Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 1
Bir matematik öğretmeni öğrencilerini bir sınava tabi tutmuş daha sonrada öğrencilerin kağıtlarını puanlamıştır. Bu matematik öğretmeninin yaptığı eylem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 2
Bir beden eğitimi dersinde öğrencilerin basket atacakları uzaklığı öğretmen metre ile belirlemiştir. Öğretmenin yaptığı bu ölçme yapılış şekli bakımından nasıldır?
Soru 4
I. Fiziksel ölçmeler somuttur ve dolaysız olarak gözlenebilir.
II. Fiziksel ölçmelere hata karışma oranı psikolojik ölçmelere nazaran daha yüksektir.
III. Psikolojik ölçmeler doğrudan gözlenebilir.
VI. Fiziksel ölçmelerde oran ölçeği kullanılır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Soru 5
Bir öğretmenin öğrencilerine uygulamak üzere geliştirdiği bir test hangi terim ile ifade edilir?
Soru 6
Öğrencilerinin sınavdan aldıktan puanlan okulun belirlediği ders geçme notu ile karşılaştırıp, her öğrenci için bir karara varan bir felsefe öğretmeninin yaptığı eylem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 7
I. Bir beden eğitimi öğretmeni öğrencilerini boy uzunluklarına göre sıraya dizmiştir.
II. Bir terzi kumaşın uzunluğunu metre ile belirlemiştir.
III. Bir öğretmen öğrencilerinin dönem sonu sınavını puanlamıştır.
IV. Bir öğretmen öğrencilerinin puanlarını bir kriterle kıyaslayıp yorumlamıştır.
Yukarıdaki eylemlerden hangisi ya da hangileri değerlendirme içermektedir?
Soru 8
Bir öğretmenin öğrencileri gözlüklüler ve gözlüksüzler olarak ikiye ayırması hangi nitelikte bir ölçek verir?
Soru 9
Bir öğrencinin kalemlerini renklerine göre farklı gruplara ayırması hangi nitelikte bir ölçek verir?
Soru 10
Bir öğretmenin öğrencilerini boy uzunluklarına göre sıraya dizmesi hangi nitelikte bir ölçek verir?
Soru 11
Hangi ölçek türünde yapılabilecek istatistiksel işlemler ortanca ve çeyrek sapmayı bulmakla sınırlıdır?
Soru 13

I. Sınıflama
II. Sıralama
III. Eşit aralıklı
VI. Oranlı
Yukarıdaki ölçek türlerinin hangisinde ya da hangilerinde aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplanabilir?

Soru 15
I. Sınıflama
II. Sıralama
III. Eşit aralıklı
VI. Oranlı
Yukarıda ölçek türlerinin hangisinde ya da hangilerinde "0" yokluğu ifade eder?
Soru 17
I. Ölçme aracı
II. Sayısal sonuç (veriler)
III. Ölçüt
VI. Ölçülen varlık
V. Hüküm
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hem ölçmenin hem.de değerlendirmenin ortak öğesidir?
Soru 18
Özel bir okul kendi okullarında öğrenim görecek öğrencileri belirlemek için adayları bir sınava tabi tutmuştur. Yapılan bu eylem testlerin kullanım amaçlarından hangisinin içine girmektedir?
Soru 19
Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Eğitimdeki ölçmelerin çoğunlukla dolaylı olması eğitimdeki ölçme sonuçlarına daha çok hata karışması olasılığını artırır.
II. Ölçme belli bir niteliği gözleyip gözlem sonucunu sayılar ve sembollerle ifade etmektir.
III. Bir öğrencinin matematik dersine karşı olan tutumunun ölçülmesi dolaysız ölçmedir.
IV. Değerlendirme ölçmeye temel oluşturur.
Soru 20
Psikolojik özellik => Ölçme aracı => Değerlendirme => Ölçüt => Ölçme sonucu Ölçme ve değerlendirme arasındaki ilişki göz önüne alındığında yukarıdaki sıralamada hangi iki kavram yer değiştirirse sıralama doğru olur?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim