Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

GY - GK Notları


KPSS Eğitim Bilimleri


MEB AKS


Öğretmen Dökümanları


Müdür - Müdür Yardımcılığı


Öğretim Stratejisi nedir ?

18 Ocak 2019

Strateji Nedir? 

Dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan oldukça genel bir yaklaşımdır. Bu anlamda strateji; ilgili konunun seçimi, konunun kendi içerisinde analizini ve sentezlenmesini ve konunun öğretiminde psikolojik temele göre hangi öğrenme modelinin uygulanacağının belirlenmesini kapsar. Özetle, dersin hedeflerine ulaşılmasını sağlayan ve yöntemin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır.

Öğretmenin strateji seçimini etkileyen etmenler:

✦ Konunun Hedef- davranışları

✦ İçerik

✦ Öğretmenin kişiliği 

✦ Zaman

✦ Maliyet

✦ Öğrenci grubunun büyüklüğü

✦  Öğretim ortamının uygunluğu

 

Öğretim stratejileri

✦ Sunuş Yoluyla Öğretim Statejisi 

✦ Buluş Yoluyla Öğretim Statejisi 

✦ Araştırma İnceleme Yoluyla Öğretim Statejisi 

 

❖ Sunuş Yoluyla Öğretim Statejisi 

Sunuş Yoluyla Öğretim Statejisi  D. Ausubel tarafından geliştirilen öğretmen merkezli bir öğretim stratejisidir.  Bilişsel öğrenme kuramına dayalı olarak geliştirilmiştir ve bilişsel kuramcılardan Gestalt psikolojisinden etkilenmiştir.

• Stratejinin kullanıldığı yerler;

» Öğrencilerin ön öğrenmelerinin (ön bilgilerin) yeterli olmadığı durumlarda

» Konunun yeni öğrenilmeye başlandığı durumlarda,

» Dersin giriş kısmında,

» Konuyla ilgili gerekçelerin açıklanmasında,

» Grupların kalabalık olduğu durumlarda

» Zamanın az olduğu durumlarda

» Dersin giriş ve sonuç kısımlarında 


Stratejinin Planlanması

» Öğrenciden beklenilen davranışlar belirlenir

»  İşlenecek konu belirlenir

» Hedef ve içeriğe uygun biçimde örnekler seçilir ve hazırlanır

 

✷ Konu alanının kavramları, öğrencilere sunulmalı, öğrenciler de sunulan bilgiyi anlamlı bir biçimde öğrenmelidir,

✷ Öğrenciler bilgiyi keşfetmekten çok, hazır olarak alırlar.

✷ Alt düzey hedef davranışların (bilgi-kavrama) kazandırılmasında kullanılır.

✷ Ezberleyerek öğrenmeye karşı çıkmış, anlamlı öğrenmenin gerçekleştirilmesine önem vermiştir. 

 ☢  Kavram haritaları sıklıkla sunuş yoluyla öğretim stratejisinde kullanılır. 

 

Sınırlılıkları

✷ Öğrenci aktif olmadığı için öğretmen öğrencinin yanlış öğrenmelerinin farkında olmayabilir.

✷  Uygulama ve üst düzey hedef davranışların kazandırılmasında etkili değildir.

 

❖  Buluş Yoluyla Öğretim Statejisi 

Bilişsel öğrenme kuramından etkilenmiştir. (Bruner) Bu yaklaşım belli bir problem ya da konu alanı ile ilgili verileri toplayıp, analiz ederek, bütüne ulaşmayı sağlayan, öğrenci etkinliğine dayanan bir öğretim stratejisidir. Buluş yoluyla öğretim, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik edici bir stratejidir.  Öğretmenin öğretim konusuyla ilgili verdiği örneklerden ve örnek olmayanlardan öğrencilerin kurallara ve genellemelere ulaşması amaçlanır.

 

Buluş Yoluyla Öğretim Statejisinin aşamaları;

1. Öğretmenin örneği sunması (Sınıfa kuşların fotoğrafları veya belgesel filmleri getirilerek öğrencilere sunulur.)

2. Öğrencilerin örneği tanımlaması  (Öğrenciler gözlemleri sonucunda örneği açıklarlar. )

3. Öğretmenin ek örnek sunması  (Öğretmen kuşlar familyasından başka örnekler öğrenicilere sunar.)

4. Öğrencilerin ek örneği tanımlaması ve karşılaştırması (Öğrenciler ikinci verilen önekleri tanımlar ve birinciyle karşılaştırır.)

5. Öğretmenin örnek olmayanı sunması (Öğretmen kuşa benzer ancak kuş olmayan bir örneği sunar.)

6. Öğrencilerin örnek olanla olmayanı karşılaştırması ve örnek olmayanı belirlemesi (Öğrenci zıt örnekleri karşılaştırarak, örnek olamayanı belirler.)

7. Öğrencilerin tanımı yapması, ilke ve genellemelere ulaşması (Öğrenciler verilen bütün bu örneklerden yola çıkarak kuşun tanımına ulaşır.)

8. Öğrencilerin yeni örnekler vermesi (Öğrenciler kuşlar familyasına örnekler verir.)

 

❖  Araştırma İnceleme Yoluyla Öğretim Statejisi  ( John Dewey ) 

Öğrenme, hedeflere uygun, öğrenciye uygun ve gerçek hayatla ilişkili problemler üzerinde, problem çözmenin adımlarının kullanılması ile gerçekleşir. Bu stratejide öğrenci sürecin merkezinde yer alır ve problem çözüme aşamalarını kullanarak sürece aktif katılır

Araştırma-inceleme yoluyla öğretimin aşamaları:

1. Problemin farkına varılması

2. Problemin tanımlanması

3. Problemin çözümüyle ilgili hipotezlerin (denence) kurulması

4. Problemle ilgili verilerin toplanması

5. Çözüm yollarının uygulanması (denencenin test edilmesi)

6. Çözümün ortaya konması

 

Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisinin kullanıldığı durumlar:

• Uygulama ve daha üst düzey hedeflerin gerçekleştirilmesinde,

• Öğrencinin araştırma-inceleme yaparak hedeflere ulaşması gereken durumlarda kullanılır.

 

Araştırma-inceleme yoluyla öğretimin temel özellikleri:

• Öğrenci, problemin çözümünde, problem çözme basamaklarını uygulayarak sürece aktif katılandır.

• Öğretmen, yol gösterici, yönlendirici ve rehber rolündedir.

• Stratejinin kullanılması sırasında problem çözmenin adımları kullanılır.

• Tümdengelim ve tümevarım süreçleri birlikte kullanılır.

• En uygun yöntemi "problem çözme"dir.

 

Araştırma-inceleme yoluyla öğretimin avantajları (yararları):

• Problem çözme becerilerini geliştirir.

• Bağımsız düşünme ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirir.

• Problem çözmenin (bilimsel düşünmenin) adımlarım gerçek hayattaki sorunların çözümünde kullanır.

 

Araştırma-inceleme yoluyla öğretimin sınırlılıkları:

• Uzun zaman alır.

• Sınıf dışı çalışmalar gerektirir.

• Araştırmanın sınırları iyi çizilmezse, hedeflerden sapabilir.

• Her konunun öğretiminde kullanılmaz.

• Önkoşul öğrenmelerin eksik olduğu durumlarda kullanılmaz.

 


Bu not 13949 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim