Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Ölçme > Ölçme ve Değerlendirme Testi 1

Soru 1
Hangileri bilgi düzeyindeki davranışların öğretim hedefi olarak seçilmesinin sebeplerindendir?
I. Belli alandaki bilgilerin hiç değişmemesi
II. Ezber sayesinde öğrencilerin zekalarının gelişeceği
III. Daha ileriki öğrenmelere temel oluşturması
VI. Öğretiminin ve ölçülmesinin kolay olması
Soru 3
Bir coğrafya öğretmeni çoktan seçmeli bir sınavda öğrencilerine bir grafik vermiş ve öğrencilerin grafiğe göre verilen seçeneklerden yanlış olanını bulmasını istemiştir. Bu durumda öğretmen hangi bilişsel düzeydeki davranışı ölçmek istemiştir?
Soru 5
Hangisi ya da hangileri sentez basamağındaki davranışlardır?
I. Bir cümleyi öğelerine ayırmak
II. Bir grafiği sözel bir ifadeye dönüştürme
III.Eldeki verilerle ilgili ve tutarlı uygun hipotezler kurabilme
VI.Belli davranıştan ölçmek için özgül test maddeleri geliştirme
Soru 6
Bir başarı testi için Belirtge tablosu hazırlayan bir birey en az hangi düzeydeki bir davranışı sergilemiş olur?
Soru 7
Bilişsel alanda öğretim hedeflerinin sınıflandırılmasında üçüncü aşama hangisidir?
Soru 8
Öteleme hangi bilişsel aşamanın basamağıdır?
Soru 9
Bir yüksek lisans öğrencisinden kendisinin belirlediği bir konuda araştırma yapıp, sonuçlan rapor halinde getirip sunması istenmiştir. Bu işlemi başarıyla yapan öğrenci en az hangi düzeydeki davranışı göstermiş olur?
Soru 10
Bir edebiyat öğretmeninin çoktan seçmeli bir testte öğrencilerinden, verilen beyitteki en belirgin söz sanatını bulmalarını istemesi öğretmenin hangi düzeydeki davranışı ölçmek istediğinin kanıtıdır?
Soru 11
Çoktan seçmeli testlerle ölçülebilecek en üst düzey bilişsel davranış hangisidir?
Soru 13
Bloom'un bilişsel davranışlar ile ilgili aşamalı sınıflandırmasında hangileri sırası ile peş peşe gelir?
Soru 14
Sentez düzeyinde bilişsel davranışı ölçmede en uygun ölçme aracı hangisidir?
Soru 15
Bir öğretmen adayının öğretim konusu ile ilgili hangi öğretim yöntemlerini kullanacağını açıklaması, onun hangi bilişsel aşamada olduğunu gösterir?
Soru 16
Bilişsel davranışların uygulama basamağında ölçülebilmesi için ölçme durumunun verdiği problem nasıl olmalıdır?
Soru 17
Bir psikoloji öğretmeni kopyanın sınav puanlarını nasıl etkileyeceğini çeşitli yönleri ile açıklamıştır. Öğretmen bu davranışı ile en az hangi aşamaya ulaşmıştır?
Soru 18
Ortaokulda matematik dersini yürüten bir öğretmen ölçme aracını hazırlamadan önce aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden önce yapması gerekir?
Soru 19
Lise 12. sınıfta görev yapan bir fizik öğretmeni sınavda beş soru sorar ve birinci soruyu dört maddeye ayırır, her seçeneğe beş puan verileceğini belirler. Sınav kâğıtlarını okurken birinci soruyu üç madde üzerinden okur ve notları verir.
Öğretmenin yaptığı hata türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 20
Ortaokulda görev yapan bir öğretmen tema sonlarında öğrencilere 10 sorudan oluşan form dağıtır. Formda yer alan sorular ise öğrencilerin tema ile ilgili ne öğrendiklerini, ne düzeyde öğrendiklerini, karşılaştıkları güçlükleri, tema ile ilgili eksik oldukları yerleri belirlemeye dönüktür.
Öğretmenin yaptığı bu uygulama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Ölçme ve Değerlendirme Testleri

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim