Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

.
4 Ağustos 2016 - 23:44

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (04/08/2016 - 19/08/2016) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

1

Tanzimat basını dili hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

Bitkilere gen transferi alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji Bölümü

Yrd. Doç.

3

1

Turunçgiller (Rutaceae) Familyası Moleküler, Anatomi, Polinoloji konularında uzmanlaşmış olmak.

Fen Fakültesi

Fizikokimya

Yrd. Doç.

1

1

Polimerlerin modifikasyon kinetiği alanında deneyimli olmak.

Fen Fakültesi

Genel Biyoloji

Yrd. Doç.

1

1

Mikoloji taksonomi alanında doktora yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Genel Fizik

Yrd. Doç.

2

1

Dipolar Bose Einstein yoğuşumları alanında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehircilik

Yrd. Doç.

3

1

Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında deneyimli olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Bilimleri

Yrd. Doç.

1

1

Biyolojik ilhamlı optimizasyon algoritmaları alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Fotoğrametri

Yrd. Doç.

1

1

Mobil lidar teknolojileri alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Genel Jeoloji

Yrd. Doç.

1

1

Pliyokuvaterner denizel çökellerde biyoçeşitlilik analizleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Hidrolik

Yrd. Doç.

2

1

Su dağıtım şebekelerinin maliyet optimizasyonu alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

Yrd. Doç.

2

1

Ilık hidro şekillendirme alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Böl.

Yrd. Doç.

1

1

Demir Alüminyum esaslı alaşımlar alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Termodinamik

Yrd. Doç.

1

1

Ejektörlü soğutma sistemleri alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Uygulamalı Jeoloji

Yrd. Doç.

1

1

AHP-CBS birleşimiyle yer altı suyu kalitesi ve kırıntılı kayaçların kökeni alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç.

1

1

Gıda Mühendisi olmak, Et ve Et ürünlerinde baharat kullanımı ve antioksidan etkisi alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doç.

1

1

Ultrason eşliğinde periferik sinir bloğu uygulamasında yurtdışı deneyimine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları (Endokrin)

Yrd. Doç.

2

1

Gebelik diyabeti alanında deneyimli olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Yrd. Doç.

2

1

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği mezunu olmak. Tat tercihleri alanında deneyimli olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Viroloji

Yrd. Doç.

2

1

 

Ziraat Fakültesi

Endüstri Bitkileri

Yrd. Doç.

1

1

Nohut konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Yrd. Doç.

1

1

Tahıl yetiştiriciliği alanında çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım İşletmeciliği

Yrd. Doç.

1

1

Tarımsal değerlemede doktora yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Makinaları

Yrd. Doç.

1

1

Hasat-Harman makinaları alanında doktora yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Yrd. Doç.

1

1

Sulama teknolojileri alanında deneyim sahibi olmak.

Ziraat Fakültesi

Hayvan Yetiştirme

Yrd. Doç.

1

1

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında deneyim sahibi olmak.

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 4.8.2016 - İlan Bitiş: 19.8.2016

Bu ilan 1165 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Akademik İlanlar

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alım İlanı
 
Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00' ye kadar yapılması gerekmektedir.
Görüntülenme: 801 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 818 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:32
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1272 Yorum: 0 Tarih: 12 Aralık 2016 - 21:59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 864 Yorum: 0 Tarih: 8 Aralık 2016 - 20:17
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 718 Yorum: 0 Tarih: 6 Aralık 2016 - 20:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 944 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:25
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 832 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:20
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 815 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:29
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 716 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:25
Nato Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00'de T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde yapılacaktır.
Görüntülenme: 937 Yorum: 0 Tarih: 11 Kasım 2016 - 23:25
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim