Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi (XVIII. Yüzyıl) Islahat ve Islahatçıları

8 Eylül 2014

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi (XVIII. Yüzyıl) Islahat ve Islahatçıları

III. Ahmet Dönemi (Lale Devri) (1718–1730)

1- Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.

2- 1718 Pasarofça anlaşmasıyla başlayıp, 1730 Patrona Halil İsyanına kadar olan dönemdir.

3- Avrupa’yı tanıma ve keşfetme çalışmaları var.

4- Avrupa’ya ilk kez geçici elçiler gönderildi. (ilk geçici Elçilik Paris’te açıldı. İlk Elçi 28 Çelebi Mehmet’tir.)

Uyarı : Avrupa’da elçiliklerin açılması batının üstünlüğünün kabul edildiği anlamına gelir.

5- İlk kez özel Matbaa açıldı. (İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından)

Uyarı :  Matbaada basılan ilk eser Vani Efendi tarafından yazılan Van Kulu Lügatidir.

Uyarı : Matbaaya en çok tepkiyi hattalar göstermiş bunun üzerine dini eserlerin elde yazılmasına, tarih, coğrafya ve felsefe kitaplarının matbaada basılmasına karar verilmiştir.

6- Yeniçerilerden itfaiye bölüğü oluşturuldu

7- Kumaş, Kâğıt, Çini fabrikaları açıldı

8- İlk kez çiçek aşısı uygulandı

9- Avrupa mimarisi örnek alındı. En çok sivil mimari gelişti. III. Ahmet Çeşmesi

10- Doğu klasikleri Türkçeye çevrilerek kütüphaneler açıldı.

11- Minyatür en çok bu dönemde gelişti. Levni Minyatürün en önemli ustasıdır.

12- Nedim bu dönemin önemli şiircisidir.

Uyarı : Bu dönemde Askeri alanda hiçbir yenilik yapılmamıştır.

Uyarı : Lale devri kültürel alandaki etkinliklerin ve zevk ve sefanın doruğa çıktığı dönemdir.

13- Bu dönem Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir.

 

I. Mahmut Dönemi (1730–1754)

1- Lale Devrine duyulan tepki Islahatların yönünü tekrar Askeri alana çevirir ve savaş politikasına geri dönülür.

2- Batının Askeri üstünlüğü kabul edilerek Avrupa’yı tarzda alay, bölük, tabur uygulamasına geçilmiştir.

Uyarı : Batının Askeri üstünlüğü ilk kez bu dönemde kabul edilmiştir.

3- Kapitülasyonlar sürekli hale getirildi. 1740

4- Hendesehane kuruldu.

5-  Avrupa’dan subaylar getirilerek ordu düzeltilmeye çalışıldı.

6- Kont De Bonneval (Humbaracı Ahmet Paşa) tarafından Humbaracı Ocağı kuruldu

 

III. Mustafa Dönemi (1757- 1774)

1- Avrupa’dan Teknik subay getirilmeye devam edildi.

2- Surat Topçuları Ocağı kurularak başına Baron De Tott getirildi.

3- Tersane ve Tophane ıslah edildi

4- Maliye düzene sokuldu

5- Deniz subayı yetiştirmek amacıyla Mühendishaneyi Bahri hümayun kuruldu (Deniz Mühendishanesi)

6- İlk kez Esham uygulamasına gidildi.(İç borçlanma)

 

I. Abdülhamit Dönemi (1774–1789)

1- İlk kez Yeniçeri sayımı yapıldı. Ulufe alım satımı yasaklandı. Cülus bahşişi kaldırıldı.

2- İstihkâm okulu açıldı

3- Yerli malı kullanma zorunluluğu getirildi

4- Humbaracı ve Surat Topçuları ocağı ıslah edildi.

 

III. Selim Dönemi (1789- 1807)

1- III. Selim ıslahatlarına başlamadan önce Meşveret Meclislerini toplayıp devlet adamlarından Lahiyalar (Rapor) almıştır.

2- İlk kez devlet Matbaası (Matbaayı Amire) kuruldu

3- Askeri teknik okullarda Fransızca zorunlu oldu

4- Avrupa’da ilk kez daimi elçilikler açıldı. (Paris, Berlin, viyana, Londra)

5- Deniz Mühendishanesi genişletildi.

6- Kara Mühendishanesi kuruldu. (Mühendishaneyi Berri Hümayun)

7- Şeyhülislamın yetkileri kısıtlandı

8- Subaylara sınav uygulandı ve başarısız olanlar ordudan atıldı

9- Yeniçerilerin yanında Nizamı Cedid adı verilen yeni bir ordu kuruldu.

10- Bu ordunun masraflarını karşılamak amacıyla ıradı Cedid hazinesi hazırlandı.

Uyarı : Bu dönem ıslahatları Nizamı Cedid dönemi ıslahatları olarak da bilinir.

Uyarı :  Çağdaşlaşma ve Batılılaşma III. Selim ile başlamıştır.

Uyarı : Osmanlı devletinde Islahatların Planlı ve Programlı yapıldığı dönem III. Selim dönemidir.

11- Bu dönem 1807 yılındaki Kabakçı Mustafa İsyanı ile sona ermiş ve III. Selim öldürülmüştür

 

XVIII. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri

1- Duraklama devrinden farklı olarak batılılaşma başlamıştır.

2- Batının teknik üstünlüğü kabul edildi.

3- Bilim, Teknik ve özelliklede Askeri yeniliklerden yararlanıldı.

4- Dönemin ıslahatları duraklama dönemine göre daha köklü yapılmıştır.

Uyarı : Bu dönem ıslahatlarına en çok tepki Yeniçeri ve Ulemadan gelmiştir.

 

Hatırlatma:

Dönemin Islahatçılarını 31313 diye kodlamanız hatırlamanızı kolaylaştırır.

 


Bu not 12059 defa okundu. 2 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Ilayda sarihan 4 Kasım 2019 tarihinde saat 22:07'de demiş ki;

Fena degil guzeldi.OOO

10
vay anasını sayın sayirciler 17 Ekim 2018 tarihinde saat 13:45'de demiş ki;

çooooook köööööööttttüüüüüüü

10-8
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim