. Tamamlayıcı sınıflar ve kurslarII. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslarIII. Özel eği
 
   I. Tamamlayıcı sınıflar ve kurslarII. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslarIII. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri isteğe bağlı ilköğret
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre Mecburi ilköğretim çağı ne zaman başlar?
 
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre Mecburi ilköğretim çağı ne zaman başlar?
<p>.................., kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve ahla
 

.................., kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre yukar

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı
 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir?
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre Öğrenci Davra
 
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca verilen kınama yaptırımları aşağıdakilerden hangisinin onayı ile sonuçlandırılır?
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na
göre muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan
tebliğe rağme
 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen, çocuğun okula devam etmediği beher gün için kaç Türk lirası idari para
Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri okulun korunması ve işlerin aksam
 
Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri okulun korunması ve işlerin aksamaması için kim tarafından ayarlanır?
Bir köy halkı, iş ve üretim hayatının gereği olarak veya olağanüstü sebeplerle yayla, otlak ve bağ g
 
Bir köy halkı, iş ve üretim hayatının gereği olarak veya olağanüstü sebeplerle yayla, otlak ve bağ gibi yerlere taşındığında, çocukların okula devam edebilmesi için nasıl bir yol izlenir?
"Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında ............ dekardan az ve .......... dekardan çok olm
 
"Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında ............ dekardan az ve .......... dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur." Yukarıda bırakılan boşlukları sırası ile hangi sayılar gelmelidir?
222 sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu’na göre parasız okullara gelir sağlamak için seçilen toprakla
 
222 sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu’na göre parasız okullara gelir sağlamak için seçilen topraklar en fazla kaç dekar olur?
Nüfus hüviyet cüzdanı bulunmayan veya henüz nüfus kaydı yaptırılmamış bulunan çocukların yaşları, ço
 
Nüfus hüviyet cüzdanı bulunmayan veya henüz nüfus kaydı yaptırılmamış bulunan çocukların yaşları, çocuklar görülmek suretiyle, ………… …….………. tayin ve tesbit olunarak bunlar da mecburi öğrenim çağında olanlar çizelgesine yazılırlar. Yukarıda yazıl
222 sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
222 sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim