Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih > Osmanlı Duraklama Dönemi Testi 2

Soru 2
I. II. Mehmet
II. III. Selim
III. II. Osman(Genç)
IV. II. Süleyman
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde “Duraklama Dönemi” padişahları arasında yer almaz?
Soru 3
Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemine girmesinde etkili olan;
I. Doğal sınırlara ulaşması
II. Eğitimde yozlaşmanın yaşanması
III. Ordu ve donanmanın bozulması
IV. Ticaret yolarının değişmesi
gelişmelerinden hangilerinin dış nedenler arasında olduğu savunulabilir?
Soru 4
Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
Soru 5
I. Alemdar Mustafa Paşa
II. Tarhuncu Ahmet Paşa
III. Kuyucu Murat Paşa
IV. Ahmet Cevdet Paşa
Yukarıdakilerden hangileri XVII. yüzyıl ıslahatçılarından biri değildir?
Soru 6
XVII. yüzyılda ıslahatların ağırlıklı olarak askerî ve malî alanda yoğunlaşması,
I. batının askeri teknolojisinden faydalanma arzusu
II. saray masraflarının artması
III. savaşlarda alınan yenilgilerin artması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Soru 7
* XVII. yüzyılın ünlü tarihçisidir.
* Köprülü Fazıl Ahmet Paşa himayesi altındadır.
* Tenkih-i Tevarih-i Mülük adlı eserini IV. Mehmet'e sunmuştur.
Yukarıda bilgileri verilen ünlü bilgin isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 8
Sultan Ahmet Camii, 1609-1616 yılları arasındaOsmanlı Padişahı I. Ahmet tarafından İstanbul’daki tarihî yarımadada yaptırılmış; Mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendiği; yarım kubbeleri ve büyük kubbesinin içi de yine mavi ağırlıklı kalem işleri ile süslendiği için Avrupalılarca “Mavi Cami" olarak adlandırılmıştır.
Sultan Ahmet Camii'nin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 9
XVII. yy’da Osmanlı topraklarında etkili olmuş; başlıca yoğunlaştıkları alanlar misyonerlik ve eğitim kurumları açmak olan, “İsa’nın Askerleri” olarak bilinen Cizvit Tarikatı, ilk olarak hangi devletin himayesi ile Osmanlı topraklarına yerleşmişlerdir?
Soru 10
XVII yy'da artan devlet sorunları üzerine IV.Murat döneminde risaleler yazan önemli devlet adamları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Soru 11
1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilen Belgrad’ın Kutsal İttifak Savaşları sırasında elden çıkmasıyla Avusturya Seferine çıkan ve Belgrad’ı tekrar Osmanlı toprağına kazandıran Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 12
Venediklilerle yapılan bir savaşta çok ağır bir şekilde yaralanmasına rağmen iyileşip geri dönmesinden dolayı İtalyanca Mezzomorto (yarı ölü) ifadesinden bozma Mezamorta lakabını alan; 1701 yılında, Osmanlı tarihinde ilk kez olarak, Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa’yla birlikte Bahriye Kanunnamesini hazırlayan Osmanlı Devlet Adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 13
Osmanlı tarihinde batıda ilk defa büyük ölçekte toprak kaybedildiği Karlofça Antlaşması hangi padişah döneminde imzalanmıştır?
Soru 14
Osmanlı ordusu rütbeli askerlerinin çoğunu kaybettiği başta Sadrazam Elmas Mehmed Paşa olmak üzere birçok Osmanlı paşasının öldüğü, yenilgiyle sonuçlanan, Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları’nın son önemli çarpışması aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 15
I. Viyana Kuşatması II. Süleyman döneminde gerçekleşmiş, Kuşatma belli sebepler göz önüne alınarak kaldırılmıştır. XVII. yy’da devleti eski ihtişamı kavuşturmak amacıyla Merzifonlu Kara Mustafa Paşa önderliğinde gelişen II. Viyana Kuşatması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Tarih Testleri

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Barış 7 Ocak 2019 tarihinde saat 17:20'de demiş ki;

15. Soruda 1. viyana kuşatması 1. Süleyman olacak

8-2
Ayşegül 25 Haziran 2015 tarihinde saat 01:40'da demiş ki;

2.sorunun açıklamasında yanlışlık var:Yükselme döneminde 3.selim degil 2.selim var

37-7

Benzer Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim