Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


Paragraflarda Sıkça Kullanılan Bazı Kelimeler

21 Eylül 2014

Bazen paragrafları hızlı okumanıza rağmen bir şey anlamadığınızı hissediyorsunuz.Okurken bilmediğiniz kelimede takılıp kalıyorsunuz acaba burada ne demek istemiş olabilir ? Bu düşüncede size sınavda vakit kayıp ettiriyor. Güncelakademi olarak Ösym sınavlarında sık kullanılan kelimeleri bir araya topladık..

Adaptasyon:Uyarlama         Ağdalı:Anlaşılması güç, karmaşık     Akıcılık:Sürükleyici olma,okuyanı sıkmama

Alaturka:Türk geleneklerine uygun  Anlatı:Hikaye etme Bağdaşmak:Uyuşmak   Banal:Bayağı, sıradan

Burjuva:İmtiyazlı,seçkin,soylu  Çağrışım:Hatırlatma   Çağdaş:Aynı çağda yaşayan,uygar  Devinim:Hareket,eylem

Duyarlılık:Hassasiyet   Dingin:Durgun,hareketsiz,sakin  Diyalog:Karşılıklı konuşma  Doğallık:Yapmacıksız, gösterişsiz

Edimsel:Hareketli,fiili    Eğreti:Geçici,sınırlı   Erek:Amaç,maksat   Fantezi:Sonsuz hayal   Fonetik:Ses bilgisi

Güdüm:1 . Yönetme işi, idare. 
2 . Bilişimde, bir olaylar dizisini, bir süreci veya bir aracı yöneltme ve düzenlemeyle ilgili işlevlerin bütünü. 

İkilem:Çatışma,iki durumdan birini seçme zorunluluğu    İma:Dolaylı, üstü kapalı anlatma  İnan:İnanma işi

İndirgeme:Bir işi daha kolay kısa ve yalın hale getirme  İşlev:Görev, fonksiyon   İvedi:Acele 

Jest:El, kol veya baş ile yapılan uyumlu hareket  Mistik:Aklın erişemediği şey

Nicelik:Sayılabilen ölçülebilen,azlık,çokluk.     Nükte:İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz,espri

Özgün:Yalnız kendine has bir nitelik taşıyan,farklı,orijinal    Payanda:Dayanak   Realite:Gerçeklik

Sav:İddia, tez  Süreğen:Sürüp giden    Tem:Tema  Yadsımak:İnkar etmek, yabancı kalmak

Yazın:Edebiyat   Yetke:Otorite    Yoğunluk:Yazıda birçok anlamın bir arada olması  

Salık vermek:Öğüt vermek, tavsiye etmek     Kanıksamak:Alışmak

Kurgu: Gerçekliğin farklı alanlarından alınan çeşitli parçaların, doğrudan doğruya, "biçimci" görüşlere uygun olarak birleştirilmesi.

 

 

Adapte:Uyarlanmış  Ahenk:Uyum, düzen    Aktüel:Güncel ,edimsel       Alafranga:Batı tarzında,Türk geleneklerine uygun olmayan

Betik:Yazılı olan şey, kitap, mektup, tezkere, pusula    Biçem:Üslup,tarz,anlatım biçimi  

Çeşni:Çeşit,tat, hoşa giden özellikler   Dejenere:Yozlaşmış, aslını koruyamamış

Diksiyon:Duru,kurallara uygun güzel konuşma  Dikte etmek:Bir düşünceyi zorla kabul ettirmek

Dinleti:Bir topluluğa bir şeyler anlatmak,konser  Doğaçlama:İrticalen,metne bağlı kalmadan içinden geldiği  gibi konuşma

Dramatik: Acıklı

Ego:Ben Empoze:Zorla kabul ettirme Etik:Ahlaki,ahlakla ilgili    Fenomen: Olay,olgu    

Görece:Kişiden kişiye değişebilme durumu  İçerik:Bir şeyin içerisinde bulunanların tümü,muhteva

İlinti:İlgi, ilişki   İmge:Hayal,hülya   İrdelemek:Detaylı olarak incelemek    İroni:Alaylı söyleyiş,acıklı ve komik

Kriter:Ölçüt,kıstas   Kuram:Kanıtlanmamış,teori,soyut bilgi   Kitle:İnsan topluluğu 

Nitelik:Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet

Ödün:Taviz     Özlülük:Az sözle çok anlam ifade etme     Özveri:Fedakârlık   Polemik:Ağız kavgası,sert tartışma

Salt:Yalnız,tek   Simge:Sembol   Tasarı:Proje, plan    Tinsel:Ruhi,manevi    Tutarlılık:Çelişen fikirlerin olmaması

Yaratı:Eser, yapıt   Yazınsal:Edebi    Yetkin:Olgun, mükemmel  Yazınsal yaratı:Edebi eser  

Bilinç Akışı: Kahramanın düşüncelerinin art arda ve düzensiz bir biçimde verildiği teknik.

Geriye Dönüş: Yazarın, anlattıklarının şimdiki zamanından ayrılarak geçmişe gitmesi.

Metinler Arasılık: Bir yazarın, başka bir yazarın metninden aldığı parçaları kendi metninin içinde eriterek yeniden yazması.


Bu not 5894 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim