Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Soru 3
Bu ay, planladığımız kadar tasarruf yapamazsak —–demektir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse, cümle “bir işte ölçüyü yitir­mek, duruma hâkim olamamak” anlamı kazanır?
Soru 4
Bineceği at, yelesi ve kuyruğu siyah, sağ ön bacağında beyaz bir leke olan, güneşte kısa tüyleri parlayan sütlü kahve renginde, bin altınlık, heybetli bir İngiliz kısrağıydı ki yürüyüşünde bile bir asalet vardı. Dörtnala kalktığında bir yay gibi geriliyor, karnı yere değecek gibi oluyor, küçük kulakları arkaya yatıyordu.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
Soru 9
I. Bilmiyorum, gece yarısı eğlencesi bu mu?
II. Nasıl kor, bir güzel gözyaşı döktü mü insana?
III. Mehtapsız gecelere emanet etmem doğru mu?
IV. Alır vurur yere, bir hüzün çöktü mü zamana?
Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde soru işareti gereksiz kullanılmıştır?
Soru 10
Sanatla ilgisi okuduğu üç beş kitabın sınırını aşmayanların ya da sanatı hâlâ bir zevk aracı olarak kabul edenlerin beğenisi tutarlı bir ölçü olamaz bizim için. Bir emek ve ustalık ürünü olan bir şiir, onun çilesini çekmemiş sorumsuz okuyucunun beğenisine kurban edilemez. Okuyucuların görüşü ölçü olsaydı Batı'da "çok satan" kitapların en büyük sanat ürünleri olarak kabul edilmesi gerekirdi. Oysa "çok satanlar" bir sanat eseri olarak bile kabul edilmiyor.
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 11
Yıllar önce sinemada bir film izledim; beni çok etkiledi, heyecanlandırdı. Onu birkaç kere daha izlemeye gittim. Film, bir tiyatro oyunundan aktarma değildi. Ama büyük ölçüde kapalı bir mekânda geçiyordu. Ortalıkta yalnızca birkaç kişi vardı. Başkalarının ölçüsüne bakarsanız o, bir piyesti. Ama bence piyes değil, mükemmel bir sinema filmiydi. Çünkü tiyatro diliyle değil, sinema diliyle gerçekleştirilmişti. Tiyatroyla sinema arasındaki en kalın çizgi ise kullanılan dildir.
Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 12
Kamu tüzel kişiliğine haiz ve özel bütçeli olarak nitelendirilen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı(TİKA) hangi kuruma bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir?
Soru 13
Ekim 2018 'de hayatını kaybeden  İstanbul'un gözü' lakabıyla bilinen, İngiltere’de yayımlanan “Photography Annual Antolojisi” tarafından dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri seçillen ve Boğaziçi Üniversitesi fahri doktora unvanlı foto muhabirimiz kimdir ?
Soru 14
2018 Yılı 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunu kazanan sporcu kimdir??
Soru 15
1776 yılında yazdığı 'Ulusların Zenginliği' adlı kitabıyla tanıdığımız iskoç ekonomist kimdir?
Soru 16

25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul Zirvesi sırasında Türkiye'nin önderliğinde kurulan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17
Sir Arthur Conan tarafından tasarlanan İngiliz dedektif hayali kahraman hangisidir?
Soru 18
Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın 2008 yılında vefatından sonra yapılan bir araştırmada en fazla oyu alarak "Yaşayan En Büyük Türk Şairi" olarak gösterilen ve Kasım 2015'te hayatını kaybeden şair ve İnsan Hakları savunucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 19
Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yer yüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!
Şiiriyle tanıdığımız Bayrak Şairi olarak bilinen şair aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 20
Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen “Dünya Botanik Expo” su 2021 yılında nerede düzenlenecektir?
Soru 21
Şanlıurfa'ya “Şanlı” ünvanı aşağıdaki tarihlerden hangisinde verilmiştir?
Soru 22
I.Belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kâğıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır.
II. Üst yazılarda kâğıdın her iki yüzü de kullanılır.
III.Belge ekleri farklı form, format veya ebatlarda hazırlanabilir.
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri belgenin şekli özelliklerinden değildir?
Soru 23
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre İdareler, bilgi ve görüş isteyen idareye süresi içinde ve gerekçesini bildirmek kaydıyla kaç gün ek süre kullanabilir?
Soru 24
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre "Belgenin hazırlanmasından tasfiyesine kadar olan süreci" doğru tanımlayan ifade hangisidir ?
Soru 25
Bir kurumun karşı karşıya kaldığı olumsuzluklara karşı geliştirdiği halkla ilişliler çabalarına ne ad verilir?
Soru 26
I. Nerede : Mekan ve yer kavramları için kullnılır.
II. Kim : İlgili ve sorumlu kişilerin özelliklerini belirlemek için kullanılır.
III.Ne zaman : Süre – süreç kavramları ile ilgili bilgileri öğrenmek için kullanılır.
IV.Nasıl : Konuyu öğrenmek için kullanılır.
Yukarıda 5N 1K kuralıyla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi iletişim strateji türlerinden biri değildir?
Soru 28
İletişim sürecinde duygu ve düşüncelerin paylaşılması için üretilen sözel, görsel ve görsel-işitsel somut ürünlere ne ad verilir?
Soru 30
Joseph Luft ve de Harrington Ingham tarafından geliştirilen Johari Penceresi kişinin açığa çıkardığı alanları ile açığa çıkarmadığı, kendi içinde sakladığı alanları açıklamıştır. Johari Penceresinde "başkaları tarafından bilinen ancak kişinin bilmediği alan" olarak ifade edilen terim aşağıdakilerden hangisidir ?
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi organizasyondaki mevki ile kazanılmış ve o mevkideki kişi tarafından kullanılan güç çeşididir?
Soru 32
Klasik yönetim kuramcılarından biri olan “bilimsel yönetim” teorisinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 33
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde sosyal statü kazanma, insanlar tarafından kabul edilme gibi sosyal ihtiyaçların karşılanması ihtiyaç hiyerarşisinin hangi basamağında bulunur?
Soru 34
I. İş doyumu
II. Çalışma koşulları
III. Moral
IV. Yöneticinin eğitim düzeyi
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri işgörenlerin işe yönelik beklentilerini etkileyen unsurlardandır?
Soru 35
Redding tarafından tanımlanan İyi bir iletişimde bulunması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Soru 36
- Fonksiyonel ustabaşlılık
- Parça başı ücret sistemi
- Standartlaştırma
Yukarıda verilen önerileri öne süren bilimsel yönetimin önde gelen bilim adamının adı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 37
Toplam Kalite Yönetimini 1926 yılında yayımladığı My Life and Work (Hayatım ve İşim) adlı kitabında yeni bir yönetim biçimi olarak tanımlayan kişi kimdir?
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi Okul Gelişimi Yönetim Ekibinin(OGYE) üyelerinden değildir?
Soru 39
İncelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan stratejik tekniğin adı nedir?
Soru 40
Okulun örgütsel değerlerini ve vizyonunu belirlemiş olan bir okul müdürünün bundan sonraki aşamada belirlemesi gereken görev aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi 20.yüzyılda ortaya çıkan bir etik türü değildir?
Soru 46
“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” aşağıdakilerden hangisi hakkında uygulanamaz?
Soru 47
Vali, il genel meclisinin kesinleşen kararlarına karşı kaç gün içinde idari yargıya başvurabilir?
Soru 48
Belediye idaresinin bir organı olan Belediye Meclisinin feshine aşağıdakilerden hangisi karar verir?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim