Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Başvurular 12.05.2016 ile 26.05.2016 tarihleri arasında http://www.sbu.edu.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu"nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 26.05.2016 tarihi mesai bitimine kadardır.
4 Mayıs 2016 - 13:20

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4 (dört) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7 (yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU BİLGİLERİ

A. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler),

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır). (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

g. İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek,

h. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

i. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

B. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL NİTELİKLER

1. SİSTEM UZMANI (1 kişi - 4 Kat - Tam Zamanlı)

a) Sistem Yönetimi Konusunda;

* Farklı teknolojik işletim sistemlerinin birlikte çalıştırılması ve olası problemlere çözüm üretilmesi konularında çok iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

* Linux Bash Script, Sistem Güvenliği, IP Tables konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

* Sunucu donanımı, RAID yapısı, SAN ve NAS storage yapısı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

* Sanallaştırma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

* Veri merkezi yönetimi, Merkezi log yönetimi, yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

* Depolama sistemleri, mantıksal hacim yönetimi (LVM), RAID, snapshot ve SAN Switch yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

* Red Hat Enterprise Linux sunucu sistemlerinin gerektiğinde Microsoft Active Directory yapısı ile entegrasyonunu sağlayabilecek bilgiye sahip olmak,

* Firewall, IPS, IDS ve sistem güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) Network Altyapısı Konusunda Aranacak Nitelikler

* Yönetilebilir switchlerin minimum konfigürasyonu (IP, Password, Telnet erişim konfigürasyonu) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

* Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

* OSI, TCP- IP konusunda bilgili, UDP, TCP paket yapısı hakkında temel bilgilere sahip olmak.

c) Tercih Nedeni Olacak Nitelikler

* Kurumsal bilgisayar ve en az 5000 kullanıcılı ortamda; kurulum, bakım, destek faaliyetlerini sürdürmüş ve yönetmiş olmak,

* En az 30 (otuz) fiziksel veya sanal sunuculu ortamda, sunucu kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini yapmış olmak,

* HPC (High Performance Computing ) konusunda bilgi deneyim sahibi olmak,

* MS Exchange, Zimbra veya Postfix vb. tabanlı e-posta sunucularının kurulum, yapılandırma ve yönetimini yapmış olmak,

* SAN Switch topolojisi, WWN, Block, ISCSI, HBA kart vb. storage network teknoloji ve terminolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

* Kurumsal Mail Sunucusu yönetme, mail gateway ürünlerini yönetme tecrübesi olmak,

* Wireless network (Access Point Kurulumu ve yönetimi) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

* MCSA, CCNA veya CCNP sertifikalarına sahip olmak.

2. PROJE YÖNETİCİSİ (1 kişi - 4 Kat -Tam Zamanlı)

a) Proje Yönetimi Konusunda Aranacak Nitelikler

* .NET Teknolojileri ile en az 5 yıl aktif yazılım geliştirme tecrübesi olmak,

* YÖK uygulamaları, önlisans, lisans, lisansüstü eğitim öğretim süreçleri ile ilgili akademik yazılımlar konusunda proje yönetimi tecrübesine sahip olmak,

* En az 3 yıllık bilişim takımı ve proje yönetme deneyimine sahip olmak,

* Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,

* En Az 5000 kullanıcılı bir uygulama geliştirme süreçlerinde yönetici olarak görev almış olmak,

* Web programlama konularında (html, css, javascript, jquery, vb.) ve kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

* Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

* TFS, GIT, SVN vb. sürüm kontrol sistemlerini kullanmış olmak,

* Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde ölçeklenebilir yazılımlar geliştirmek ve geliştiren ekip yönetim tecrübesine sahip olmak,

* MSSQL Server, Oracle vb. RDBMS sistemleri üzerinde proje geliştirmiş olmak

* Couchbase, MongoDB vb. NoSql uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmak

* Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,

* SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,

* Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV ürünlerinde deneyimli olmak,

b) Tercih Nedeni Olacak Nitelikler

* Yüksek Lisans veya Doktora unvanına sahip olmak,

* PMP veya ITIL/COBIT eğitimi almış olmak,

* Bilgi Güvenliği alanında ISO 27001 eğitim almış olmak,

3. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (4 kişi - 2 veya 3 Kat - Tam Zamanlı)

a) Yazılım Geliştirme Konusunda Aranacak Nitelikler

* Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,

* Sözleşme ücret tavanının iki katına kadar ücret alacaklar için en az 3 yıl .NET/C#/ASP.NET tecrübesi, sözleşme ücret tavanının üç katı ücret alacaklar için en az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET iş tecrübesi olmak,

* Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

* .NET Framework 4.5, WPF, MVC konularında deneyimli olmak,

* Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,

* Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

* Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

* MSSQL Server bilgisine sahip olmak,

* Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN vb.) kullanmış olmak,

b) Tercih Nedeni Olacak Nitelikler

* YÖK uygulamaları, Önlisans, Lisans, Lisansüstü eğitim öğretim süreçleri ile ilgili akademik yazılımlar konusunda uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

* Android ve/veya IOS ortamında uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

* 2 veya 3 kat olması sınav sonucuna göre belirlenecektir.

4. TASARIM UZMANI (1 kişi - 2 Kat- Tam Zamanlı)

a) Web Tasarım Konusunda Aranacak Nitelikler

* Photoshop, CorelDRAW, HTML, CSS, ile çok iyi derecede tasarım geliştirme bilgi, beceri ve iş tecrübesine sahip olmak,

* Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirmeleri konusunda .NET/C#/ASP.NET ile yazılım geliştirme bilgi, beceri ve tecrübesine sahip olmak,

b) Tercih Nedeni Olacak Nitelikler

* YÖK uygulamaları, Önlisans, Lisans, Lisansüstü eğitim öğretim süreçleri ile ilgili akademik yazılımlar konusunda tasarım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

* Android ve/veya IOS ortamında tasarım ve yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

C. BAŞVURU BİLGİLERİ

a) Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Başvurular 12.05.2016 ile 26.05.2016 tarihleri arasında http://www.sbu.edu.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu"nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 26.05.2016 tarihi mesai bitimine kadar "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüsü, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

b) Başvuru için İstenilen Belseler

* Fotoğraflı Başvuru Formu,

* Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

* Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

* Son altı ay içerisinde alınmış Adli sicil belgesi,

* "Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler" başlığının (d)

maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.),

* "Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler" başlığının (e)

maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

* Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,

* Özgeçmiş,

* İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).

c) Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30'ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 4 (dört) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır.

II. SINAV BİLGİLERİ

A. SINAVA ÇAĞRI

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.sbu.edu.tr sitesinde 31.05.2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Uygulamalı Sınav tarihi ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır."

B. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav, 06.06.2016 tarihinde saat 10.00'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlük

Binasında yapılacaktır. Uygulamalı sınav tarihi ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

C. SINAV ŞEKLİ

Yapılacak sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

D. SINAV KONULARI,

Yazılı sınavda adaylara aşağıda belirtilen konulardan sorular sorulacaktır.

1- Yazılım Mühendisliği,

2- Proje Yönetimi,

3- Veri tabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,

4- Program Dilleri (C# veya Java),

5- Spring, JSF, ASP.Net gibi web tabanlı uygulama,

6- Bilgisayar Ağları,

7- Bilgi Güvenliği,

8- İşletim Sistemleri,

9- Yazılım mimarisi,

10- Pozisyonla ilgili di konular,

11- İş zekası süreçleri.

E. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

F. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. Uygulamalı sınav sonuçları, www.sbu.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve adaylara e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

G. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

H. YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE KURUM YETKİSİ

Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve düzenlenecek sözleşmeler uyarınca ücret ödemeye yetkili olacaktır.

III. DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

İlan olunur.

 
 
 

İlan süresi bitmiştir
İlan Başlangıç: 4.5.2016 - İlan Bitiş: 26.5.2016

Bu ilan 658 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer 4/B İlanları

ÇSGB Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
Başvuruların son teslim tarihi 13.01.2017 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir.
Görüntülenme: 789 Yorum: 0 Tarih: 3 Ocak 2017 - 23:19
Yargıtay zabıt katibi uygulamalı sınav sonuçları açıklandı
 
Sonuçlar için Tıklayın.
Görüntülenme: 778 Yorum: 0 Tarih: 30 Aralık 2016 - 21:47
Adalet Bakanlığı 810 İcra Katibi Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 842 Yorum: 0 Tarih: 30 Aralık 2016 - 19:38
SGK Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 865 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:47
SGK Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 759 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:45
Ceza ve Tevkifevleri 978 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
Başvurular 02 Ocak 2017 günü başlayıp, 13 Ocak 2017 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Görüntülenme: 786 Yorum: 0 Tarih: 28 Aralık 2016 - 21:35
Enerji Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
.
Görüntülenme: 806 Yorum: 0 Tarih: 22 Aralık 2016 - 20:28
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
 
Başvuru tarihleri 19/12/2016 - 06/01/2017
Görüntülenme: 942 Yorum: 0 Tarih: 19 Aralık 2016 - 20:29
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 avukat alacak
 
Posta ile yapılan başvurularda, “Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu” ile yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak son başvuru tarihine (30/12/2016) kadar Bakanlık genel evrakına ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Görüntülenme: 829 Yorum: 0 Tarih: 17 Aralık 2016 - 18:08
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim