Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 1
Bir öğretmen, mesleki yeterliliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, öğrenmenin nasıl oluştuğunu ve öğrenmeyi etkileyen faktörleri incelemeye başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu öğretmenin amacına ulaşmasında en çok faydalanacağı alandır?
Soru 2
Öğretmen “Karadeniz Bölgesi” konusunu anlatırken, öğrencilerine fındık dağıtmış, çay toplanması ve diğer aşamaları ile ilgili film izletmiş, Karadeniz folklor ekibinin gösterisini bir grup öğrenciye yaptırmıştır.” Bu öğretmen, hangi öğretim yaklaşımını uygulamıştır?
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi sınıfın fiziksel ortamına ilişkin değişkenlerden biridir?
Soru 4
Yaşantı konisi kim tarafından geliştirilmiştir?
Soru 5
Bir öğretmenin anlatım yönteminde başarılı olabilmesi için yapması gereken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Dale’nin geliştirdiği yaşantı konisinde kendi kendine edinilmiş yaşantıdır?
Soru 8
Eğitimin amacı okulda öğrenilenlerin aktarılmasıdır.öğrenci aktif olarak katıldığı kendi deneyimleriyle bilgiler edindiği ve paylaştığı yaklaşım hangisidir?
Soru 9
Bir dersin öğretim yönteminin seçilmesine yön veren en temel öğe hangisidir?
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin yaratıcılığının gelişmesine engel olur?
Soru 12
Niçin öğretilecek sorusuna cevap arayan eğitim programı öğesi hangisidir?
Soru 14
Yapılandırmacı öğrenme kuramına göre düzenlenen uygulamalardan hangisinin etkisi daha azdır?
Soru 15
Dersin hangi bölümünün başlıca amacı öğrencilerin dikkatini ele alınacak konu üzerinde toplamaktır?
Soru 17
Dereceli puanlama anahtarı en çok hangisinin iyileşmesinde etkili olur?
Soru 18

Öğretmenin öğretme sürecinde doğru ve etkili karar verebilmesi için öncelikle hangisini dikkate alması gerekir?

Soru 19
Öğretmen öğretim etkinliklerini planlarken öncelikle hangisini dikkate alması gerekir?
Soru 20
Aşağıdaki sınıf yönetimi yaklaşımlardan hangisi öğretmenin bir bütün olarak sınıftan çok bireye dönük olmasını sınıf düzen ve disiplini sağlamak için temelde ödül ceza yöntemini kullanmasını öngörür?
Soru 21
Sınıf ortamındaki fiziksel koşulların iyileştirilmesi konusu hangisi ile ilgilidir?
Soru 22
-Bir dağılımdaki puanların en küçüğü ile en büyüğü arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 25


www.guncelakademi.com
Birinci ve ikinci dönem birlikte değerlendirildiğinde hangi derste öğrenciler arası farklılaşma daha azdır?

Soru 26
Yaratıcı düşünmenin kullanıldığı kısa süreli tartışma gruplarına ne ad verilir?
Soru 27
Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi öğrenci merkezli değildir?
Soru 28
Aşağıdaki yöntemlerden hangisi el becerisini geliştirmek gerekli bilgiyi elde etmek düşünme gücünü ve gözlem becerisini geliştirmek amacıyla kullanılır?
Soru 29
Sunuş yoluyla öğretme stratejisi kim tarafından geliştirilmiştir?
Soru 30
Kavram yanılgılarının tespitinde hangi teknik kullanılabilir?
Soru 31
Dersinde beyin fırtınasını uygulayacak öğretmen aşağıdaki davranışlardan hangisinden kaçınması gerekir?
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacılığın temel ilkelerinden değildir?
Soru 34
Bir taksi şöförü aracına taktığı jantın çapını küçülterek tekerleklerin daha fazla dönmesini sağlamış,böylelikle gidilen mesafeyi arttırarak taksimetre daha fazla yazmıştır.
Buna göre taksimetrenin yaptığı hata türü hangisidir?
Soru 35
İki panel gruptan oluşur.gruplardan biri uzmanlar diğerini öğrenciler oluşturur.
Yukarıdaki özellikleri açısından açıklanan teknik hangisidir?
Soru 36
Öğrencilerin yaratıcılık,işbirliği,iletişim, bir işe katkıda bulunma gibi becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen hangi yöntem/tekniği kullanmalıdır?
Soru 37
Yapılan bir değerlendirme işleminde ölçme birimi cm iken kullanılan ölçüt inç cinsinden belirtilmiştir.
Böyle bir durumun meydana getireceği en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 38
I.Bilginin nesnelliğini değil öznelliğini savunur.
II.Öğrenme ürünü kadar öğrenme sürecini de önemser.
III.Bireyleri düşünmeye ve kendi öğrenmelerini oluşturmaya sevk eder.
Yukarıda verilen model hangisidir?
Soru 39
Öze dönük zeka özellikleri gelişmiş bir bireyin seçimi hangi zeka türüne uygun meslek olacaktır?
Soru 40
Hakan öğretmen hazırlamış olduğu Türkçe testini ölçülmek istenen özellik açısından farklı iki gruba uygulamıştır.Bu uygulamada iki grup arasında önemli farklılıkların olduğu gözlemlenmiştir.
Hakan öğretmen bir ölçme aracında bulunması gereken hangi özelliği belirlemeye çalıştığı söylenebilir?
Soru 42
Nükleer santrallerin kurulmasıyla ilgili farklı görüşler vardır.
Öğrencilerin bu görüşlerini ortaya çıkarmada kullanılacak en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 44
Bir banka elaman eksikliği sebebiyle Apersonel alacaktır.Başvuru sayısı fazla olduğu için değişik sınavlar yapmaya karar verilir.Öncelikle adayların heyecan durumu incelemeye alınır.Bunun için adaya örnek bir olay verilir ve bu olay karşısında davranışları incelenir.Adaylardan heyecan durumu uygun olan 50 kişi bir sonraki aşamaya alınır.
Yapılan sınav hangi ölçme türüne örnek oluşturur.
Soru 45
Bir banka elaman eksikliği sebebiyle Apersonel alacaktır.Başvuru sayısı fazla olduğu için değişik sınavlar yapmaya karar verilir.Öncelikle adayların heyecan durumu incelemeye alınır.Bunun için adaya örnek bir olay verilir ve bu olay karşısında davranışları incelenir.Adaylardan heyecan durumu uygun olan 50 kişi bir sonraki aşamaya alınır.
Yapılan sınavda kullanılan değerlendirme türü hangisidir?
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi öğretim araç gereçlerinin öncelikli olarak kullanılma nedenlerinden biridir?
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi görsel-işitsel öğretim araçlarından biridir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim