Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Öğrenme ortamları > Öğretmenlik Uygulamaları Test-02

Soru 1
Öğretmen Türkçe dersinde, öğrencisinden yaz tatilinde okuduğu bir romanı sınıfta anlatmasını ister. Öğrenci, romanın baş kısımlarında geçen olayları hatırlamış ve onları anlatmıştır.”Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Soru 2
“Kerim izlediği bir korku flminde ilk defa dinlediği bir müziği günler sonra radyoda dinleyince gerildiğini fark eder.”Kerim’in gerilmesine neden olan durum aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanır?
Soru 3
Ailesinin doktor olmasını isteyen genç, ailesini kırmayarak tıp fakültesini kazanır. Birkaç yıl sonra tıp fakültesini bırakarak uzun süredir istediği bölüm olan güzel sanatlara yönelir. Gencin son durumu aşağıdaki kimlik tiplerinden hangisi ile açıklanır?
Soru 5
Ev hanımı Nilay Hanım, apartmanda toplanacak olan güne katılmak için evden çıkmak üzereyken kocası Murat Bey Nilay Hanım’ın elindeki çeyrek altını görerek “Zaten maddi sıkıntımız var. Niçin bir de o altını komşulara götürüyorsun?” diye sorar. Nilay Hanım ise “Eğer ben bu ay altın götürürsem, gelecek ay da onlar bana getirecek. Belki o zamana kadar altının fyatı yükselir ve bu işten daha kârlı çıkarız.” der.Nilay Hanım’ın bu cevabı ile Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramının hangi aşamasında olduğu söylenebilir?
Soru 6
İlkokul birinci sınıfta görev yapan bir öğretmen birinci dönem süresince öğrencilerin sınıf içi okuma-yazma etkinliklerini izleyerek notlar almış ve kontrol listesi üzerinde işaretlemelerde bulunmuştur. Dönem sonunda ise topladığı bilgileri kullanarak öğrencilere not vermiştir. Öğretmenin yaptığı bu işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 7
6. sınıf resim dersini yürüten öğretmenin, öğrencilerin resim becerilerini ölçmek için aşağıdakilerden hangisine öncelikle ihtiyacı vardır?
Soru 8
Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir öğretim etkinliği düzenleyecek bir öğretmenin gerçekleştirmesi gerekli ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 9
Fen bilgisi dersinde, “Cisimlerin Genleşmesi” konusunun öğretiminde buluş yoluyla öğretim stratejisini kullanan bir öğretmenin yapması gereken ilk etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 10
Bir araştırmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin ve lise son sınıf öğrencilerinin matematik ilgileri ve tutumları ölçülüyor. Öğrencilerin ilgi ve tutum ölçeklerinden aldıkları puanlar arasındaki korelasyon kat sayısı 4. sınıfar için 0.75,lise son sınıfar için 0.30 olarak hesaplanıyor.Bir derse yönelik ilgi ve tutum değişkenlerinin gelişimi dikkate alındığında 4. sınıfar ve lise son sınıfar arasındaki bu farklılığın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 11
Yönlendirmede rehberlik ve psikolojik danışma birimlerinin karar ve önerileri, öğrencinin ve velisinin kararının gerçekçi olması yönündeki seçenekleri gösterici ve öneri niteliğindedir.Bu açıklamaya göre, kararların sorumluluğunu aşağıdakilerden hangisi üstlenmek durumundadır?
Soru 12
I. Dört öğrenme alanı vardır.
II. Bu öğrenme alanlarındaki temel kavramlar, her sınıfta ele alınmıştır.
III. Üst sınıfara geçildikçe kazanımlarda belirtilen bilgi, anlayış ve becerilerin göreli olarak derinliği artmış ve kapsamı genişletilmiştir.
İlkokul düzeyinde hazırlanan bir program incelenmiş ve programın bazı özellikleri yukarıdaki gibi sıralanmıştır. Bu açıklamalara göre bu programda içerik, aşağıdaki stratejilerden hangisine göre düzenlenmiştir?
Soru 13
Aşağıdaki davranışlardan hangisi “Türkçe dersinde düzeyine uygun olarak verilen bir metnin kavrama düzeyinde öğrenildiğini” gösteren bir kanıt olamaz?
Soru 14
Kalıcı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrenme sürecine katılan duyu organı sayısının arttırılması gerekir. Bir öğretmen ne kadar çok duyu organına hitap ederse o oranda etkili bir öğrenme olur.Buna göre aşağıdaki öğretim araçlarından hangisi diğerlerine göre daha etkili öğrenme gerçekleştirir?
Soru 17
Mehmet’in dedesi, okul ve öğretmenlerden konuşurken “Bizim zamanımızda böyle miydi? Ben köyde sokağın başında öğretmenimi gördüğüm zaman yolumu değiştirirdim, ama kerrat cetvelini (çarpım tablosu) hiç yanılmadan ezbere sayardım, istersen bir sayama!” demiştir. Mehmet’in dedesinin bahsettiği öğretmen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Öğrenme ortamları

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim