Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Türk Tarihi, Kültür ve Medeniyeti > Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet testi 5

Soru 1
Kanunî dönemi'nin en ünlü minyatür sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir ?
Soru 2
Kitâb-ı Bahriye’adlı eseri ve haritacılık çalışmalarıyla ünlü denizci aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 3
“Osmanlı Devleti’nde bir devlet adamı öldüğü veya görevden alındığı zaman para, mal ve eşyasına devletçe el konulur, ailesine bir miktar aylık bağlanırdı.”
Yukarıda bahsedilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Miri arazi türlerinden değildir ?
Soru 5
I. Yeniçeriler II. Hattatlar III. Sadrazamlar ve Vezirler
IV. Beylerbeyi V. Kaptan-ı Derya
Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde askeri sınıfa mensuptur ?
Soru 6
Osmanlılarda ilk divan teşkilatı kim tarafından oluşturuldu ?
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıldan itibaren medreselerde okutulan derslerden biri değildir ?
Soru 8
Osmanlılarda Müslümanlara ait toprağa ne ad verilirdi?
Soru 9
Osmanlı Devleti’nin dirlik sistemiyle oluşturduğu askeri örgüt aşağıdakilerden hangisidir ?
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisinin gelirinden yararlanan kişi öldüğünde bu hak oğluna geçmez ?
Soru 11
Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi için devlet hazinesinden ödeme yapılmazdı ?
Soru 12
Osmanlı Devleti’nde toprağı boş bırakan köylüden alınan vergiye ne ad verilir ?
Soru 13
Büyük Selçuklularda şehzadeleri yetiştirmekle görevli olarak eyaletlere gönderilen görevlilere ne ad verilirdi ?
Soru 14
Osmanlı Devleti’nin Duraklama döneminde klasik veraset sisteminden vazgeçip “Ekber ve Erşed” sistemine geçilmesinin temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi imtiyazlı eyaletlerden biri değildir?
Soru 16
Osmanlı İmparatorluğu’nda, sancakların yönetim ve adalet işlerinden sorumlu görevliler, aşağıdakilerden hangisinde eşleştirilmiştir ?
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi imtiyazlı eyaletlerden değildir ?
Soru 20
Osmanlı Devleti’nde divan üyesi sayısının artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim