Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Türkçe > Noktalama İşaretleri Testi 1

Soru 1

Milli edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım ( ) Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul.

Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

Soru 2

Şairler hakkındaki hükümlerin isabet derecesi de tartışma konusu olabilir (I) Aslında (II) bir antolojiyi ayakta tutan iki unsur vardır (III) iyi seçilmiş (IV) şairin sanatını ve kişiliğini belirten örnekler (V) sanatçının genel karakterini öz halinde veriş.

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi İkisine iki nokta (:) ve noktalı virgül (;) getirilmelidir?

Soru 3

Leyla ile Mecnun'u hatırla; (...)  Hasretle mi safa buldular? Vuslatta mı murada erdiler?

Bu parçadaki üç noktanın (...)  kullanılış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Huzur (I) bütün duygularımızı barış içinde tutmaksa eğer (II) biz hiç mi huzurlu olamayacağız (III) bir huzursuzluğa mı mahkûmuz (IV) En korkunç savaşı kendi içimizde yaşarken (V) ne yapmalıyız?

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

Soru 5

Edebi incelemelerde tarafsızlık, nesnellik, kesinlik, neden-sonuç ilişkisi gibi ölçüler ( ) sosyal, ekonomik ve siyasi olayların etkilerini veren usuller ( ) özelden genele, genelden özele giden tavırlar ( ) analiz, sentez, karşılaştırma ( ) gibi terimler kullanılmaktadır.

Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

Soru 6

I. Kızım bunu söylemek bana düşmez
II. Madem öyle, üstüne vazife olmayan şeylere karışma
III. Ama vicdanım
IV. Vicdanın senin olsun
V. Bana kalırsa, sen

Yukarıdaki konuşmada numaralanmış cümlelerin hangi ikisinin sonuna diğerlerinden farklı noktalama işaretleri getirilmelidir?

Soru 7

Televizyonda gördükleri bazı şeylerin çevremdeki insanların kafalarında sorular uyandırdığının farkındayım (I) Ortada bu kadar ölü, bu boyutta bir felâket varken niçin feryadı figan etmiyorlar (II) kendilerini yerden yere atmıyorlar (III) bayılıp yerlere yıkılmıyorlar (IV) niçin bu kadar sessizler (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine diğerlerinden farklı noktalama işaretleri getirilmelidir?

Soru 8

I. Bilmiyorum, gece yarısı eğlencesi bu mu?
II. Nasıl kor, bir güzel gözyaşı döktü mü insana?
III. Mehtapsız gecelere emanet etmem doğru mu?
IV. Alır vurur yere, bir hüzün çöktü mü zamana?

Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde soru işareti gereksiz kullanılmıştır?

Soru 9

Şuna ise hiç karar veremiyorum. Bir parçalanma mı hayat (I) yoksa bütünleşme mi (II) Hayat dediğimiz çaba (III) iki ayrı parçayı sonuna dek iki ayrı parça halinde tutmaya çalışmak mı (IV) yoksa onları bütünlüğe kavuşturmak mı (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine soru işareti getirilebilir?

Soru 13

Bu zamana kadar karşılaştığımız bilgilere göre (I) Yeni Türk Edebiyatı alanında iki grup metoda ihtiyacımız vardır (II) Birincisi (III) bilimsel araştırmalarda kullanılacak metotlar (IV) ikincisi ise (V) edebi eleştiri ve metin inceleme metotlarıdır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir?

Soru 15

İki gün sonra Saray'da yine bir telâş (I) Bağrışmalar (II) hıçkırıklar (III) acı acı düdük ve boru sesleri (IV) Yine bütün kadınlar kapılarda, pençelerde (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine diğerlerinden farklı noktalama işareti getirilmelidir?

Soru 16

Mümtaz( ) dükkâna bakarken hiç farkında olmadan Mallarme'nin dizesini hatırladı( ) "Meçhul bir felâketten buraya( )"

Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

Soru 17

İş (I) yaşamımızın üçte ikisini kaplıyor (II) Tabii sözüm işi olanlaradır (III) Ekmek elden (IV) su gölden hazır parayla yaşayanlar sözümün dışındadır (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine gerekli noktalama işareti konulmazsa cümlede bir anlam karışıklığı meydana gelir?

Soru 18

Sevinçten (I), heyecandan içim içime sığmıyor (II), bağırmak (III), kahkahalar atmak (IV), haykırmak (V), ağlamak istiyorum.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerdeki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

Soru 20

O gitti ( ) biz yürüdük ( ) o saklandı ( ) biz sorduk
Deniz geriledikçe bizler ilerliyorduk ( )

Yukarıdaki dizelerde parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Türkçe Testleri

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

şakibe ulus 28 Temmuz 2018 tarihinde saat 08:41'de demiş ki;

bilemediğim sorunun cevabını anında görmek istiyorum

11-6
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim