Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Üst Kategori


Paragraflarda Sıkça Kullanılan Bazı Kelimeler

21 Eylül 2014

Bazen paragrafları hızlı okumanıza rağmen bir şey anlamadığınızı hissediyorsunuz.Okurken bilmediğiniz kelimede takılıp kalıyorsunuz acaba burada ne demek istemiş olabilir ? Bu düşüncede size sınavda vakit kayıp ettiriyor. Güncelakademi olarak Ösym sınavlarında sık kullanılan kelimeleri bir araya topladık..

Adaptasyon:Uyarlama         Ağdalı:Anlaşılması güç, karmaşık     Akıcılık:Sürükleyici olma,okuyanı sıkmama

Alaturka:Türk geleneklerine uygun  Anlatı:Hikaye etme Bağdaşmak:Uyuşmak   Banal:Bayağı, sıradan

Burjuva:İmtiyazlı,seçkin,soylu  Çağrışım:Hatırlatma   Çağdaş:Aynı çağda yaşayan,uygar  Devinim:Hareket,eylem

Duyarlılık:Hassasiyet   Dingin:Durgun,hareketsiz,sakin  Diyalog:Karşılıklı konuşma  Doğallık:Yapmacıksız, gösterişsiz

Edimsel:Hareketli,fiili    Eğreti:Geçici,sınırlı   Erek:Amaç,maksat   Fantezi:Sonsuz hayal   Fonetik:Ses bilgisi

Güdüm:1 . Yönetme işi, idare. 
2 . Bilişimde, bir olaylar dizisini, bir süreci veya bir aracı yöneltme ve düzenlemeyle ilgili işlevlerin bütünü. 

İkilem:Çatışma,iki durumdan birini seçme zorunluluğu    İma:Dolaylı, üstü kapalı anlatma  İnan:İnanma işi

İndirgeme:Bir işi daha kolay kısa ve yalın hale getirme  İşlev:Görev, fonksiyon   İvedi:Acele 

Jest:El, kol veya baş ile yapılan uyumlu hareket  Mistik:Aklın erişemediği şey

Nicelik:Sayılabilen ölçülebilen,azlık,çokluk.     Nükte:İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz,espri

Özgün:Yalnız kendine has bir nitelik taşıyan,farklı,orijinal    Payanda:Dayanak   Realite:Gerçeklik

Sav:İddia, tez  Süreğen:Sürüp giden    Tem:Tema  Yadsımak:İnkar etmek, yabancı kalmak

Yazın:Edebiyat   Yetke:Otorite    Yoğunluk:Yazıda birçok anlamın bir arada olması  

Salık vermek:Öğüt vermek, tavsiye etmek     Kanıksamak:Alışmak

Kurgu: Gerçekliğin farklı alanlarından alınan çeşitli parçaların, doğrudan doğruya, "biçimci" görüşlere uygun olarak birleştirilmesi.

 

 

Adapte:Uyarlanmış  Ahenk:Uyum, düzen    Aktüel:Güncel ,edimsel       Alafranga:Batı tarzında,Türk geleneklerine uygun olmayan

Betik:Yazılı olan şey, kitap, mektup, tezkere, pusula    Biçem:Üslup,tarz,anlatım biçimi  

Çeşni:Çeşit,tat, hoşa giden özellikler   Dejenere:Yozlaşmış, aslını koruyamamış

Diksiyon:Duru,kurallara uygun güzel konuşma  Dikte etmek:Bir düşünceyi zorla kabul ettirmek

Dinleti:Bir topluluğa bir şeyler anlatmak,konser  Doğaçlama:İrticalen,metne bağlı kalmadan içinden geldiği  gibi konuşma

Dramatik: Acıklı

Ego:Ben Empoze:Zorla kabul ettirme Etik:Ahlaki,ahlakla ilgili    Fenomen: Olay,olgu    

Görece:Kişiden kişiye değişebilme durumu  İçerik:Bir şeyin içerisinde bulunanların tümü,muhteva

İlinti:İlgi, ilişki   İmge:Hayal,hülya   İrdelemek:Detaylı olarak incelemek    İroni:Alaylı söyleyiş,acıklı ve komik

Kriter:Ölçüt,kıstas   Kuram:Kanıtlanmamış,teori,soyut bilgi   Kitle:İnsan topluluğu 

Nitelik:Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet

Ödün:Taviz     Özlülük:Az sözle çok anlam ifade etme     Özveri:Fedakârlık   Polemik:Ağız kavgası,sert tartışma

Salt:Yalnız,tek   Simge:Sembol   Tasarı:Proje, plan    Tinsel:Ruhi,manevi    Tutarlılık:Çelişen fikirlerin olmaması

Yaratı:Eser, yapıt   Yazınsal:Edebi    Yetkin:Olgun, mükemmel  Yazınsal yaratı:Edebi eser  

Bilinç Akışı: Kahramanın düşüncelerinin art arda ve düzensiz bir biçimde verildiği teknik.

Geriye Dönüş: Yazarın, anlattıklarının şimdiki zamanından ayrılarak geçmişe gitmesi.

Metinler Arasılık: Bir yazarın, başka bir yazarın metninden aldığı parçaları kendi metninin içinde eriterek yeniden yazması.


Bu not 4139 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim