Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Türk Tarihi, Kültür ve Medeniyeti > Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet testi 7

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde padişah iradesini yansıtan belgelerden biri değildir?
Soru 2
Osmanlı Devleti’nde kız okulları ilk kez hangi dönemde açılmıştır?
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, Sultan Abdülaziz Dönemi’ nde eğitim amacıyla yurt dışına gönderilen ve ülkede resim sanatının gelişmesinde etkili olan sanatçılardan biri değildir?
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde, Tanzimat Döneminde ilkokullara verilen addır?
Soru 5
Osmanlı Devleti’nde Divanıhümayun’un üyelerinden reisülküttap, zamanla aşağıdakilerden hangisine dönüşmüştür?
Soru 7
Kitap kenarlarını ve satır aralarını altın tozu, çiçek ve nakışlarla süslemek olarak adlandırılan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 8
Nakşi, Levni, Nigari gibi ünlü şahsiyetlerin eserler verdiği sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir ?
Soru 9
Osmanlı Devleti'nde mali alanda ....... takvim kullanılırken; gündelik hayatta hicri takvim kullanılırdı. Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Soru 10
Kavimler Göçü'nü başlatan millet aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 11
• diba
• vala
• çatma
• kemha

Verilen kavramlar, Osmanlı kültürünün aşağı daki alanlarından hangisi ile ilgilidir?
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam toplumuna katılmasından sonra uyguladıkları arasında değildir?
Soru 13
Türk Devletlerinde,
I. taht kavgalarının ortaya çıkması,
II. toprakların, gelirlerine göre bölümlere ayrılması,
III. çeşitli dinlere inanılması
durumlarından hangileri “ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması” töresinin sonuçları arasındadır?
Soru 14
Osmanlı Devleti’nde resmî tarih yazarlarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 15
Rusya, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı’nda cinsiyet ve din farkı gözetilmeksizin, kanunlar önünde eşit bir Osmanlı tebaası meydana getirmesi için konmuş olan ilkeleri yeterli bulmamış; cemaatlerin, mevcut imtiyazları göz önünde tutularak milliyet esasları na göre teşkilatlandırılmasını istemiştir.
Rusya’nın bu tutumuyla, Osmanlı Devleti’nin,
I. toprak bütünlüğünü korumak,
II. rejimini değiştirmeye çalışmak,
III. bünyesindeki etnik unsurlardan yararlanmak
amaçlarından hangilerini gözettiği savunulabilir?
Soru 16
XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Sanayi İnkılabı, Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatını etkilemiş ve esnafın üretimdeki önemi azalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumla ilgili gelişmelerden biri olduğu savunulamaz ?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim