Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

.
18 Haziran 2016 - 17:26

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (16/06/2016 - 01/07/2016) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Edebiyat Fakültesi

Alman Dilbilimi

Profesör

1

1

 

Fen Fakültesi

Biyokimya Anabilim Dalı

Profesör

1

1

 

Fen Fakültesi

Organik Kimya

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

 

İletişim Fakültesi

Kişilerarası İletişim

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Makinaları

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Mekanik (İnşaat)

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Yöneylem Araştırması

Profesör

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyonu

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Nefroloji)

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

Açık kalp cerrahisinde ılık priming solüsyonu kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Profesör

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Histoloji - Embriyoloji

Profesör

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Profesör

1

1

Tahıl yetiştiriciliği ve ıslahı alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Karşılaştırmalı Edebiyat

Doçent

1

1

 

Fen Fakültesi

Anorganik Kimya

Doçent

1

1

 

Fen Fakültesi

Genel Fizik

Doçent

1

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Doçent

1

1

 

Sivil Havacılık YO

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

 

Beyşehir A.A. Uygulamalı Bil. YO

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Yrd.Doç.

1

1

 

Beyşehir A.A. Uygulamalı Bil. YO

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Yrd.Doç.

1

1

 

Beyşehir A.A. Uygulamalı Bil. YO

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Yrd.Doç.

1

1

 

Beyşehir A.A. Uygulamalı Bil. YO

Sosyal Hizmet Bölümü

Yrd.Doç.

3

1

 

Beyşehir A.A. Uygulamalı Bil. YO

Sosyal Hizmet Bölümü

Yrd.Doç.

3

1

 

Çumra Uygulamalı Bilimler YO

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yrd.Doç.

3

1

 

Edebiyat Fakültesi

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd.Doç.

3

1

 

Edebiyat Fakültesi

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Yrd.Doç.

3

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Yrd.Doç.

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Tarihi

Yrd.Doç.

1

1

Serbest bölgeler ve bölgesel kalkınma alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd.Doç.

1

1

Sosyal medyanın kamuoyu oluşturma ve siyasal katılma üzerine etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Sinema

Yrd.Doç.

1

1

 

İletişim Fakültesi

Sinema

Yrd.Doç.

1

1

 

Karapınar Aydoğanlar MYO

Gıda Teknolojisi

Yrd.Doç.

1

1

 

Kulu MYO

Dış Ticaret

Yrd.Doç.

2

1

 

Mimarlık Fakültesi

Bina Bilgisi

Yrd.Doç.

1

1

 

Mimarlık Fakültesi

Bölge Planlama

Yrd.Doç.

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Yazılımı

Yrd.Doç.

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Tesisleri

Yrd.Doç.

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Proses ve Reaktör Tasarımı

Yrd.Doç.

3

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Yrd.Doç.

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Yrd.Doç.

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Psikiyatri Hemşireliği

Yrd.Doç.

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Politikaları ve Sağlık Ekonomisi

Yrd.Doç.

1

1

 

Sivil Havacılık YO

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Yrd.Doç.

1

1

 

Sivil Havacılık YO

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Yrd.Doç.

1

1

 

Sivil Havacılık YO

Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü

Yrd.Doç.

1

1

 

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Yrd.Doç.

2

1

 

Spor Bilimleri Fakültesi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Yrd.Doç.

3

1

 

Teknik Bilimler MYO

Kimya Teknolojisi

Yrd.Doç.

1

1

 

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Yazılımı

Yrd.Doç.

1

1

 

Teknoloji Fakültesi

Malzeme

Yrd.Doç.

3

1

Sıvı-sıvı arayüzeyde adsorpsiyon ve kompleks oluşumu üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Malzeme

Yrd.Doç.

3

1

 

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd.Doç.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Biyoistatistik

Yrd.Doç.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Yrd.Doç.

3

1

İleri laparoskopik cerrahi uygulamalarında deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd.Doç.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Yrd.Doç.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Yrd.Doç.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Yrd.Doç.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Yrd.Doç.

2

1

 

Veteriner Fakültesi

Mikrobiyoloji

Yrd.Doç.

2

1

Corynebacterium pseudotuberculosis fosfolipaz d (PLD) geninin aktarımı ve PLD enziminin aşı olarak kullanılması üzerine çalışmaları olmak.

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 16.6.2016 - İlan Bitiş: 29.6.2016

Bu ilan 848 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Akademik İlanlar

TÜBİTAK TÜSSİDE Personel Alım İlanı
 
Başvuruların en geç 12/01 / 2017 tarihi saat 17:00' ye kadar yapılması gerekmektedir.
Görüntülenme: 858 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:16
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 880 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:32
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1357 Yorum: 0 Tarih: 12 Aralık 2016 - 21:59
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 915 Yorum: 0 Tarih: 8 Aralık 2016 - 20:17
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 778 Yorum: 0 Tarih: 6 Aralık 2016 - 20:38
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 1013 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:25
Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 894 Yorum: 0 Tarih: 5 Aralık 2016 - 20:20
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 881 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:29
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 770 Yorum: 0 Tarih: 17 Kasım 2016 - 02:25
Nato Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00'de T.C. NATO Daimi Temsilciliğinde yapılacaktır.
Görüntülenme: 997 Yorum: 0 Tarih: 11 Kasım 2016 - 23:25
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim